TO SPONSORERS FORSLAG TIL AT ARBEJDE MED PROGRAMMET I

CHRISTS ANONYMOUSDET TRETTENDE TRIN

 

 

TO SPONSORES FORSLAG TIL AT ARBEJDE MED PROGRAMMET I
CHRISTS ANONYMOUS - DET TRETTENDE TRIN

er skabtmanifesteret af

Harishchandra Sharma ToTo and Solvejg Sharma ToTo


 

Fjortende udgave.Udgivet af: Christs Anonymous World Service Office

Gratis copyright

Programmet i Christs Anonymous blev oprindeligt foreslået i bogen ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, udgivet af ToTos Solfond, som en mulighed for det enkelte menneske til at gå hinsides sit tænkende sind, sit Ego til sit sande selv, sin Ånd og således blive ført Glæde over at Være til uanset omstændighederne.

Programmet er blevet til med tilladelse fra ToTos Solfond uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til ToTos Solfond i øvrigt.

Programmet er derudover blevet skabtmanifesteret som en tilpasning af Programmet fra Alcoholics Anonymous med tilladelse fra AAs World Service Office. Inc uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til Alcoholics Anonymous i øvrigt
 

 

TRIN - TRADITIONER - PRINCIPPER

 

INDHOLD

TRIN ET

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN ET

OPGAVE 01
OPGAVE 02
OPGAVE 2A
OPGAVE 2B
OPGAVE 2C
OPGAVE 2D
OPGAVE 2E
OPGAVE 2F
OPGAVE 03
OPGAVE 3A
OPGAVE 3B
OPGAVE 3C
OPGAVE 3D
OPGAVE 3E
OPGAVE 3F

OPGAVE 04

OPGAVE 4A
OPGAVE 4B
OPGAVE 4C
OPGAVE 4D
OPGAVE 4E
OPGAVE 4F

OPGAVE 05
OPGAVE 5A
OPGAVE 5B
OPGAVE 5C
OPGAVE 5D
OPGAVE 5E
OPGAVE 5F

OPGAVE 06

OPGAVE 6A
OPGAVE 6B
OPGAVE 6C
OPGAVE 6D
OPGAVE 6E
OPGAVE 6F

OPGAVE 07
OPGAVE 7A
OPGAVE 7B
OPGAVE 7C
OPGAVE 7D
OPGAVE 7E
OPGAVE 7F

OPGAVE 08
OPGAVE 09
OPGAVE 10
OPGAVE 11
OPGAVE 12
OPGAVE 13
OPGAVE 14
OPGAVE 15
ANVENDELSE AF FØRSTE TRIN
DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7: MIT ÅNDSLIV
Synopsis for Trin Et

TRIN TO

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN TO

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
OPGAVE 10
OPGAVE 11
OPGAVE 12
OPGAVE 13
OPGAVE 14
OPGAVE 15
ANVENDELSE AF ANDET TRIN

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT F
ØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
: MIT ÅNDSLIV
SYNOPSIS FOR TRIN TO

TRIN TRE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN TRE

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
OPGAVE 10
OPGAVE 11
OPGAVE 12
ANVENDELSE AF TREDJE TRIN
DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
:
MIT ÅNDSLIV
SYNOPSIS FOR  TRIN TRE

 

TRIN FIRE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN FIRE
OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
ANVENDELSE AF FJERDE TRIN

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
:
MIT ÅNDSLIV

SYNOPSIS FOR  TRIN FIRE

TRIN FEM

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN FEM
OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5

ANVENDELSE_AF_FEMTE_TRIN

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
:
MIT ÅNDSLIV

SYNOPSIS FOR  TRIN FEM

TRIN SEKS

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN SEKS
OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
OPGAVE 10
OPGAVE 11
OPGAVE 12
OPGAVE 13

ANVENDELSE AF SJETTE TRIN

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
:
MIT ÅNDSLIV

SYNOPSIS FOR  TRIN SEKS

TRIN SYV

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN SYV
OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
OPGAVE 10
OPGAVE 11
OPGAVE 12
OPGAVE 13
OPGAVE 14
OPGAVE 15
OPGAVE 16
ANVENDELSE AF SYVENDE TRIN

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
:
MIT ÅNDSLIV

SYNOPSIS FOR  TRIN SYV

TRIN OTTE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN OTTE
OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
OPGAVE 10
OPGAVE 11
OPGAVE 12

OPGAVE 13

OPGAVE 14

OPGAVE 15

OPGAVE 16

OPGAVE 17

OPGAVE 18

OPGAVE 19

OPGAVE 20
ANVENDELSE AF OTTENDE TRIN

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
:
MIT ÅNDSLIV

SYNOPSIS FOR  TRIN OTTE

TRIN NI

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN NI

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4

ANVENDELSE AF NIENDE TRIN

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT LIV I RUM OG TID
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7
:
MIT ÅNDSLIV
SYNOPSIS FOR  TRIN NI

TRIN TI

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN TI

DAG 1: MIT MATERIELLE LIV
DAG 2: MIT FYSISKE LIV
DAG 3: MIT RUM-TID-ENERGI-LIV
DAG 4: MIT FØLELSESLIV
DAG 5: MIT TANKELIV
DAG 6: MIT SOCIALE LIV
DAG 7: MIT ÅNDSLIV

MIT MATERIELLE LIV
TRIN 1
TRIN 2
TRIN 3
TRIN 4
TRIN 5
TRIN 6
TRIN 7
TRIN 8
TRIN 9
TRIN 10
TRIN 11
TRIN 12
TRIN 13

ANVENDELSE AF TIENDE TRIN
SYNOPSIS FOR  TRIN TI

TRIN ELLEVE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN ELLEVE
OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4

ANVENDELSE AF ELVTE TRIN

SYNOPSIS FOR  TRIN ELLEVE

TRIN TOLV

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN TOLV

OPGAVE 1
OPGAVE 2

ANVENDELSE AF TOLVTE TRIN

SYNOPSIS FOR  TRIN TOLV


TRADITIONER
 

TRADITION ET

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION ET

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7

ANVENDELSE AF FØRSTE TRADTIONTRADITION TO

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION TO

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6

ANVENDELSE AF ANDEN TRATITION


TRADITION TRE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION TRE

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5

ANVENDELSE AF TREDJE TRADITION


TRADITION FIRE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION FIRE

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3

ANVENDELSE AF FJERDE TRADITION

TRADITION FEM

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION FEM

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4

ANVENDELSE AF FEMTE TRADITION


TRADITION SEKS

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION SEKS

OPGAVE 1
OPGAVE 2

ANVENDELSE AF SJETTE TRADITIONTRADITION SYV

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION SYV

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5

ANVENDELSE AF SYVENDE TRADITION


TRADITION OTTE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION OTTE

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5

ANVENDELSE AF OTTENDE TRADITION

 

TRADITION NI

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION NI

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3

ANVENDELSE AF NIENDE TRADITIONTRADITION TI

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION TI

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3

ANVENDELSE AF TIENDE TRADITIONTRADITION ELLEVE

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION ELLEVE

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5

ANVENDELSE AF ELVTE TRADITIONTRADITION TOLV

FORSLAG
OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRADITION TOLV

OPGAVE 1
OPGAVE 2
OPGAVE 3
OPGAVE 4
OPGAVE 5
OPGAVE 6
OPGAVE 7
OPGAVE 8
OPGAVE 9
OPGAVE 10
OPGAVE 11

ANVENDELSE AF TOLVTE TRADITION

 

PRINCIPPER

TRINENES PRINCIPPER
TRADITIONERNES PRINCIPPER

 

TRIN ET

Vi indrømmede, at vi var magtesløse over vores TÆNKENDE SIND, VORES eGO – at vores liv var blevet uhåndterligt.


Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Et!

Princippet i Trin Et er ærlighed.

Første Trins Slogan er: Sandheden sejrer altid til sidst!
 

FORSLAG

1) Læs Trin Et i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner eller begge, hvis du har begge, og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Første Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Et med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!

Indhold

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN ET

Opgave 01.

Jeg vælger at beskrive, hvad ordet addiktion og ordet OCD betyder for mig?

Opgave 02.

Jeg vælger kort at beskrive mindst en situation, der gjorde mig vred ved at beskrive situationen og de vrede tanker, jeg tænkte om situationen.

Opgave 2a.

Jeg vælger også at beskrive de vrede tanker, jeg tænkte, der ikke havde noget at gøre med den situation, jeg blev vred over.

Opgave 2b.

Jeg vælger at beskrive, om jeg altid bliver vred over situationer, der ligner den situation, jeg har beskrevet.

Opgave 2c.

Jeg vælger at beskrive, om jeg tror, at det er mine tanker om situationen, der gør mig vred, snarere end situationen.

Opgave 2d.

Jeg vælger at beskrive, om jeg prøvede på at skille mig af med mine vrede tanker, og i så tilfælde hvordan, eller hvis ikke, hvorfor ikke?

Opgave 2e.

Følte jeg mig tvunget til at blive ved med at tænke vrede tanker efter, at situationen var forbi?

Opgave 2f.

Tror jeg, at det kunne være sandt for mig, at jeg lider af en addiktion til mit tænkende sind, mit Ego, der forhindrede mig i at flytte mit fokus fra mine vrede tanker?

Opgave 03.

Jeg vælger kort at beskrive mindst en situation, der gjorde mig bekymret ved at beskrive situationen og de bekymrede tanker, jeg tænkte om situationen.

Opgave 3a.

Jeg vælger også at beskrive de bekymrede tanker, jeg tænkte, der ikke havde noget at gøre med den situation, jeg var bekymret over.

Opgave 3b.

Jeg vælger at beskrive, om jeg altid bliver bekymret over situationer, der ligner den situation, jeg har beskrevet.

Opgave 3c.

Jeg vælger at beskrive, om jeg tror, at det er mine tanker om situationen, der gør mig bekymret, snarere end situationen.

Opgave 3d.

Jeg vælger at beskrive, om jeg prøvede på at skille mig af med mine bekymrede tanker, og i så tilfælde hvordan, eller hvis ikke, hvorfor ikke?

Opgave 3e.

Følte jeg mig tvunget til at blive ved med at tænke bekymrede tanker efter, at situationen var forbi?

Opgave 3f.

Tror jeg, at det kunne være sandt for mig, at jeg lider af en addiktion til mit tænkende sind, mit Ego, der forhindrede mig i at flytte mit fokus fra mine bekymrede tanker?

Opgave 04.

Jeg vælger kort at beskrive mindst en situation, der gjorde mig ængstelig ved at beskrive situationen og de ængstelige tanker, jeg tænkte om situationen.

Opgave 4a.

Jeg vælger også at beskrive de ængstelige tanker, jeg tænkte, der ikke havde noget at gøre med den situation, jeg var ængstelig over.

Opgave 4b.

Jeg vælger at beskrive, om jeg altid bliver ængstelig over situationer, der ligner den situation, jeg har beskrevet.

Opgave 4c.

Jeg vælger at beskrive, om jeg tror, at det er mine tanker om situationen, der gør mig ængstelig, snarere end situationen.

Opgave 4d.

Jeg vælger at beskrive, om jeg prøvede på at skille mig af med mine ængstelige tanker, og i så tilfælde hvordan, eller hvis ikke, hvorfor ikke?

Opgave 4e.

Følte jeg mig tvunget til at blive ved med at tænke ængstelige tanker efter, at situationen var forbi?

Opgave 4f.

Tror jeg, at det kunne være sandt for mig, at jeg lider af en addiktion til mit tænkende sind, mit Ego, der forhindrede mig i at flytte mit fokus fra mine ængstelige tanker?

Opgave 05.

Jeg vælger kort at beskrive mindst en situation, der gjorde mig stresset ved at beskrive situationen og de stressede tanker, jeg tænkte om situationen.

Opgave 5a.

Jeg vælger også at beskrive de stressede tanker, jeg tænkte, der ikke havde noget at gøre med den situation, jeg var stresset over.

Opgave 5b.

Jeg vælger at beskrive, om jeg altid bliver stresset over situationer, der ligner den situation, jeg har beskrevet.

Opgave 5c.

Jeg vælger at beskrive, om jeg tror, at det er mine tanker om situationen, der gør mig stresset, snarere end situationen.

Opgave 5d.

Jeg vælger at beskrive, om jeg prøvede på at skille mig af med mine stressede tanker, og i så tilfælde hvordan, eller hvis ikke, hvorfor ikke?

Opgave 5e.

Følte jeg mig tvunget til at blive ved med at tænke stressede tanker efter, at situationen var forbi?

Opgave 5f.

Tror jeg, at det kunne være sandt for mig, at jeg lider af en addiktion til mit tænkende sind, mit Ego, der forhindrede mig i at flytte mit fokus fra mine stressede tanker?

Opgave 06.

Jeg vælger kort at beskrive mindst en situation, der gjorde mig deprimeret ved at beskrive situationen og de deprimerede tanker, jeg tænkte om situationen.

Indhold

Opgave 6a.

Jeg vælger også at beskrive de deprimerede tanker, jeg tænkte, der ikke havde noget at gøre med den situation, jeg var deprimeret over.

Opgave 6b.

Jeg vælger at beskrive, om jeg altid bliver deprimeret over situationer, der ligner den situation, jeg har beskrevet.

Opgave 6c.

Jeg vælger at beskrive, om jeg tror, at det er mine tanker om situationen, der gør mig deprimeret, snarere end situationen.

Opgave 6d.

Jeg vælger at beskrive, om jeg prøvede på at skille mig af med mine deprimerede tanker, og i så tilfælde hvordan, eller hvis ikke, hvorfor ikke?

Opgave 6e.

Følte jeg mig tvunget til at blive ved med at tænke deprimerede tanker efter, at situationen var forbi?

Opgave 6f.

Tror jeg, at det kunne være sandt for mig, at jeg lider af en addiktion til mit tænkende sind, mit Ego, der forhindrede mig i at flytte mit fokus fra mine deprimerede tanker?

Opgave 07.

Jeg vælger kort at beskrive mindst en situation, der gjorde mig bange ved at beskrive situationen og de bange tanker, jeg tænkte om situationen.

Opgave 7a.

Jeg vælger også at beskrive de bange tanker, jeg tænkte, der ikke havde noget at gøre med den situation, jeg var bange for.

Opgave 7b.

Jeg vælger at beskrive, om jeg altid bliver bliver bange for situationer, der ligner den situation, jeg har beskrevet.

Opgave 7c.

Jeg vælger at beskrive, om jeg tror, at det er mine tanker om situationen, der gør mig bange, snarere end situationen.

Opgave 7d.

Jeg vælger at beskrive, om jeg prøvede på at skille mig af med mine bange tanker, og i så tilfælde hvordan, eller hvis ikke, hvorfor ikke?

Opgave 7e.

Følte jeg mig tvunget til at blive ved med at tænke bange tanker efter, at situationen var forbi?

Opgave 7f.

Tror jeg, at det kunne være sandt for mig, at jeg lider af en addiktion til mit tænkende sind, mit Ego, der forhindrede mig i at flytte mit fokus fra mine bange tanker?

Opgave 08.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at det er sandt for mig, at jeg er addikted til mit tænkende sind, mit Ego.

Opgave 09.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempler på, hvordan min addiktion til mit tænkende sind, mit Ego gør mit liv uhåndterligt.

Opgave 10.

Jeg vælger at beskrive fra hvilket bevidsthedsplan, jeg observerer mit tænkende sind, mit Ego.

Opgave 11.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempel på, hvordan min Sjæl/mit Super Ego/min sociale krop kom til udtryk i mit sociale liv i en situation, hvor jeg var ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig overfor den anden/de andre.

Opgave 12.

Jeg vælger desuden at beskrive mindst et eksempel på, hvordan min Sjæl/mit Super Ego/min sociale krop kom til udtryk i mit sociale liv i en situation, hvor jeg var kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig overfor den anden/de andre.

Opgave 13.

Jeg vælger at beskrive, hvordan mit sande Selv, min Ånd, har udtrykt sig i mit ydre liv.

Opgave 14.

Jeg vælger at beskrive, hvordan mit sande Selv, min Ånd, har udtrykt sig i mit indre liv.

Opgave 15.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg nu er villig til at opgive min addiktion til mit tænkende sind, mit Ego.

 

ANVENDELSE AF FØRSTE TRIN

Hver dag i en uge, vælger jeg at bruge nedenstående format til at ransage de forskellige områder af min eksistens som foreslået, eller jeg vælger at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver:

Dag 1. Mit Materielle liv:
Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:
Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:
Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:
Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:
Dag 6: Mit Sjæleliv/sociale liv.
Dag 7. Åndelige liv:

Nedenstående format kan både bruges på mit materielle liv, mit Moder Jord liv/fysiske liv/, mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv/, mit kausale liv/mentale liv/tankeliv, mit Sjæleliv/sociale liv og mit Åndelige liv til at løse disse opgaver, eller jeg kan vælge at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver.

Dag 1. Mit Materielle liv:

1. Jeg vælger at beskrive en situation, jeg oplevede i mit materielle liv, hvor jeg tænkte smertefulde tanker, og hvordan min smerte gjorde mit liv uhåndterligt.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.


Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:

1. Jeg vælger at beskrive en situation, jeg oplevede i mit fysiske liv, hvor jeg tænkte smertefulde tanker, og hvordan min smerte gjorde mit liv uhåndterligt.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.


Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:

1. Jeg vælger at beskrive en situation, jeg oplevede i mit rum-tid-bevægelses-liv, hvor jeg tænkte smertefulde tanker, og hvordan min smerte gjorde mit liv uhåndterligt.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.


Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:

1. Jeg vælger at beskrive en situation, jeg oplevede i mit emotonelle liv, hvor jeg tænkte smertefulde tanker, og hvordan min smerte gjorde mit liv uhåndterligt.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.


Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:

1. Jeg vælger at beskrive en situation, jeg oplevede i mit tanke-liv, hvor jeg tænkte smertefulde tanker, og hvordan min smerte gjorde mit liv uhåndterligt.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.


Dag 6: Mit Sjæleliv/sociale liv.

1. Jeg vælger at beskrive en situation, jeg oplevede i mit Sociale liv, hvor jeg tænkte smertefulde tanker, og hvordan min smerte gjorde mit liv uhåndterligt.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.


Dag 7. Mit Åndelige liv:

1. Jeg vælger at beskrive en situation, jeg oplevede i mit Åndelige liv, hvor jeg tænkte smertefulde tanker, og hvordan min smerte gjorde mit liv uhåndterligt.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.

Synopsis for Trin Et:

Jeg vælger at skrive det ned, som jeg fik ud af at skrive Trin Et, så jeg kan bruge min synopsis i mit Femte Trin og mit Tiende Trin.

Indhold

TRIN TO

VI KOM TIL AT TRO PÅ, AT EN MAGT STØRRE END OS KUNNE FØRE OS TIL VORES SANDE SELV, VORES ÅND, OG DERMED TIL GLÆDE OVER AT VÆRE TIL


Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin To!

Princippet i Trin To er åbensindethed.

Andet Trins Slogan er: At lytte opmærksomt og respektfuldt til en anden er det første udtryk for følelsesmæssig ædruelighed.
 

FORSLAG

1) Læs Trin To i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Andet Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin To med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!
 

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN TO

Opgave 1.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at det kunne være til min fordel at holde op med at omtale min:

1. Moder Jord krop/fysiske krop,
2. æteriske krop/rum-tid-energi krop,
3. astrale krop/emotionelle krop,
4. kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego,
5. Sjæl/sociale krop/mit Super Ego

som en ”den”, som om hver af mine kroppe er en ting i stedet for et levende væsen.

Opgave 2.

1. Jeg vælger at skrive mindst et eksempel på det, mit tænkende sind, mit Ego, fortæller mig, som får mig til at tro, at min:

1. Moder Jord krop/fysiske krop,
2. Æteriske krop/rum-tid-energi krop,
3. Astrale krop/emotionelle krop/indre barn krop,
4. kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego
5. Sjæl/sociale krop/mit Super Ego

hver især er et levende væsen, som har brug for min: 

a. kærlighed ved, at jeg opfylder netop denne krops behov for at føle sig veludhvilet, velplejet, velernæret og veltrænet og dermed føler sig elsket.

b. omsorg ved, at jeg bruger noget af min tid, min energi, min interesse og mine penge til at sørge for, at netop denne krop er veludhvilet, velplejet, velernæret og veltrænet og dermed føler sig taget godt af.

c. medfølelse ved at være medfølende, når netop denne krop ikke er i stand til at udføre det, jeg ønsker lige her og nu, så han/hun føler sig forstået, særligt, når han/hun har begået en fejl eller smerter.

d. barmhjertighed ved, at jeg tilgiver netop denne krops fejltagelser eller smerter, så han/hun føler sig draget omsorg for med betingelsesløs kærlighed og forståelse.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil skabemanifestere plads og tid i løbet af ugen til at tage mig enhver af mine kroppe, så de er veludhvilet, velplejet, velernæret og veltrænet hver især.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil komme enhver af mine kroppe i møde med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Indhold

Opgave 3.

Jeg vælger at skrive mindst ét eksempel på, hvordan jeg behandler hver af mine kroppe på de tidspunkter, hvor jeg ikke tror, at jeg har tid til at sørge for, at netop denne krop er veludhvilet, velplejet, velernæret og veltrænet, og hvor jeg ikke tror, at jeg har overskud til at møde netop denne krop med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Opgave 4.


Jeg vælger at skrive mindst ét eksempel på, hvordan jeg behandler hver af mine kroppe på de tidspunkter, hvor jeg tror, at jeg har tid til at sørge for, at netop denne krop er veludhvilet, velplejet, velernæret og veltrænet, og hvor jeg tror, at jeg har overskud til at møde netop denne krop med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Opgave 5.

Jeg vælger at skrive mindst et eksempel på, hvorfor Trin To har fået mig til at tro, at det, jeg tror, blot er en tanke, jeg har hørt gentaget mange gange, eller selv har tænkt tilstrækkeligt mange gange til, at jeg er kommet til at opfatte den som et sandt udtryk for Virkeligheden.

Opgave 6.

Jeg vælger at give mindst ét eksempel på, hvorfor Trin To har fået mig til at tro, at Sandheden ikke kan tænkes eller siges.

Opgave 7.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempel fra nedenstående forslag om noget, jeg tror, der gør mig

 1. vred
 2. stresset
 3. deprimeret
 4. ængstelig
 5. nervøs
 6. bange

 og jeg vælger at beskrive, om det modsatte kunne være lige så sandt eller måske endnu sandere, og hvorfor jeg tror på det.

Opgave 8.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at det er muligt at ændre mine tro-systemer til min fordel ved at vælge at tro noget, som bringer mig glæde frem for at vælge at tro noget, der bringer mig smerte.

Opgave 9.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at mit sande Selv er frit flydende Ånd.

Indhold

Opgave 10.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at alle former er krystalliseret Ånd, og hvordan denne opfattelse gør det muligt for mig at tro, at Ånden er allestedsnærværende.

Opgave 11.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at Ånden ved alt om alle overalt på alle eksistensplaner og derfor er alvidende.

Opgave 12.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at Ånden er almægtig.

Opgave 13.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at kun former dør, medens den frit flydende Ånd, der lever inden i formerne ikke dør og dermed er udødelig.

Opgave 14.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, jeg er et multidimensionelt væsen, der har et fysisk liv i den tredje dimension, et rum-tid-energi liv i den fjerde dimension, et følelsesliv i den femte dimension, et tankeliv i den sjette dimension, et socialt liv i den syvende dimension og et åndsliv i den ottende dimension, der også kaldes det Absolutte eller den nulte dimension.

Opgave 15.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror på, at Ånden er betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig.
 

ANVENDELSE AF ANDET TRIN


Hver dag i en uge, vælger jeg at bruge nedenstående format til at ransage de forskellige områder af min eksistens som foreslået, eller jeg vælger at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver:

Dag 1. Mit Materielle liv:
Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:
Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:
Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:
Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:
Dag 6: Mit Sjæleliv/sociale liv.
Dag 7. Åndelige liv:

Nedenstående format kan både bruges på mit materielle liv, mit Moder Jord liv/fysiske liv, mit æteriske liv/energiliv/tid-rum liv, mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv/, mit kausale liv/mentale liv/tankeliv, mit Sjæleliv/sociale liv og mit Åndelige liv til at løse disse opgaver, eller jeg kan vælge at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver.

Dag 1. Mit materielle liv:

1. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

2. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

3. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

4. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.


Dag 2. Mit fysiske liv:

1. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

2. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

3. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

4. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.


Dag 3. Mit rum-tid-bevægelses-liv:

1. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

2. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

3. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

4. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.


Dag 4. Mit emotionelle liv:

1. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

2. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

3. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

4. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.


Dag 5. Mit tanke-liv:

1. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

2. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

3. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

4. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

Dag 6. Mit Sociale liv:

1. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

2. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

3. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

4. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.


Dag 7. Mit Åndelige liv:

1. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

2. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

3. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.

4. Jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, jeg beskrev i ugeopgaven for Trin Et.


Synopsis for Trin to:

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin To, så jeg kan bruge min synopsis i mit Femte, Tiende og Tolvte Trin.

Indhold

TRIN TRE

VI TOG EN BESLUTNING OM AT LÆGGE VORES VILJE OG VORES LIV OVER TIL OMSORGEN FRA VORES HØJERE MAGT, SÅDAN SOM VI FORSTOD DEN MAGT.

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Tre!

Princippet i Trin Tre er overgivelse.

Tredje Trins Slogan er: Følg dit hjerte.

FORSLAG

1) Læs Trin Tre i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Tredje Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Tre med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!
 

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN TRE

I Trin Tre har vi brug for at overgive os betingelsesløst til vores Ånds betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og derfor begynder vi vores arbejde i Trin Tre med at undersøge, hvordan det kan blive muligt for os.

OPGAVE 1:

Jeg vælger at beskrive mindst én oplevelse, der fik mig til at tvivle på min Højere Magts betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

OPGAVE 2:

Jeg vælger at se på den oplevelse, jeg beskrev i opgave et med den viden, jeg har i dag, og beskriver det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag denne oplevelse

OPGAVE 3:

Jeg vælger at beskrive mindst ét område, jeg ser i Verden omkring mig, der får mig til at tvivle på en Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag dette område.

OPGAVE 4:

Jeg vælger at se på det område, jeg beskrev i opgave tre, og jeg beskriver det, jeg tror, kunne være en Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag det område.

OPGAVE 5:

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at det altid og uden undtagelse vil være muligt for mig at finde min Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag enhver af mine oplevelser, uanset hvad de indeholder.

OPGAVE 6:

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at jeg forlader mit liv og mit sande Selv, min Ånd, når jeg forlader NUET.

OPGAVE 7:

Jeg vælger at beskrive mindst èn situation fra min dag, hvor jeg forlod mit liv og mit sande selv, min Ånd ved at tillade mit tænkende sind, mit Ego, at opsluge min opmærksomhed, og jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tillod det.

 Indhold

OPGAVE 8:

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg troede, det var til min fordel at forlade NUET i den situation, jeg beskrev i opgave 7, og om jeg stadigt tror, det var til min fordel efter at have ransaget situationen.
Hvis ja, hvorfor, hvis nej, hvorfor ikke.
 

OPGAVE 9:

Jeg vælger at beskrive mindst èn situation fra min dag, hvor jeg forblev i NUET uden at dømme det, og jeg beskriver, hvordan det fik mig til at opleve mit liv.

OPGAVE 10:

Jeg vælger at beskrive mindst én måde, hvorpå jeg kan indtræde i NUET.

OPGAVE 11:

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg tror, at jeg overgiver mig betingelsesløst til mit liv og dermed til min Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt for mig, når jeg overgiver mig betingelsesløst til at lade mig bære af det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm i en sindstilstand, der er helt stille.

OPGAVE 12:

Jeg vælger at beskrive det øjeblik, jeg følte mig parat til at overgive mig betingelsesløst til min Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt i løbet af mit Tredje Trins arbejde, selvom jeg måske kun følte mig parat i et kort øjeblik.
 

ANVENDELSE AF TREDJE TRIN

Hver dag i en uge, vælger jeg at bruge nedenstående format til at ransage de forskellige områder af min eksistens som foreslået, eller jeg vælger at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver:

Dag 1. Mit Materielle liv:
Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:
Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:
Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:
Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:
Dag 6: Mit Sjæleliv/sociale liv.
Dag 7. Åndelige liv:

Nedenstående format kan både bruges på mit materielle liv, mit Moder Jord liv/fysiske liv/, mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv/, mit kausale liv/mentale liv/tankeliv, mit Sjæleliv/sociale liv og mit Åndelige liv til at løse disse opgaver, eller jeg kan vælge at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver.


Dag 1. Mit Materielle liv:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.


Dag 2. Mit fysiske liv:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.


Dag 3. Mit rum-tid-bevægelses-liv:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.


Dag 4. Mit emotionelle liv:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.


Dag 5. Mit tanke-liv:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.


Dag 6. Mit Sociale liv:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.


Dag 7. Mit Åndelige liv:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg fandt ud af i ugeopgaven for Trin To, som jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.


Synopsis for Trin Tre:

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin Tre, så jeg kan bruge min synopsis i mit Femte, Tiende og Tolvte Trin.

 Indhold
 

TRIN FIRE

VI FORETOG EN GRUNDIG OG UFORFÆRDET RANSAGELSE AF OS SELV
 

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Fire!

Princippet i Trin Fire er mod.

Fjerde Trins Slogan er: Jeg accepterer både mine dyder og mine karakterdefekter.
 

FORSLAG

1) Læs Trin Fire i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Fjerde Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Fire med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!
 

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN FIRE

I Trin Fire vælger jeg at kortlægge de vigtigste karakteristika i mit psykologiske landskab.

Opgave 1.

Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra Tomhedens Ring med dens tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed var aktive i mig, og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og enhed var aktive i mig:

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger også at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.

Opgave 2.

Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra Selv-centreringens Ring med dens eufori, depression selvkritik, og selvros var aktive i mig og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra Guds-Centreringens Ring med dens glæde, krafttilførsel, åbensindethed og taknemmelighed var aktive i mig:

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger også at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.

Indhold

Opgave 3.
Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra Medafhængighedens Ring dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle var aktive i mig, og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre var aktive i mig:

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger også at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.

Opgave 4.
Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra Gerrighedens Lille Ring med dens nærighed, grådighed, fattigdom og fråseri var aktive i mig, og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra Troens Lille Ring med dens gavmildhed, tillid, velstand og ansvarlighed var aktive i mig:

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.


Opgave 5.
Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra Misundelsens Lille Ring med dens vantro, overtro, underkastelse og trods var aktive i mig, og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra Håbets Lille Ring med dens tiltro, oplysning, skelne-evne og sindsro var aktive i mig

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.


Opgave 6.
Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra Hadets Lille Ring med dens benægtelse, manipulation, sygdom og vanvid var aktive i mig, og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra Kærlighedens Lille Ring med dens indrømmelse, selv-accept, kærlighed og tilregnelighed var aktive i mig:

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.

Indhold

Opgave 7.
Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation var aktive i mig, og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra Sandhedens Lille Ring med dens ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab var aktive i mig:

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.


Opgave 8.
Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse, hvor de fire egenskaber fra den Store Ring af Smerte med dens gerrighed, misundelse, had og hovmod var aktive i mig, og på samme måde vælger jeg at beskrive mindst én hændelse fra hver af de fire stadier i mit liv, hvor de fire egenskaber fra den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og sandhed var aktive i mig:

1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Når jeg beskriver en situation, vælger jeg samtidigt at placere de fire egenskaber fra den Ring, jeg arbejder med, hvor jeg mener, de hører til i min beskrivelse, og jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg følte mig tilpas ved at være i den pågældende Rings energifelt.


Opgave 9.
Fra hver af de nedenstående stadier i mit liv vælger jeg at beskrive mindst én hændelse ved hjælp af De Sociale Samspils Ringe, hvor jeg sårede mig selv ved at såre en anden/nogle andre.


1. barndom (0 - 12 år)
2. ungdom (13-21 år)
3. voksne liv (22 - 60 år)
4. alderdom (61 år til i dag)

Indhold
 

ANVENDELSE AF FJERDE TRIN

Hver dag i en uge, vælger jeg at bruge nedenstående format til at ransage de forskellige områder af min eksistens som foreslået, eller jeg vælger at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver:

Dag 1. Mit Materielle liv:
Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:
Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:
Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:
Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:
Dag 6: Mit Sjæleliv/sociale liv.
Dag 7. Åndelige liv:

Nedenstående format kan både bruges på mit materielle liv, mit Moder Jord liv/fysiske liv/, mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv/, mit kausale liv/mentale liv/tankeliv, mit Sjæleliv/sociale liv og mit Åndelige liv til at løse disse opgaver, eller jeg kan vælge at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver.

Dag 1. Mit Materielle liv:

1. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

4. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

1. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

4. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.


Dag 2. Mit fysiske liv:

1. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

4. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

1. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

4. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.


Dag 3. Mit rum-tid-bevægelses-liv:

1. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

4. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

1. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

4. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.


Dag 4. Mit emotionelle liv:

1. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

4. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

1. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

4. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.


Dag 5. Mit tanke-liv:

1. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

4. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

1. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

4. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.


Dag 6. Mit Sociale liv:

1. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

4. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

1. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

4. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.


Dag 7. Mit Åndelige liv:

1. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

4. Jeg vælger at beskrive mit brug af en karakterdefekt, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag den smerte, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin Et.

1. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

2. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

3. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

4. Jeg vælger at beskrive en dyd, jeg tror, jeg kunne have brugt til at gøre det let for mig at overgive mig til det, jeg tror, var min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt, som jeg beskrev i ugeopgaven til Trin To.

Synopsis for Trin Fire:

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin Fire, så jeg kan bruge min synopsis i mit Femte, Tiende og Tolvte Trin.

Indhold

TRIN FEM

VI INDRØMMEDE VORES NØJAGTIGE NATUR OVERFOR OS SELV, VORES HØJERE MAGT, ET ANDET MENNESKE OG VORES CHRISAN FÆLLESSKAB

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Fem!

Princippet i Trin Fem er ydmyghed.

Femte Trins Slogan er: Jeg er hverken mere eller mindre end nogen anden skabning.
 

FORSLAG

1) Læs Trin Fem i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Femte Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Fem med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN FEM  

Opgave 1.

Jeg vælger at indsætte mine synopser over det, jeg opdagede i hvert af Trinene Et, To, Tre og Fire og at læse dem.

Jeg vælger desuden at skrive det ned, jeg opdagede ved at læse mine synopser for mig selv fra Trin Et, To, Tre og Fire.  

Indhold

Opgave 2.

Jeg vælger at læse opgave et for min Højere Magt og at skrive det ned, jeg opdagede ved at læse mine synopser for min Højere Magt.

Opgave 3.

Jeg vælger at læse opgave et for et andet menneske og at skrive det ned, jeg opdagede ved at læse mine synopser for et andet menneske.

Opgave 4.

Jeg vælger at læse opgave et fra mit Femte Trin for mit ChrisAn Fællesskab og skrive de inspirationer ned, der opstod i mig, da jeg læste mine synopser for mit ChrisAn Fællesskab.

Opgave 5.

Jeg vælger at skrive ned i det store og hele, hvad jeg opdagede ved at dele mine synopser med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.

ANVENDELSE AF FEMTE TRIN

Hver dag i en uge, vælger jeg at bruge nedenstående format til at ransage de forskellige områder af min eksistens som foreslået, eller jeg vælger at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver:

Dag 1. Mit Materielle liv:
Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:
Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:
Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:
Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:
Dag 6: Mit Sjæleliv/sociale liv.
Dag 7. Åndelige liv:

Nedenstående format kan både bruges på mit materielle liv, mit Moder Jord liv/fysiske liv, mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv, mit kausale liv/mentale liv/tankeliv, mit Sjæleliv/sociale liv og mit Åndelige liv til at løse disse opgaver, eller jeg kan vælge at skabemanifestere mit eget format til disse opgaver.


Dag 1. Mit Materielle liv:

1. Jeg vælger at indrømme en smertefuld ting fra mit materielle liv, og hvordan smerten gjorde mit liv uhåndterlig.

2. Jeg vælger at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, som jeg beskrev i opgave et.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil overgive mig betingelsesløst til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, som jeg fandt frem til i Trin To.

4. Jeg vælger at indrømme, hvilke karakterdefekter, jeg brugte i situationen, der forhindrede mig i et overgive mig, som jeg ønskede i Trin Tre, og hvilke dyder, jeg tror, der kunne have gjort det lettere for mig at overgive mig.

5. Jeg vælger at beskrive det, jeg fik ud af i det store og hele at dele opgave 1-4 med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.


Dag 2. Mit fysiske liv:

1. Jeg vælger at indrømme en smertefuld ting fra mit fysiske liv, og hvordan smerten gjorde mit liv uhåndterlig.

2. Jeg vælger at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, som jeg beskrev i opgave et.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil overgive mig betingelsesløst til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, som jeg fandt frem til i Trin To.

4. Jeg vælger at indrømme, hvilke karakterdefekter, jeg brugte i situationen, der forhindrede mig i et overgive mig, som jeg ønskede i Trin Tre, og hvilke dyder, jeg tror, der kunne have gjort det lettere for mig at overgive mig.

5. Jeg vælger at beskrive det, jeg fik ud af i det store og hele at dele opgave 1-4 med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.


Dag 3. Mit rum-tid-bevægelses-liv:

1. Jeg vælger at indrømme en smertefuld ting fra mit rum-tid-bevægelses-liv, og hvordan smerten gjorde mit liv uhåndterlig.

2. Jeg vælger at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, som jeg beskrev i opgave et.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil overgive mig betingelsesløst til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, som jeg fandt frem til i Trin To.

4. Jeg vælger at indrømme, hvilke karakterdefekter, jeg brugte i situationen, der forhindrede mig i et overgive mig, som jeg ønskede i Trin Tre, og hvilke dyder, jeg tror, der kunne have gjort det lettere for mig at overgive mig.

5. Jeg vælger at beskrive det, jeg fik ud af i det store og hele at dele opgave 1-4 med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.


Dag 4. Mit emotionelle liv:

1. Jeg vælger at indrømme en smertefuld ting fra mit emotionelle liv, og hvordan smerten gjorde mit liv uhåndterlig.

2. Jeg vælger at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, som jeg beskrev i opgave et.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil overgive mig betingelsesløst til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, som jeg fandt frem til i Trin To.

4. Jeg vælger at indrømme, hvilke karakterdefekter, jeg brugte i situationen, der forhindrede mig i et overgive mig, som jeg ønskede i Trin Tre, og hvilke dyder, jeg tror, der kunne have gjort det lettere for mig at overgive mig.

5. Jeg vælger at beskrive det, jeg fik ud af i det store og hele at dele opgave 1-4 med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.


Dag 5. Mit tankeliv:

1. Jeg vælger at indrømme en smertefuld ting fra mit tankeliv, og hvordan smerten gjorde mit liv uhåndterlig.

2. Jeg vælger at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, som jeg beskrev i opgave et.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil overgive mig betingelsesløst til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, som jeg fandt frem til i Trin To.

4. Jeg vælger at indrømme, hvilke karakterdefekter, jeg brugte i situationen, der forhindrede mig i et overgive mig, som jeg ønskede i Trin Tre, og hvilke dyder, jeg tror, der kunne have gjort det lettere for mig at overgive mig.

5. Jeg vælger at beskrive det, jeg fik ud af i det store og hele at dele opgave 1-4 med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.


Dag 6. Mit Sociale liv:

1. Jeg vælger at indrømme en smertefuld ting fra mit Sociale liv, og hvordan smerten gjorde mit liv uhåndterlig.

2. Jeg vælger at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, som jeg beskrev i opgave et.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil overgive mig betingelsesløst til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, som jeg fandt frem til i Trin To.

4. Jeg vælger at indrømme, hvilke karakterdefekter, jeg brugte i situationen, der forhindrede mig i et overgive mig, som jeg ønskede i Trin Tre, og hvilke dyder, jeg tror, der kunne have gjort det lettere for mig at overgive mig.

5. Jeg vælger at beskrive det, jeg fik ud af i det store og hele at dele opgave 1-4 med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.


Dag 7. Mit Åndelige liv:

1. Jeg vælger at indrømme en smertefuld ting fra mit Åndelige liv, og hvordan smerten gjorde mit liv uhåndterlig.

2. Jeg vælger at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, som jeg beskrev i opgave et.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil overgive mig betingelsesløst til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, som jeg fandt frem til i Trin To.

4. Jeg vælger at indrømme, hvilke karakterdefekter, jeg brugte i situationen, der forhindrede mig i et overgive mig, som jeg ønskede i Trin Tre, og hvilke dyder, jeg tror, der kunne have gjort det lettere for mig at overgive mig.

5. Jeg vælger at beskrive det, jeg fik ud af i det store og hele at dele opgave 1-4 med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab.

Synopsis for Trin Fem:

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin Fem, så jeg kan bruge min synopsis i mit Tiende Trin og Tolvte Trin.

Indhold

TRIN SEKS

VI BLEV HELT REDE TIL AT TILLADE VORES HØJERE MAGT AT BEFRI OS FRA VORES KARAKTERDEFEKTER
 

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Seks!

Princippet i Trin Seks er forvandling.

Sjette Trins Slogan er: Jeg ejer mine sår.
 

FORSLAG

1) Læs Trin Seks i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Sjette Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Seks med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!
 

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN SEKS

I mit Sjette Trin vælger jeg at skifte tankesæt ved at flytte mig socialt, mentalt, emotionelt og energetisk ved hjælp af det nedenstående format.

Først foretager jeg flytningen socialt, mentalt og emotionelt ved at besvare nogle spørgsmål om, hvordan en given Ring eller Superstreng fik mig til at tænke, føle, handle og samspille med andre, og dernæst flytter jeg mig energetisk ved at skabemanifestere en Tapping-protokol, som jeg tapper igennem ved hjælp af EFT - Emotionel Freedom Technique (Emotionel Frihed Teknik), populært kaldet tapping, fordi teknikken kræver en let tapping på vores æteriske krops meridianer.

Tapping er udsprunget af akupressur, der er en mildere form af akupunktur, som er en 3-4.000 år gammel kinesisk teknik, der anvendes til at forebygge sygdomme eller til at behandle sygdomme, der er i udbrud, hvad enten disse sygdomme er af en materiel, fysisk, energetisk, følelsesmæssig, mental, social eller åndelig art.

Der findes mange meridianer, og derfor findes der mange tapping punkter i forskellige Tapping Protokoller, som et medlem af Christs Anonymous kan vælge at undersøge på internettet på et hvilken som helst tidspunkt, han/hun ønsker det, men på nuværende tidspunkt har vi fundet det mest fordelagtigt at bruge følgende meridian punkter til Tapping-protokollen.

EFT TAPPING PUNKTER

 

1. Håndkant HK (HK meridianen er forbundet med tyndtarmen og hjertet)

Mangel på energistrøm i tyndtarms/hjerte-meridianen resulterer i:

Psykologisk reversering (modstand mod helbredelse), at føle tab, at føle sig fastlåst, at føle sig fastfrosset, at føle sig ude at stand til at give slip, at føle modstand mod forandring, at føle sorg, at føle sig sårbar, at føle bekymring, at opleve ens tænkende sind blive besat af et tankemønster, der bliver ved med at køre i ring, at handle tvangmæssigt på grund af besættelsen i ens tænkende sind.

Skabelsemanifestation af energistrøm i tyndtarm/hjerte-meridianen ved at tappe på HK resulterer i:

Evne til at bevæge sig fremad med lethed, evne til at give slip i det gamle, helbredelse af sorg, evne til at forbinde sig med nuet, evne til at finde lykke i nuet.

Indhold

2. Øjebryns begyndelse ØB (ØB meridianen er forbundet med blæren):

Mangel på energistrøm i blære-meridianen resulterer i:

Trauma, sårethed, bedrøvelse, rastløshed, frustration, utålmodighed, frygt.

Skabelsemanifestation af energistrøm i blære-meridianen ved at tappe på ØB resulterer i:

Fred, følelsesmæssig helbredelse.

3. Siden af øjnene SØ (SØ meridianen er forbundet med  galdeblæren):

Mangel på energistrøm i galdeblære-meridianen resulterer i:

Raseri, vrede, fortørnelse, frygt for forandring, uklar tænkning.

Skabelsemanifestation af energistrøm i galdeblære-meridianen ved at tappe på SØ resulterer i:

Klarhed, medfølelse.


4. Under øjnene UØ (UØ meridianen er forbundet med maven):

Mangel på energistrøm i mave-meridianen resulterer i:


Frygt, ængstelse, kvalme, længsel/trang, tomhed, bekymring, nervøsitet og skuffelse.

Skabelsemanifestation af energistrøm i mave-meridianen ved at tappe UØ resulterer i:

Tilfredshed, rolighed, sindsro, at føle sig tryg, at føle at alt er godt.

5. Under næsen UN (UN meridianen er forbundet med hele ryggen):

Mangel på energistrøm i ryg-meridianen resulterer i:

Flovhed, magtesløshed, skam, skyld, sorg, frygt for latterliggørelse, frygt for at fejle, psykologisk reversering (modstand med helbredelse).

Skabelsemanifestation af energistrøm i ryg-meridianen ved at tappe UN resulterer i:

Selv-accept, selv-empowerment, medfølelse med sig selv og andre.

6. Hagens fure HF (HF meridianen er forbundet med den centrale hjerne):

Mangel på energistrøm i hjerne-meridianen resulterer i:

Forvirring, usikkerhed, skam, flovhed, at betvivle sine beslutninger, at tro at ens beslutninger vil føre til uønskede resultater.

Skabelsemanifestation af energistrøm i hjerne-meridianen ved at tappe på HF resulterer i:


Klarhed, vished, selvtillidsfuldhed, selv-accept.

7. Kravebenene KB (KB meridianen er forbundet med nyrerne og binyrerne):

Mangel på energistrøm i nyre/binyre-meridianen resulterer i:

Psykologisk venden op og ned på Virkeligheden, at føle sig fastlåst, ubeslutsomhed, bekymring, generel stress.

Skabelsemanifestation af energistrøm i nyre/binyre-meridianen ved at tappe på KB resulterer i:

At bevæge sig fremad med lethed, selvtillidsfuldhed, klarhed.

8. Under armene UA (UA meridianen er forbundet med milten, solar plexus og hjertet):

Mangel på energistrøm i milt-meridianen resulterer i:

Skyld, bekymring, at lade sig besætte af tankemønstre, håbløshed, usikkerhed, lavt selvværd.

Skabelsemanifestation af energistrøm i milt-meridianen ved at tappe UA resulterer i:

Klarhed, selvtillidsfuldhed, afslapning, medfølelse med sig selv og andre.

9. Toppen af hovedet TH (TH meridianen er forbundet med leveren):

Mangel på energistrøm i lever-meridianen resulterer i:

Indre kritik, tvangsmæssig tænkning, mangel på fokus, klagen sig, ulykkelighed, vrede og andre følelser, der udspirnger fra en frygt tilstand, der udløser kæmp/flygt/frys fast/spil død overlevelsestilstand.

Skabelsemanifestation af energistrøm i lever-meridianen ved at tappe på TH resulterer i:

Åndelig forbindelse, indsigt, intuition, fokus, visdom, åndelig skelneevne, klarhed, medfølelse, lykkelighed, tryghed, accept, forvandling, fred.

Indhold

Opgave 1.  

En Superstreng består af fire egenskaber fra fire Ringe på de fire Ringes vertikale eller diagonale linjer, og Superstrengene for de Fire Store Smerteringe og de Fire Store Glædesringe kan findes i nedenstående to grafers vertikale eller diagonale linjer.

Jeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Store Ringe af Smerte eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Store Ring af Glæde eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

De Fire Store Glædesringe

Nord

Syd

Øst

Vest

Opfyldelsens Ring

Opfyldelse

Interesse

Meningsfuldhed

Énhed

Gudcentrerings Ring

Glæde

Kraft-tilførsel

Åbensindethed

Taknemmelighed

Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring

Ikke-tilknytning

Integritet

Respekt for Selv

Respekt for andre

Den Store Glædes-ring

Tro

Håb

Kærlighed

Sandhed


 

 


 

De Fire Store Smerteringe

Nord

Syd

Øst

Vest

Tomhedens Ring

Tomhed

Kedsomhed

Meningsløshed

Ensomhed

Selvcentrerings Ring

Eufori

Depression

Selvkritik

Selvros

Medafhængighedens Ring

Frelser-rollen

Forfører-rollen

Offer-rollen

Krænker-rollen

Den Store Smerte-ring

Gerrighed

Misundelse

Had

Hovmod

 

 

 Hvis jeg vælger at flytte mig fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring, vælger jeg at bruge nedenstående format til min Sjette Trins analyse og min tapping protokol.

Hvis jeg ønsker at bruge et andet sæt Ringe kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Ringe, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks D fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Jeg valgte at bruge:

Tomhedens Ring med dens:

a. Tomhed
b. Kedsomhed
c. Meningsløshed   
d. Ensomhed

I dag brugte jeg Tomhedens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Tomhedens Ring).

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Tomhedens Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til andre i situationen.

Tomhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min tomhed fik mig til at tænke).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min
tomhed fik mig til at føle).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
tomhed fik mig til at handle).

4. Jeg forholdt mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
tomhed fik mig til at forholde mig til andre i situationen).

Kedsomhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min kedsomhed fik mig til at tænke).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min
kedsomhed fik mig til at føle).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
kedsomhed fik mig til at handle).

4. Jeg forholdt mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
kedsomhed fik mig til at forholde mig til andre i situationen).

Meningsløshed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min meningsløshed fik mig til at tænke).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min
meningsløshed fik mig til at føle).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
meningsløshed fik mig til at handle).

4. Jeg forholdt mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
meningsløshed fik mig til at forholde mig til andre i situationen).

Indhold

Ensomhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ensomhed fik mig til at tænke).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min
ensomhed fik mig til at føle).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
ensomhed fik mig til at handle).

4. Jeg forholdt mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min
ensomhed fik mig til at forholde mig til andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.

Jeg håbede at opnå, at

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt den tilsvarende Glædesring, der er:

Opfyldelsens Ring med dens:

a. Opfyldelse
b. Interesse
c. Meningsfuldhed
d. Énhed

Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Opfyldelsens Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til andre i situationen.

Opfyldelse:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville tænke i situationen, hvis jeg havde brugt opfyldelse).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville føle i situationen,
hvis jeg havde brugt opfyldelse).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville handle i situationen,
hvis jeg havde brugt opfyldelse).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen,
hvis jeg havde brugt opfyldelse).

Interesse:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville tænke i situationen, hvis jeg havde brugt interesse).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville føle i situationen,
hvis jeg havde brugt interesse).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville handle i situationen,
hvis jeg havde brugt interesse).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen,
hvis jeg havde brugt interesse).

Meningsfuldhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville tænke i situationen, hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville føle i situationen,
hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville handle i situationen,
hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen,
hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).

Énhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville tænke i situationen, hvis jeg havde brugt énhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville føle i situationen,
hvis jeg havde brugt énhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville handle i situationen,
hvis jeg havde brugt énhed).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville forholde mig til andre i situationen,
hvis jeg havde brugt énhed).

Indhold

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Opfyldelsens Ring i stedet for Tomhedens Ring.

Hvis ja, hvorfor, hvis nej hvorfor ville jeg alligevel vælge at bruge Opfyldelsens Ring i stedet for Tomhedens Ring.

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Opfyldelsens Ring,(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Opfyldelsens Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Opfyldelsens Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Opfyldelsens Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:

Tomhedens Ring med dens:

a. Tomhed
b. Kedsomhed
c. Meningsløshed
d. Ensomhed

Først trækker jeg vejret dybt for at mærke efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Tomhedens Ring på en skala fra 0-10.

Smerten lå på...

Derefter vælger jeg først at skrive og dernæst at tappe som foreslået nedenfor på det område, jeg har brugt Tomhedens Ring på i dag.

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring i dag ved at bruge tomhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte tomhed til), så elsker, accepterer og tilgiver jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive mig selv for at bruge tomhed i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive Tomhedens Ring for den smerte den påførte mig i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også min tomhed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive min tomhed for den smerte, den påførte mig i situationen).

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring i dag ved at bruge kedsomhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte kedsomhed til), så elsker, accepterer og tilgiver jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive mig selv for at bruge kedsomhed i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive Tomhedens Ring for den smerte den påførte mig i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også min kedsomhed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive min kedsomhed for den smerte, den påførte mig i situationen).

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring i dag ved at bruge meningsløshed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte meningsløshed til), så elsker, accepterer og tilgiver jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive mig selv for at bruge meningsløshed i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive Tomhedens Ring for den smerte den påførte mig i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også min meningsløshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive min meningsløshed for den smerte, den påførte mig i situationen).

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring i dag ved at bruge ensomhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte ensomhed til), så elsker, accepterer og tilgiver jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive mig selv for at bruge ensomhed i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive Tomhedens Ring for den smerte den påførte mig i situationen), og jeg elsker, accepterer og tilgiver også min ensomhed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at tilgive min ensomhed for den smerte, den påførte mig i situationen).

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

Indhold

ØB: Min tomhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min tomhed fik mig til at tænke i situationen).

SØ: Min tomhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min tomhed fik mig til at føle i situationen).

UØ: Min kedsomhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min kedsomhed fik mig til at tænke i situationen).

UN: Min kedsomhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min kedsomhed fik mig til at føle i situationen).

HF: Min meningsløshed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min meningsløshed fik mig til at tænke i situationen).

KB: Min meningsløshed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min meningsløshed fik mig til at føle i situationen).

UA: Min ensomhed fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ensomhed fik mig til at tænke i situationen).

TH: Min ensomhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ensomhed fik mig til at føle i situationen).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min tomhed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min tomhed i sådan en situation).

SØ: Så kunne jeg også give slip i min kedsomhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min kedsomhed i sådan en situation).

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min meningsløshed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min meningsløshed).

UN: Så kunne jeg også give slip i min ensomhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min ensomhed i sådan en situation).

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over både min tomhed og min kedsomhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min tomhed og min kedsomhed i sådan en situation).

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig både over min meningsløshed og min ensomhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min meningsløshed og min ensomhed i sådan en situation).

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Tomhedens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Tomhedens Ring i forbindelse med sådan en situation).

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Tomhedens Ring og dermed fra at bruge tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed i sådan en situation, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give slip i at bruge Tomhedens Ring og dermed at bruge tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed i sådan en situation).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Tomhedens Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på den tilsvarende Glædesring, der er:

Opfyldelsens Ring med dens:

a. Opfyldelse
b. Interesse
c. Meningsfuldhed
d. Énhed

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:

Indhold

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til bevidst at bruge opfyldelse i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge opfyldelse i en sådan situation fremover), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville ønske bevidst at bruge opfyldelse i en sådan situation fremover).

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til bevidst at bruge interesse i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge interesse i en sådan situation fremover), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville ønske bevidst at bruge interesse i en sådan situation fremover).

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til bevidst at bruge meningsfuldhed i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge meningsfuldhed i en sådan situation fremover), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville ønske bevidst at bruge meningsfuldhed i en sådan situation fremover).

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til bevidst at bruge énhed i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge énhed i en sådan situation fremover), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville ønske bevidst at bruge énhed i en sådan situation fremover).

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge opfyldelse bevidst i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge opfyldelse i sådan en situation fremover).

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge interesse bevidst i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge interesse i sådan en situation fremover).

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge meningsfuldhed bevidst i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge meningsfuldhed i sådan en situation fremover).

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge énhed bevidst i en sådan situation fremover ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ville vælge bevidst at bruge énhed i sådan en situation fremover).

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge opfyldelse bevidst i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville vælge at bruge opfyldelse bevidst i sådan en situation fremover).

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge interesse bevidst i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville vælge at bruge interesse bevidst i sådan en situation fremover).

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge meningsfuldhed bevidst i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville vælge at bruge meningsfuldhed bevidst i sådan en situation fremover).

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge énhed bevidst i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ville vælge at bruge énhed bevidst i sådan en situation fremover).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring bevidst i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel bevidst at bruge Opfyldelsens Ring i sådan en situation fremover).

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til bevidst at bruge opfyldelse i en sådan situation fremover, da jeg mener, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel bevidst at bruge opfyldelse i sådan en situation fremover).

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge interesse bevidst i en sådan situation fremover, da jeg mener, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel bevidst at bruge interesse i sådan en situation fremover).

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge meningsfuldhed bevidst i en sådan situation fremover, da jeg mener, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel bevidst at bruge meningsfuldhed i sådan en situation fremover).

Indhold

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge énhed bevidst i en sådan situation fremover, da jeg mener, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel bevidst at bruge énhed i sådan en situation fremover).

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge opfyldelse og interesse bevidst i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde bevidst at bruge opfyldelse og interesse i sådan en situation fremover).

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge meningsfuldhed og énhed bevidst i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde bevidst at bruge meningsfuldhed og énhed i sådan en situation fremover).

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til bevidst at bruge Opfyldelsens Ring ved at vælge bevidst at bruge opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og énhed i en sådan situation fremover, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel bevidst at bruge Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og énhed i sådan en situation fremover).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.
 
 

Opgave 2.

Jeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Små Ringe af Smerte eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Lille Ring af Glæde eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

De Fire Små Smerteringe

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighedens Lille Ring

Nærighed

Grådighed

Fattigdom

Fråseri

Misundelsens Lille ring

Vantro

Overtro

Underkastelse

Trods

Hadets Lille Ring

Benægtelse

Manipulation

Sygdom

Vanvid

Hovmodets Lille Ring

Overlegenhed

Underlegenhed

Overfyldning

Isolation

 

 

 

 

De Fire Små Glædesringe

Nord

Syd

Øst

Vest

Troens Lille Ring

Gavmildhed

Tillid

Velstand

Ansvarlighed

Håbets Lille Ring

Tiltro

Oplysning

Skelne-evne

Sindsro

Kærlighedens Lille Ring

Indrømmelse

Selv-accept

Sundhed

Tilregnelighed

Sandhedens Lille Ring

Ydmyghed

Ærlighed

Individualitet

Fællesskab
Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks D fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Indhold

Opgave 3.

JJeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Miniringe af Smerte eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Miniring af Glæde eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

De Fire Miniringe af Smerte

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighedens Miniring

Smålighed

Klyngen

Utilpashed

Hamstring

Misundelsens Miniring

Utryghed

Forvirring

Uklarhed

Usselhed

Hadets Miniring

Vrangvilje

Uvenlighed

Irritation

Utålmodighed

Hovmodets Miniring

Nedladenhed

Intolerance

Overdrivelse

Afsondrethed

 

 

 

 

De Fire Miniringe af Glæde

Nord

Syd

Øst

Vest

Troens Miniring

Rundhåndethed

Given slip

Velbefindende

Deling

Håbets Miniring

Tryghed

Velinformerthed

Klarhed

Ædelhed

Kærlighedens Miniring

Velvilje

Venlighed

Rolighed

Tålmodighed

Sandhedens Miniring

Jævnbyrdighed

Tolerance

Nøjagtighed

Tilhørsforhold

 

 

 


Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks D fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Opgave 4.

Jeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Mikroringe af Smerte eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Mikroring af Glæde eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

De Fire Mikroringe af Smerte

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighedens Mikroring

Selviskhed

Hårdhed

Ufrihed

Forsømmelighed

Misundelsens Mikroring

Nedrakning

Uimodtagelighed

Snæversynethed

Uværdighed

Hadets Mikroring

Indignation

Hævntørst

Krigeriskhed

Bitterhed

Hovmodets Mikroring

Respektløshed

Snuhed

Fordrejning

Adskilthed

 


De Fire Mikroringe af Glæde

Nord

Syd

Øst

Vest

Troens Mikroring

Hensyntagen

Lethed

Handlefrihed

Bidragen

Håbets Mikroring

Værdsættelse

Lærevillighed

Åbenhed

Værdighed

Kærlighedens Mikroring

Barmhjertighed

Tilgivelse

Forsonlighed

Sødme

Sandhedens Mikroring

Respektfuldhed

Ligefremhed

Præcision

Samhørighed

 


Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks D fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.


Opgave 5.

Jeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Nanoringe af Smerte eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Nanoring af Glæde eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

De Fire Nanoringe af Smerte

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighedens Nanoring

Hæmmethed

Nervøsitet

Klagen

Ligegladhed

Misundelsens Nanoring

Usikkerhed

Ukultiverethed

Ubeslutsomhed

Ubesindighed

Hadets Nanoring

Fortørnelse

Uvillighed

Højrøstethed

Stivnakkethed

Hovmodets Nanoring

Uoprigtighed

Snedighed

Upålidelighed

Fremmedgørelse
 

De Fire Nanoringe af Glæde

Nord

Syd

Øst

Vest

Troens Nanoring

Imødekommenhed

Ubekymrethed

Validering

Engagement

Håbets Nanoring

Sikkerhed

Dannethed

Beslutsomhed

Besindighed

Kærlighedens Nanoring

Accept

Villighed

Stilfærdighed

Smidighed

Sandhedens Nanoring

Oprigtighed

Enkelhed

Pålidelighed

Familiaritet

 

Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen
Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks D fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Indhold

Opgave 6.

Jeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Ringe af Gerrighed eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Ring af Tro eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

GERRIGHEDENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

GERRIGHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Nærighed

Grådighed

Fattigdom

Fråseri

Miniringen

Smålighed

Klyngen

Utilpashed

Hamstring

Mikroringen

Selviskhed

Hårdhed

Ufrihed

Forsømmelighed

Nanoringen

Hæmmethed

Nervøsitet

Klagen

Ligegladhed

 

 

TROENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

TRO

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Gavmildhed

Tillid

Velstand

Ansvarlighed

Miniringen

Rundhåndethed

Given slip

Velbefindende

Deling

Mikroringen

Hensyntagen

Lethed

Handlefrihed

Bidragen

Nanoringen

Imødekommenhed

Ubekymrethed

Bifaldelse

Engagement
Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen
Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks C fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

 

Opgave 7.

Jeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Ringe af Misundelse eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Ring af Håb eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

MISUNDELSE FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

MISUNDELSE

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Vantro

Overtro

Underkastelse

Trods

Miniringen

Utryghed

Forvirring

Uklarhed

Usselhed

Mikroringen

Nedgøring

Uimodtagelighed

Snæversynethed

Uværdighed

Nanoringen

Usikkerhed

Ukultiverethed

Ubeslutsomhed

Ubesindighed

 

 

HÅBETS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

HÅB

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Tiltro

Oplysning

Skelne-evne

Sindsro

Miniringen

Tryghed

Velinformerthed

Klarhed

Ædelhed

Mikroringen

Værdsættelse

Lærevillighed

Åbenhed

Værdighed

Nanoringen

Sikkerhed

Dannethed

Beslutsomhed

Besindighed

 Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks C fra bogen
Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Opgave 8.

Jeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Ringe af Had eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Ring af Kærlighed eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

HADETS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

HAD

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Benægtelse

Manipulation

Sygdom

Vanvid

Miniringen

Vrangvilje

Uvenlighed

Irritation

Utålmodighed

Mikroringen

Indignation

Hævntørst

Krigeriskhed

Bitterhed

Nanoringen

Fortørnelse

Uvillighed

Højrøstethed

Stivnakkethed

 

 


 

KÆRLIGHEDENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

KÆRLIGHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Indrømmelse

Selv-accept

Sundhed

Tilregnelighed

Miniringen

Velvilje

Venlighed

Rolighed

Tålmodighed

Mikroringen

Barmhjertighed

Tilgivelse

Forsonlighed

Sødme

Nanoringen

Accept

Villighed

Stilfærdighed

Smidighed
Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen
Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks C fra bogen
Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Indhold

Opgave 9.

JJeg vælger at arbejde med at flytte mig fra mindst én af De Fire Ringe af Hovmod eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge til den tilsvarende Ring af Sandhed eller en af deres vertikale eller diagonale Superstrenge i forbindelse med en mental-emotionel smerte, jeg oplevede i dag, og jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med fra nedenstående to grafer:

HOVMODETS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

HOVMOD

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Overlegenhed

Underlegenhed

Overfyldning

Isolation

Miniringen

Nedladenhed

Intolerance

Overdrivelse

Afsondrethed

Mikroringen

Respektløshed

Snuhed

Fordrejning

Adskilthed

Nanoringen

Uoprigtighed

Snedighed

Upålidelighed

Fremmedgørelse

 
 

SANDHEDENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

SANDHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Ydmyghed

Ærlighed

Individualitet

Fællesskab

Miniringen

Jævnbyrdighed

Tolerance

Nøjagtighed

Tilhørsforhold

Mikroringen

Respektfuldhed

Ligefremhed

Præcision

Samhørighed

Nanoringen

Oprigtighed

Enkelhed

Pålidelighed

Velkendthed
Jeg kan finde det sæt Ringe til min Sjette Trins analyse og tapping protokol for det sæt, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks B fra bogen
Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Hvis jeg ønsker at bruge et vertikalt eller diagonalt sæt af Superstrenge til min analyse, kan jeg finde Sjette Trins analysen og tapping protokollen for det sæt Superstrenge, jeg har valgt fra ovenstående tabeller, under appendiks C fra bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Indhold

Opgave 10.

Fra appendiks A i bogen Sjette Trins analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

Jeg brugte min:

Addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige:

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed   

d. Dødelighed/foranderlighed

I dag brugte jeg min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed, fordi (jeg skriver ned, hvorfor jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed i situationen).

Jeg skriver ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Begrænsning:

1. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at tænke i situationen).

2. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at føle i situationen).

3. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at handle i situationen).

4. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen i situationen).

Uvidenhed:

1. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at tænke i situationen).

2. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at føle i situationen).

3. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at handle i situationen).

4. Min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen i situationen).

Magtesløshed:

1. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at tænke i situationen).

2. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at føle i situationen).

3. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at handle i situationen).

4. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Dødelighed/foranderlighed:

1. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at tænke i situationen).

2. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at føle i situationen).

3. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at handle i situationen).

4. Mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen i situationen).
 

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed, og om jeg opnåede det.

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge min addiktion på min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og om jeg opnåede det).

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Indhold

Tilfredshed på min menneskelige:

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed

d. Dødelighed/foranderlighed

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt tilfredshed på min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror ville være resultatet, hvis jeg havde valgt at bruge tilfredshed i situationen, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror, at det ville være resultatet).

Jeg skriver desuden ned, hvordan jeg tror, at min anvendelse af tilfredshed kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Begrænsning:

1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).

Uvidenhed:

1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).

Magtesløshed:

1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed).

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed).

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed)

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed).

Dødelighed/foranderlighed:

1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, det ville have været lettere for mig at opnå det, jeg ønskede i situationen ved at bruge min tilfredshed og hvorfor.

Hvis ja, hvorfor, hvis nej, hvorfor?

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt tilfredshed (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville have været udfaldet af at bruge tilfredshed i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville have været udfaldet af at bruge tilfredshed i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kunne have fået det, jeg ønskede ved at bruge tilfredshed, hvorfor foretrækker jeg da alligevel at bruge tilfredshed i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra min addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed på denne måde, vælger jeg at flytte mig energetisk fra min addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, som jeg har skrevet.

Jeg begynder med min:

Indhold

Addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige:

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed   

d. Dødelighed/foranderlighed

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed på en skala fra 0-10.

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

HK

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen). 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige uvidenhed i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige uvidenhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige magtesløshed i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige magtesløshed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

ØB:  Min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning fik mig til at tænke i situationen).

SØ:  Min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning fik mig til at føle i situationen).

UØ: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige uvidenhed fik mig til at tænke i situationen).

UN: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige uvidenhed fik mig til at føle i situationen).

HF: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige magtesløshed fik mig til at tænke i situationen).

KB: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige magtesløshed fik mig til at føle i situationen).

UA: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning fik mig til at tænke i situationen).

TH: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed fik mig til at føle i situationen)

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smertetal nu).

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

Indhold

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden)

SØ: Så kunne jeg også give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden)

UØ: Så kunne jeg også give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden)

UN: Så kunne jeg også give slip i at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden)

HF: Jeg tror, at jeg nu kan komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed både på min begrænsning og på min uvidenhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning og uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

KB: Ja, jeg begynder at tro, at jeg kan give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed både på min magtesløshed og på min dødelighed/foranderlighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige magtesløshed og dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden)

UA: Jeg åbner mig fuldstændigt for at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed i en lignende situation i fremtiden)

TH: Jeg er nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min egen og andres menneskelige begrænsning uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min egen og andres menneskelighed i en lignende situation i fremtiden).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smertetal nu).

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

Tilfredshed med min:

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed

d. Dødelighed/foranderlighed

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:

HK

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

De to gange otte påmindelses-erklæringer:

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden). 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

Indhold

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min Glæde er nu på en skala fra 0-10.

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædestal nu).

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed og i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg føler, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.
 

Opgave 11.

Fra appendiks A i Sjette Trins analyser for medlemmer af Christs Anonymous.

I dag brugte jeg:

Fravær af mit sande Selv, min Ånd, og det fik mig til at være:

a. Ukærlig

b. Hensynsløs

c. Hårdhjertet

d. Ubarmhjertig

I dag brugte jeg fravær af mit sande Selv, min Ånd, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg brugte fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed kom til at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i situationen).

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af fravær af mit sande Selv, min Ånd, fik mig til at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig, og hvordan det fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Ukærlig:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ukærlige væremåde fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ukærlige væremåde fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Hensynsløshed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hensynsløshed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hensynsløshed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Indhold

Hårdhjertethed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hårdhjertethed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hårdhjertethed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Ubarmhjertighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ubarmhjertighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ubarmhjertighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Fravær af mit sande Selv, min Ånd, og om jeg opnåede det.

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Fravær af mit sande Selv, min Ånd på en sådan måde, at jeg blev ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i situationen, og om jeg opnåede det).

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Nærvær af mit sande Selv, min Ånd, med Hans-Hendes betingelsesløse:

a. Kærlighed

b. Omsorg

c. Medfølelse

d. Barmhjertighed

Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, at min anvendelse af nærvær af mit sande Selv, min Ånd med Hans-Hendes betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen

Kærlighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været kærlig).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været kærlig).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været kærlig).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været kærlig).

Omsorg:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

Medfølelse:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

Barmhjertighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede i situationen ved at bruge nærvær af mit sande Selv, min Ånd i stedet for fravær af mit sande Selv, min Ånd.

Indhold

Hvis ja, hvorfor, hvis nej, hvorfor ville jeg alligevel vælge at bruge nærvær af mit sande Selv, min Ånd i stedet for fravær af mit sande Selv, min Ånd i situationen.

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt nærvær af mit sande Selv, min Ånd (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker, ved at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd i en lignende situation i fremtiden)

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra fravær af mit sande Selv, min Ånd til nærvær af mit sande Selv, min Ånd på denne måde, vælger jeg at flytte mig energetisk fra fravær af mit sande Selv, min Ånd til nærvær af mit sande Selv, min Ånd som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:

Fravær af mit sande Selv, min Ånd, der fik mig til at være:

a. Ukærlig

b. Hensynsløs

c. Hårdhjertet

d. Ubarmhjertig

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd på en skala fra 0-10.

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd i dag ved at bruge en ukærlig væremåde til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte en ukærlige væremåde til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge en ukærlig væremåde i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse med min ukærlige væremåde i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd i dag ved at bruge hensynsløshed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte hensynsløshed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge hensynsløshed i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse med min hensynsløshed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd i dag ved at bruge hårdhjertethed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte hårdhjertethed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge hårdhjertethed i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse med min hårdhjertethed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd i dag ved at bruge ubarmhjertighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte ubarmhjertighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge ubarmhjertighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse på min ubarmhjertighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

ØB: Min ukærlige væremåde fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at tænke i situationen).

SØ: Min ukærlige væremåde fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at føle i situationen).

UØ: Min hensynsløshed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at tænke i situationen).

UN: Min hensynsløshed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at føle i situationen).

HF: Min hårdhjertethed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at tænke i situationen).

KB: Min hårdhjertethed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at føle i situationen).

UA: Min ubarmhjertighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at tænke i situationen).

TH: Min ubarmhjertighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at føle i situationen).

Indhold

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i at være ukærlig, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min ukærlige væremåde i en lignende situation i fremtiden).

SØ: Så kunne jeg også give slip i at være hensynsløs ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min hensynsløshed i en lignende situation i fremtiden).

UØ: Så kunne jeg også give slip i at være hårdhjertet ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min hårdhjertethed i en lignende situation i fremtiden).

UN: Så kunne jeg også give slip i at være ubarmhjertig ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min ubarmhjertighed i en lignende situation i fremtiden).

HF: Jeg tror på, at jeg nu kunne komme mig over at være ukærlig og hensynsløs, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over at være ukærlig og hensynsløs i en lignende situation i fremtiden).

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, at jeg kan give slip i at være hårdhjertet og ubarmhjertig, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give slip i min hårdhjertethed og min ubarmhjertighed i en lignende situation i fremtiden).

UA: Jeg åbner mig nu helt op for at give slip i at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig helt op for give slip i at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil smerten over at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

Nærvær af mit sande Selv, min Ånd, der får mig at være betingelsesløs:

a. Kærlig

b. Omsorgsfuld

c. Medfølende

d. Barmhjertig

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).

Indhold

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).
.

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

Indhold

Opgave 12.

DE SOCIALE SAMSPILS RINGE

Jeg vælger at bruge et sæt Ringe eller Superstrenge efter eget valg til at beskrive, hvordan det sårede mig selv at såre et andet menneske, og hvordan jeg ønsker at håndtere en tilsvarende situation i fremtiden.
 

Opgave 13.

Er jeg nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra alle mine karakterdefekter ved at forvandle dem til de tilsvarende dyder?

Hvis ja, går jeg videre til Trin Syv, hvis nej, laver jeg yderligere Sjette Trins Ransagelser fra opgave 1-17, indtil jeg føler mig helt rede, før jeg går videre til Trin Syv.
 

ANVENDELSE AF SJETTE TRIN

Hver dag i en uge vælger jeg at skrive et af nedenstående eksempler ned fra min dag på, hvordan jeg anvendte mit Sjette Trin til at gøre mig helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge en af Smerteringene eller en af Superstrengene af Smerte i en situation, der drejede sig om mit materielle liv, mit energiliv, mit følelsesliv, mit tankeliv, mit sociale liv og mit åndsliv ved at finde ud af, hvordan jeg kan bruge den tilsvarende Glædesring eller den tilsvarende Superstreng af Glæde.

Indhold

Dag 1. Mit Materielle liv:

Jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med på den smerte, jeg oplevede i dag i mit materielle liv ved hjælp af tabellerne i mit Sjette Trin.

Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:

Jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med på den smerte, jeg oplevede i dag i mit fysiske liv ved hjælp af tabellerne i mit Sjette Trin.

Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:

Jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med på den smerte, jeg oplevede i dag i æteriske liv ved hjælp af tabellerne i mit Sjette Trin.

Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:

Jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med på den smerte, jeg oplevede i dag i mit astrale liv ved hjælp af tabellerne i mit Sjette Trin.

Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:

Jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med på den smerte, jeg oplevede i dag i mit kausale liv ved hjælp af tabellerne i mit Sjette Trin.

Dag 6: Mit Sjæleliv/social liv.

Jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med på den smerte, jeg oplevede i dag i mit Sjæleliv ved hjælp af tabellerne i mit Sjette Trin

Dag 7. Mit Åndelige liv

Jeg vælger det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at arbejde med på den smerte, jeg oplevede i dag i mit materielle liv ved hjælp af tabellerne i mit Sjette Trin. 

Synopsis for Trin Seks:

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin Seks, så jeg kan bruge min synopsis i mit Tiende Trin og Tolvte Trin.

TRIN SYV

VI BAD YDMYGT VORES HØJERE MAGT OM AT BEFRI OS FRA VORES KARAKTERDEFEKTER
 

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Syv!

Princippet i Trin Syv er Giv Slip

Syvende Trins Slogan er: Giv slip og lad Gud.
 

FORSLAG

1) Læs Trin Syv i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Syvende Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Syv med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!

Indhold

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN SYV

Opgave 1.

Jeg vælger at afsætte en tid til at bede til min Højere Magt om at befri mig fra alle mine karakterdefekter på et sted og en måde, jeg finder passende, enten alene eller sammen med et andet menneske efter mit valg.

Opgave 2.

Jeg vælger at observere mig selv dagen efter min bøn for at se i hvilken udstrækning, opfyldelsen af mit ønske har fundet sted, og jeg skriver mine observationer ned.

Opgave 3.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at jeg altid og uden undtagelse har en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt, når jeg anvender mine karakterdefekter.

Opgave 4.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at det, jeg forsvarer, når jeg forsvarer mine karakterdefekter, er den kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, jeg havde, da jeg valgte at anvende den pågældende karakterdefekt.

Opgave 5.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at min kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt ikke kan blive opfyldt ved hjælp af mine karakterdefekter.

Opgave 6.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at min åndelige vækst finder sted gennem mine karakterdefekter.

Opgave 7.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at det er til min fordel at være taknemmelig både for mine karakterdefekter og mine dyder.

Opgave 8.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg har tænkt mig at samarbejde med min Højere Magt om at blive befriet fra de karakterdefekter, som jeg har observeret, der stadigt er aktive i mig.

Opgave 9.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at mit angreb på mig selv og andre er den første voldshandling, og at mit forsvar for mit angreb er den første krigshandling.

Indhold

Opgave 10.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at de karakterdefekter, jeg ser i andre, er mine egne.

Opgave 11.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor og hvordan jeg tror, at underskoven af retfærdiggørelser, forsvar, rationaliseringer og benægtelser forhindrer mig i eller får mig til at miste lysten til at bruge mit Syvende Trin.

Opgave 12.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg har brugt benægtelse – valgte at være ubevist om mine emotionelle smerter i stedet for at bruge mine Syvende Trins Bønner på de karakterdefekter, jeg har beskrevet i min ransagelse fra Trin Seks.

Opgave 13.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg valgte at forsvare mine følelsesmæssige smerter i stedet for at bruge mine Syvende Trins Bønner på de karakterdefekter, jeg har beskrevet i min ransagelse fra Trin Seks.

Opgave 14.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg valgte at retfærdiggøre mine følelsesmæssige smerter i stedet for at bruge mine Syvende Trins Bønner på de karakterdefekter, jeg har beskrevet i min ransagelse fra Trin Seks.

Opgave 15.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg valgte at rationalisere mine følelsesmæssige smerter i stedet for at bruge mine Syvende Trins Bønner på de karakterdefekter, jeg har beskrevet i min ransagelse fra Trin Seks.

Opgave 16.

Jeg vælger nu at bede Den Korte Syvende Trins Bøn i forbindelse med de følelsesmæssige smerter, jeg opdagede i Trin Seks, ved at bede: Gud, befri mig fra min selvhøjtidelige alvor, der fik mig til at bruge smerten i (navnet på karakterdefekten), og jeg vælger at bruge denne bøn på én karakterdefekt ad gangen.

1. Gud, befri mig fra min selvhøjtidelige alvor, der fik mig til at bruge smerten i min navnet på karakterdefekten til at

2. Gud, befri mig fra min selvhøjtidelige alvor, der fik mig til at bruge smerten i min navnet på karakterdefekten til at

3. Gud, befri mig fra min selvhøjtidelige alvor, der fik mig til at bruge smerten i mit navnet på karakterdefekten til at

4. Gud, befri mig fra min selvhøjtidelige alvor, der fik mig til at bruge smerten i mit navnet på karakterdefekten til at
 

ANVENDELSE AF  SYVENDE TRIN

Opgave 1.

Jeg vælger hver dag i en uge at begynde min dag med at bede den Korte Syvende Trins bøn efterfulgt af Den Lange Syvende Trins Bøn ved dagens begyndelse, og jeg vælger at skrive ned, hvordan min daglige anvendelse af Syvende Trin påvirkede mit materielle liv på dag 1, mit fysiske liv på dag 2 osv.


7 Dag 1. Mit Materielle liv:

7 Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:

7 Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:

7 Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:

7 Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:

7 Dag 6. Mit Sjæleliv/sociale liv

7 Dag 7. Mit Åndelige liv:

Synopsis for Trin Syv:

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin Syv, så jeg kan bruge min synopsis i mit Tiende Trin og Tolvte Trin.

 

Indhold

TRIN OTTE

VI LAVEDE EN LISTE OVER ALLE DEM, VI HAVDE SKADET, BEGYNDENDE MED OS SELV, OG BLEV VILLIGE TIL AT GIVE GENOPREJSNING TIL ALLE
 

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Otte!

Princippet i Trin Otte er Tilgivelse

Ottende Trins Slogan er: Tilgiv mig mine fejl og giv mig evnen til at tilgive dem, der fejler mod mig
 

FORSLAG

1) Læs Trin Otte i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Ottende Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Otte med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!

Indhold

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN OTTE

I Trin Otte ønskede vi at befri os fra den skyld og skam, vi havde følt i vores liv indtil nu, og efter at have afsluttet dette arbejde fortsatte vi med at bruge vores Ottende Trin til befri os selv fra skyld og skam på daglig basis.

Opgave 1.

 Jeg vælger at beskrive det, jeg mener er det rette og det forkerte for mig i forhold til mit arbejde med mit ChrisAn Program.

Opgave 2.

Jeg vælger at beskrive, hvorfor jeg mener, at det, der er det rette eller det forkerte for mig nu, ikke nødvendigvis er det rette eller det forkerte for mig senere, og også hvorfor det ikke nødvendigvis er det rette eller det forkerte for andre. 

Opgave 3.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempel fra hver tidsperiode, hvor jeg valgte at tro på det, når andre syntes, at jeg burde føle mig skyldig og skamme mig over mig selv i:

 1. min barndom (0 - 12 år)
 2. min ungdom (13-21 år)
 3. mit voksne liv (22 - 60 år)
 4. min alderdom (61 år til i dag)

Hvorfor valgte jeg at tro på det?

Opgave 4.

 Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil give mig selv genoprejsning for at have valgt at tro på, at jeg burde føle mig skyldig eller skamme mig, fordi andre mennesker syntes, at jeg skulle gøre det.

Opgave 5.

Jeg vælger at beskrive mindst èt eksempel fra hver tidsperiode, hvor jeg har prøvet på at få andre til at føle sig skyldige eller skamme sig over sig selv i:

 1. min barndom (0 - 12 år)
 2. min ungdom (13-21 år)
 3. mit voksne liv (22 - 60 år)
 4. min alderdom (61 år til i dag)

Opgave 6.

Jeg vælger at beskrive, hvad jeg håbede at opnå ved at få andre til at føle sig skyldige eller at skamme sig over sig selv.

Opgave 7.

Jeg beskriver, hvordan jeg vil give andre genoprejsning for mine forsøg på at få dem til at føle sig skyldige eller at skamme sig over sig selv.

Opgave 8.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempel fra hver tidsperiode på, hvordan jeg har såret mig selv, andre og Verden som helhed ved at anvende Tomhedens Ring i:

 1. min barndom (0 - 12 år)
 2. min ungdom (13-21 år)
 3. mit voksne liv (22 - 60 år)
 4. min alderdom (61 år til i dag)

Opgave 9.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at give mig selv, andre og Verden som helhed genoprejsning for min anvendelse af Tomhedens Ring.

Opgave 10.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempel fra hver tidsperiode på, hvordan jeg har såret mig selv, andre og Verden som helhed ved at anvende Selvcentreringens Ring i:

 1. min barndom (0 - 12 år)
 2. min ungdom (13-21 år)
 3. mit voksne liv (22 - 60 år)
 4. min alderdom (61 år til i dag)

Opgave 11.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at give mig selv, andre og Verden som helhed genoprejsning for min anvendelse af Selvcentreringens Ring.

Opgave 12.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempel fra hver tidsperiode på, hvordan jeg har såret mig selv, andre og Verden som helhed ved at anvende Medafhængighedens Ring i: 

 1. min barndom (0 - 12 år)
 2. min ungdom (13-21 år)
 3. mit voksne liv (22 - 60 år)
 4. min alderdom (61 år til i dag)

Opgave 13.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at give mig selv, andre og Verden som helhed genoprejsning for min anvendelse af Medafhængighedens Ring.

Indhold

Opgave 14.

Jeg vælger at beskrive mindst et eksempel fra hver tidsperiode på, hvordan jeg har såret mig selv, andre og Verden som helhed ved at anvende den Store Ring af Smerte i: 

 1. min barndom (0 - 12 år)
 2. min ungdom (13-21 år)
 3. mit voksne liv (22 - 60 år)
 4. min alderdom (61 år til i dag)

Opgave 15.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at give mig selv, andre og Verden som helhed genoprejsning for min anvendelse af den Store Ring af Smerte.

Opgave 16.

Ved hjælp af De Sociale Samspils Ringe vælger jeg at beskrive mindst fire eksempler på, hvordan jeg har såret mig selv, den anden og Verden som helhed ved at såre en anden.

Opgave 17.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil give mig selv, andre og Verden som helhed genoprejsning for at have såret mig selv, den anden og Verden som helhed.

Opgave 18.

Jeg vælger at beskrive mindst ét eksempel fra hver af de fem områder på, hvordan og hvorfor jeg valgte at bruge indignation (såkaldt retfærdig harme) overfor:

 1. mig selv
 2. andremit liv
 3. Verden som helhed
 4. min Højere Magt

Opgave 19.

Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg vil give mig selv, andre, mit liv, min Højere Magt og Verden som helhed genoprejsning for min indignation.

Opgave 20.

Jeg vælger at afsætte en dag, som jeg kalder ‘Den Hellige Tilgivelses Store Dag’, hvor jeg både læser alle min fejl og mine planer om genoprejsning for min Højere Magt, og jeg noterer mig alle de inspirationer, der dukker op i mig ved at tilføje og ændre mine genoprejsningsliste i overensstemmelse med dem.

Ligeledes vælger jeg at sige efter at have læst hvert afsluttet punkt: Kære (mit navn) jeg tilgiver dig nu for den fejl, du mener at have begået, og vid, at jeg accepterer dig helt og aldeles nøjagtigt, som du var, og som du er.

Til sidst vælger jeg at dele min liste med et andet menneske og mit ChrisAn Fællesskab, og jeg tager de inspirationer til hjerte, som jeg modtager fra min udvalgte person og mit Fællesskab.
 

ANVENDELSE AF OTTENDE TRIN

Jeg vælger at lære at praktisere mit Ottende Trin på daglig basis ved at bruge en uge til at  skrive ned én dag ad gangen, hvilke skader, jeg har påført mig selv eller andre.

Jeg vælger at skrive om mit eget eller andres materielle liv på dag 1, og hvordan jeg vil give genoprejsning, og dernæst går jeg videre på dag 2 ved at skrive ned, hvordan jeg skadede min egen eller andres fysiske krop, og hvordan jeg vil give genoprejsning for disse skader.

Derefter går jeg videre til mit eget og andres æteriske liv på dag 3, mit eget og andres astrale liv på dag 4, mit eget og andres kausale liv på dag 5, mit eget og andres Sjæleliv på dag 6 og mit eget og andres Åndelige liv på dag.

Dag 1. Mit Materielle liv:

Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:

Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:

Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:

Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:

Dag 6. Mit Sjæleliv/sociale liv:

Dag 7. Mit Åndelige liv: 

Synopsis for Trin Otte:

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin Otte, så jeg kan bruge min synopsis i mit Tiende Trin og Tolvte Trin.

Indhold

TRIN NI

VI GAV GENOPREJSNING TIL OS SELV OG ANDRE, UNDTAGEN HVIS DET VILLE SKADE OS ELLER ANDRE YDERLIGERE AT GØRE DET
 

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Ni!

Princippet i Trin Ni er Befrielse.

Niende Trins Slogan er: Den rette handling er den søde frugt selv.
 

FORSLAG

1) Læs Trin Ni i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Niende Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Ni med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!
 

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN NI

Opgave 1.

 Jeg vælger at bruge min Ottende Trins liste til at udvælge en genoprejsning, som jeg ønsker at gennemføre overfor mig selv eller andre, hvad enten genoprejsningen er en direkte eller indirekte genoprejsning, og når jeg har gennemført genoprejsningen, beskriver jeg forløbet af den i min Niende Trins liste.

Opgave 2.

 Jeg vælger at læse min beskrivelse af den genoprejsning, jeg lavede, for min Højere Magt, og jeg skriver de impulser ned til forbedring af mine måde at give genoprejsning på, som jeg får, medens jeg læser.

Opgave 3.

Jeg vælger derefter at dele den pågældende genoprejsning med min sponsor eller med min Helbredelsespartner, og jeg beder ham/hende om forbedringsforslag til min måde at udføre genoprejsninger på i fremtiden, og jeg vælger at tage hans/hendes forslag til hjerte, så godt jeg kan.

Opgave 4.

Jeg vælger at tage fat på den næste genoprejsning fra min Ottende Trins liste og fortsætter på samme måde, til jeg er færdig.
 

ANVENDELSE AF NIENDE TRIN

1) Hver dag i en uge vælger jeg at fokusere på et område af mit liv, og de skader, jeg føler, jeg har påført mig selv eller andre på det pågældende område efter nedenstående format, én dag ad gangen, og hvordan jeg gav genoprejsning for skaden til mig selv eller andre.

Dag 1. Mit Materielle liv:

Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:

Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:

Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:

Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:

Dag 6: Mit Sjæleliv/social liv:

Dag 7. Åndelige liv:

Synopsis for Trin Ni.

Jeg vælger at skrive en synopsis over det, jeg opdagede i Trin Ni, så jeg kan bruge min synopsis i mit Tiende Trin og Tolvte Trin.

Indhold

TRIN TI

VI FORTSATTE MED AT FORETAGER PERSONLIG VRANSAGELSE, OG NÅR VI TOG FEJL, INDRØMMEDE VI DET STRAKS
 

Kære ChrisAn medlem, TIL LYKKE!

Du er nu begyndt dit arbejde med Trin Ti!

Princippet i Trin Ti er villighed.

Tiende Trins Slogan er: Vejled mig gennem mine ønsker og befri mig fra mine fejl
 

FORSLAG

1) Læs Trin Ti i bogen Christs Anonymous - Det Trettende Trin.

2) Del din opfattelse af det, du har læst, med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

3) Løs opgaverne til Tiende Trin som foreslået nedenfor.

4) Del dine erfaringer med og dine konklusioner om dit arbejde med Trin Ti med din Sponsor eller med din Helbredelsespartner og på et ChrisAn møde.

Kærlighed og knus til dig fra ChrisAn!
 

OPGAVER TIL ARBEJDET MED TRIN TI

I en uge vælger jeg at foretage en daglig Tiende Trins ransagelse på et af mine eksistensplander efter det nedenstående format:

Dag 1. Mit Materielle liv:
Dag 2. Mit Moder Jord liv/fysiske liv:
Dag 3. Mit æteriske liv/energi-liv/tid-rum liv:
Dag 4. Mit astrale liv/emotionelle liv/indre barn liv:
Dag 5. Mit kausale liv/mentale liv/tankeliv:
Dag 6: Mit Sjæleliv/social liv.
Dag 7. Åndelige liv:

Derefter vælger jeg at lave en daglig Tiende Trins Ransagelse efter mit eget valg, indtil jeg har gennemført i alt 30 ransagelser.

Indhold

Nedenfor følger et eksempel på en Tiende Trins ransagelse på mit materielle liv, som jeg også kan bruge for mit fysiske liv, mit æterieske liv, mit astrale liv, mit kausale liv, mit Sjæleliv og mit Åndelige liv.

Jeg kan vælge at bruge dette format, hvis jeg ikke ønsker at skabemanifestere mit eget format for en Tiende Trins ransagelse og bruge det i stedet.
 

Dag 1. Mit materielle liv:
 

Trin Et:

1. Jeg vælger at beskrive en smertefuld oplevelse, jeg havde, i forbindelse med mit materielle liv i dag.

2. Jeg vælger at beskrive det, jeg opfattede som ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt i situationen.

3. Jeg vælger at beskrive de ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige ting, jeg har lyst til at sige og gøre i forbindelse med denne situation.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg tror, at det ville gøre mit liv uhåndterligt, hvis jeg gjorde eller sagde det, jeg har lyst til, når jeg taler og handler ud fra min ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige sindstilstand.
 

Trin To:

1. Jeg vælger at befri mig selv fra at tage det personligt, at jeg havde denne smertefulde oplevelse ved at vælge at tro på, at min Højere Magt har en betingelsesløs kærlig hensigt med at lade mig føle denne smerte, og jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag smerten.

2. Jeg vælger at befri mig selv fra at tage det personligt, at jeg havde denne smertefulde oplevelse ved at vælge at tro på, at min Højere Magt har en betingelsesløst omsorgsfuld hensigt med at lade mig føle denne smerte, og jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag smerten.

3. Jeg vælger at befri mig selv fra at tage det personligt, at jeg havde denne smertefulde oplevelse ved at vælge at tro på, at min Højere Magt har en betingelsesløst medfølende hensigt med at lade mig føle denne smerte, og jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag smerten.

Indhold

4. Jeg vælger at befri mig selv fra at tage det personligt, at jeg havde denne smertefulde oplevelse ved at vælge at tro på, at min Højere Magt har en betingelsesløst barmhjertig hensigt med at lade mig føle denne smerte, og jeg vælger at skrive det ned, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag smerten.
 

Trin Tre:

1. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt.

2. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt.

3. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt.

4. Jeg vælger at beskrive, hvordan jeg ønsker at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt.
 

Trin Fire:

1. Jeg vælger at beskrive de karakterdefekter, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag denne smerte.

2. Jeg vælger at beskrive de karakterdefekter, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst omsorgsfulde hensigt bag denne smerte.

3. Jeg vælger at beskrive de karakterdefekter, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst medfølende hensigt bag denne smerte.

4. Jeg vælger at beskrive de karakterdefekter, der gjorde det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst barmhjertige hensigt bag denne smerte.

1. Jeg vælger at beskrive de dyder, jeg tror, kunne gøre det let let for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag smerten.

2. Jeg vælger at beskrive de dyder, jeg tror, kunne gøre det let let for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag smerten.

3. Jeg vælger at beskrive de dyder, jeg tror, kunne gøre det let let for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag smerten.

4. Jeg vælger at beskrive de dyder, jeg tror, kunne gøre det let let for mig at overgive mig til det, jeg tror, kunne være min Højere Magts betingelsesløst kærlige hensigt bag smerten.
 

Trin Fem:

1. Jeg vælger at indrømme det overfor mig selv, som jeg opdagede om mig selv i Trin Et til Fire ved at skrive en synopsis om mine selverkendelser.

2. Jeg vælger at indrømme det overfor min Højere Magt, som jeg opdagede om mig selv i Trin Et til Fire ved at læse min synopsis for min Højere Magt og tilføje de inspirationer, der opstår i mig, medens jeg læser.

3. Jeg vælger at indrømme det overfor et andet menneske, som jeg opdagede om mig selv i Trin Et til Fire ved at læse min synopsis for et andet menneske, og jeg vælger at tilføje de inspirationer, der opstår i mig i mit samspil med min udvalgte person.

Indhold

4. Jeg vælger at indrømme det overfor mit ChristAn Fællesskab, som jeg opdagede om mig selv i Trin Et til Fire ved at læse min synopsis for mit Christs Anonymous Fællesskab, og jeg vælger at tilføje de inspirationer, der opstår i mig i løbet af det møde, hvor jeg læser min synopsis for mit Fællesskab.
 

Trin Seks:

Jeg vælger at gøre mig helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra de karakterdefekter, der gør det svært for mig at overgive mig til det, jeg tror, er min Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerten, jeg beskrev i Trin Et.

Jeg vælger at gøre dette ved foretage en social, mental, emotionel og energetisk flytning fra en Smertering til en Glædesring eller fra en Superstreng af Smerte til en Superstreng af Glæde.

Jeg kan vælge det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg ønsker at bruge til mit Sjette Trin, fra nedenstående fire tabeller, og derefter kan jeg finde det sæt Ringe eller Superstrenge, jeg har valgt i bogen Sjette Trins Analyseser for medlemmer af Christs Anonymous.

TABELLER OVER SMERTENS OG GLÆDENS RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

DE FIRE STORE RINGE AF SMERTE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tomhedens Ring

Tomhed

Kedsomhed

Meningsløshed

Ensomhed

Selvcentreringens Ring

Eufori

Depression

Selvkritik

Selvros

Medafhængighedens R

Frelser-rolle

Forfører-rolle

Offer-rolle

Krænker-rolle

Den Store Smertering

Gerrighed

Misundelse

Had

Hovmod

DE FIRE SMÅ RINGE AF SMERTE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Nærighed

Grådighed

Fattigdom

Fråseri

Misundelse

Vantro

Overtro

Underkastelse

Trods

Had

Benægtelse

Manipulation

Sygdom

Vanvid

Hovmod

Overlegenhed

Underlegenhed

Overfyldning

Isolation

DE FIRE MINI-RINGE AF SMERTE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Smålighed

Klyngen

Utilpashed

Hamstring

Misundelse

Utryghed

Forvirring

Uklarhed

Usselhed

Had

Vrangvilje

Uvenlighed

Irritation

Utålmodighed

Hovmod

Nedladenhed

Intolerance

Overdrivelse

Afsondrethed

DE FIRE MIKRO-RINGE AF SMERTE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Selviskhed

Hårdhed

Ufrihed

Forsømmelighed

Misundelse

Nedgøring

Uimodtagelighed

Snæversynethed

Uværdighed

Had

Indignation

Hævntørst

Krigeriskhed

Bitterhed

Hovmod

Respektløshed

Snuhed

Fordrejning

Adskilthed

DE FIRE NANO-RINGE AF SMERTE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Hæmmethed

Nervøsitet

Klagen

Ligegladhed

Misundelse

Usikkerhed

Ukultiverethed

Ubeslutsomhed

Ubesindighed

Had

Fortørnelse

Uvillighed

Højrøstethed

Stivnakkethed

Hovmod

Uoprigtighed

Snedighed

Upålidelighed

Fremmedgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FIRE STORE RINGE AF GLÆDE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Opfyldelsens Ring

Opfyldelse

Interesse

Meningsfuldhed

Énhed

Gudcentreringens Ring

Glæde

Kraft-tilførsel

Åbensindethed

Taknemmelighed

Følelsesm Ædruelig R

Ikke-tilknytning

Integritet

Respekt for selv

Respekt for Andre

Den Store Glædesring

Tro

Håb

Kærlighed

Sandhed

DE FIRE SMÅ RINGE AF GLÆDE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Gavmildhed

Tillid

Velstand

Ansvarlighed

Håb

Tiltro

Oplysning

Skelne-evne

Sindsro

Kærlighed

Indrømmelse

Selv-accept

Sundhed

Tilregnelighed

Sandhed

Ydmyghed

Ærlighed

Individualitet

Fællesskab

DE FIRE MINI-RINGE AF GLÆDE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Rundhåndethed

Given slip

Velbefindende

Deling

Håb

Tryghed

Velinformerthed

Klarhed

Ædelhed

Kærlighed

Velvilje

Venlighed

Rolighed

Tålmodighed

Sandhed

Jævnbyrdighed

Tolerance

Nøjagtighed

Tilhørsforhold

DE FIRE MIKRO-RINGE AF GLÆDE  (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Hensyntagen

Lethed

Handlefrihed

Bidragen

Håb

Værdsættelse

Lærevillighed

Åbenhed

Værdighed

Kærlighed

Barmhjertighed

Tilgivelse

Forsonlighed

Sødme

Sandhed

Respektfuldhed

Ligefremhed

Præcision

Samhørighed

DE FIRE NANO-RINGE  AF GLÆDE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Imødekommenhed

Ubekymrethed

Bifaldelse

Engagement

Håb

Sikkerhed

Dannethed

Beslutsomhed

Besindighed

Kærlighed

Accept

Villighed

Stilfærdighed

Smidighed

Sandhed

Oprigtighed

Enkelhed

Pålidelighed

Velkendthed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FIRE STORE RINGE AF SMERTE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER VANDRET OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tomhedens Ring

Tomhed

Kedsomhed

Meningsløshed

Ensomhed

Selvcentreringens Ring

Eufori

Depression

Selvkritik

Selvros

Medafhængighedens R

Frelser-rolle

Forfører-rolle

Offer-rolle

Krænker-rolle

Den Store Smertering

Gerrighed

Misundelse

Had

Hovmod

GERRIGHEDENS FIRE RINGE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

GERRIGHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Nærighed

Grådighed

Fattigdom

Fråseri

Miniringen

Smålighed

Klyngen

Utilpashed

Hamstring

Mikroringen

Selviskhed

Hårdhed

Ufrihed

Forsømmelighed

Nanoringen

Hæmmethed

Nervøsitet

Klagen

Ligegladhed

MISUNDELSE FIRE RINGE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

MISUNDELSE

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Vantro

Overtro

Underkastelse

Trods

Miniringen

Utryghed

Forvirring

Uklarhed

Usselhed

Mikroringen

Nedgøring

Uimodtagelighed

Snæversynethed

Uværdighed

Nanoringen

Usikkerhed

Ukultiverethed

Ubeslutsomhed

Ubesindighed

HADETS FIRE RINGE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

HAD

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Benægtelse

Manipulation

Sygdom

Vanvid

Miniringen

Vrangvilje

Uvenlighed

Irritation

Utålmodighed

Mikroringen

Indignation

Hævntørst

Krigeriskhed

Bitterhed

Nanoringen

Fortørnelse

Uvillighed

Højrøstethed

Stivnakkethed

HOVMODETS FIRE RINGE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

HOVMOD

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Overlegenhed

Underlegenhed

Overfyldning

Isolation

Miniringen

Nedladenhed

Intolerance

Overdrivelse

Afsondrethed

Mikroringen

Respektløshed

Snuhed

Fordrejning

Adskilthed

Nanoringen

Uoprigtighed

Snedighed

Upålidelighed

Fremmedgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FIRE STORE RINGE AF GLÆDE (VANDET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Opfyldelsens Ring

Opfyldelse

Interesse

Meningsfuldhed

Énhed

Gudcentreringens Ring

Glæde

Kraft-tilførsel

Åbensindethed

Taknemmelighed

Følelsesm Ædruelig R

Ikke-tilknytning

Integritet

Respekt for selv

Respekt for andre

Den Store Glædesring

Tro

Håb

Kærlighed

Sandhed

TROENS FIRE RINGE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

TRO

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Gavmildhed

Tillid

Velstand

Ansvarlighed

Miniringen

Rundhåndethed

Given slip

Velbefindende

Deling

Mikroringen

Hensyntagen

Lethed

Handlefrihed

Bidragen

Nanoringen

Imødekommenhed

Ubekymrethed

Bifaldelse

Engagement

HÅBETS FIRE RINGE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

HÅB

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Tiltro

Oplysning

Skelne-evne

Sindsro

Miniringen

Tryghed

Velinformerthed

Klarhed

Ædelhed

Mikroringen

Værdsættelse

Lærevillighed

Åbenhed

Værdighed

Nanoringen

Sikkerhed

Dannethed

Beslutsomhed

Besindighed

KÆRLIGHEDENS FIRE RINGE (VANDRET) OG DERES SUPERSTRENGE (LODRET ELLER DIAGONALT OVER FIRE RINGE)

KÆRLIGHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Indrømmelse

Selv-accept

Sundhed

Tilregnelighed

Miniringen