DAGLIGE KONTEMPLATIONER FOR MEDLEMMER AF

CHRISTS ANONYMOUS


DET TRETTENDE TRIN

 

DAGLIGE KONTEMPLATIONER FOR MEDLEMMER AF CHRISTS ANONYMOUS

Anden udgave påbegyndt maj 2020

Udgivet af Christs Anonymous World Service Office

Gratis Copyright


ANERKENDELSER

Programmet i Christs Anonymous blev oprindeligt foreslået i bogen ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden, udgivet af ToTos Solfond, som en mulighed for det enkelte menneske til at gå hinsides sit tænkende sind, sit Ego til sit sande Selv, sin Ånd og således blive ført til Glæde over at Være til uanset omstændighederne.

Programmet er blevet til med tilladelse fra ToTos Solfond uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til ToTos Solfond i øvrigt.

Programmet er derudover blevet skabtmanifesteret som en tilpasning af Programmet fra Alcoholics Anonymous med tilladelse fra AAs World Service Office, Inc. uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til Alcoholics Anonymous i øvrigt

 

INDHOLD
 

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER


JANUAR
 

01 Januar Det Trettende Trin

02 Januar Kristusbevidstheden  03. Januar 'Gratis' princippet
     
04. Januar Sandhedens Lille Ring 05. Januar Møder  06. Januar Medlemskab af Christs Anonymous
     
07. Januar Ytringsfrihed  08. Januar  Glæden uden modsætning 09. Januar Det Neutrale Punkt
     
10. Januar At træde ud af krigen 11. Januar  At dømme på godt og ondt 12. Januar Emotionelle-Mentale arketyper
     
13. Januar Fejlbarlighed 14. Januar Anvendelse af Trin Syv i Trin Ti 15. Januar Hjertet
     
16. Januar Fællesskab 17. Januar Kommunikation 18. Januar At finde glæde under alle omstændigheder
     
19. Januar Glæde over at være til 20. Januar Overgivelse til Gruppesamvittigheden 21. Januar Anonymitetsprincippet
     
22. Januar Det sårede indre barn 23. Januar Tjeneste 24. Januar Den astrale krop/emotionelle krop
     
25. Januar Ros fra andre 26. Januar Forvandling 27. Januar Det tænkende sind, Egoet
     
28. Januar Meninger 29. Januar Taknemmelighedsbønnen 30. Januar Gruppens Højere Magt
     
31. Januar Lykke    1. Januar: Det Trettende Trin

Dette Program kaldes Det Trettende Trin, fordi vi både arbejder med de 12 Trin og de 12 Traditioner i ChrisAn Programmet, og de 12 Traditioner danner til sammen det sidste Trin: Det Trettende Trin.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 7

Mange af os er stødt på skræmmende erklæringer om tallet tretten, og i Tolv Trins Fællesskaberne har vi desuden overhørt de løst brugte afslappede bemærkninger om, hvad et Trettende Trin betyder.

For nogle af os var disse forestillinger så foruroligende, da vi begyndte at deltage i Christs Anonymous møder, at det gjorde os ængstelige, at Programmet i Christs Anonymous blev kaldt for Det Trettende Trin.

Mange af os, der havde dette problem, søgte tilflugt i vores viden om åndsvidenskab, hvor dette tal anses for at være det hellige feminine princips tal, og ved at tage dette til hjerte, åbnede vi vores sind for nye oplysninger om gammel viden angående tallet tretten.

De fleste af os var i stand til at acceptere idéen om, at Traditionerne til sammen kunne opfattes som et ekstra og afsluttende Trin, som vi kunne undersøge, når vi blev færdige med vores Tolv Trin, og på den måde overvandt vi vores frygt for og misforståelse af tallet tretten i vores Program.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere tallet 13 som det tal, der betegner mit arbejde med de Tolv Traditioner i mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

2. Januar: Kristusbevidstheden

Kristusbevidstheden udtrykker sig forskelligt for forskellige personer afhængigt af deres personlige tilbøjelighed og kapacitet, men for alle, som har opnået Kristusbevidstheden, udtrykker den sig ved, at vi har en personlig kontakt med vores udvalgte Højere Magt, har overgivet vores vilje og vores liv til omsorgen fra vores udvalgte Højere Magt og har opnået en åndelig opvågnen til en tilstand af barmhjertighed med de, som lider.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 8

Mange af os kendte kun ordet Kristus, som det kom til udtryk i forbindelse med Jesus fra Nazareth.

Da vi kom til Christs Anonymous opdagede vi imidlertid, at ordet Kristus er udtryk for en bestemt sindstilstand.

Denne sindstilstand kaldes også medfølelsens sindstilstand og kan opnås på mange måder, hvoraf en er at gennemføre opgaven med at arbejde med de Tolv Trin i et hvilket som helst af de Anonyme Tolv Trins Fællesskaber.

Tolvte Trin indebærer, at et menneske har opnået en åndelig opvågnen til barmhjertighed overfor de lidende og derfor giver han eller hun oplysninger om hans eller hendes egen helbredelse for lidelser videre til dem, der stadigt lider.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vise barmhjertighed overfor andre, der lider under addiktion til deres tænkende sind, deres Ego ved at dele med dem, hvordan jeg kom til mig selv ved hjælp af Programmet i Christs Anonymous.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

3. Januar: ‘Gratis‘ princippet

Christs Anonymous er et ikke-kommercielt forehavende, og vi giver vores litteratur videre til enhver, der ønsker at læse den, ved at stille den gratis til rådighed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 116

Som mennesker har vi fire grundlæggende byggesten til at opbygge vores liv nemlig penge, tid, energi og interesse.

Af disse fire er vores interesse den energi, som er forbundet med vores sande selv, vores Ånd, og derfor er det vigtigt for os at finde frem til, hvordan vi ønsker at bruge vores penge, vores kræfter og vores tid til understøttelse af vores interesser.

I Christs Anonymous er vores interesse af åndelig art, og derfor ønsker vi at bruge ’gratis’ princippet ved give vores litteratur videre således, at vores grundlæggende formål ikke bliver tilsløret af et formål, der handler om materiel vinding.

Desuden hjælper ’gratis’ princippet os til at holde os vores formål for øje og hjælper samtidigt andre til lettere at kunne få adgang til og dermed til at kunne undersøge, om Christs Anonymous Programmet kunne være af interesse for dem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine penge, min tid og min energi på mine interesser i tillid til, at dette vil bringe mig glæde over at være til.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

4. Januar: Sandhedens Lille Ring

Når Sandhedens Lille Ring blev aktiv i os, følte vi, at alle er lige værdifulde for Totaliteten (Ydmyghed), selvom vi ikke var i stand til at bedømme vores egen eller andres fulde værdi (Ærlighed). Derfor prøvede vi ikke at bedømme vores egen eller andres værdi; i stedet søgte vi at finde den del i os selv, hvor vi genkendte andres følelser (Fællesskab), medens vi samtidigt accepterede, at vi og andre kunne have forskellige grunde til at føle på den måde, vi gjorde (Individualitet)

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 55

Før vi begyndte at arbejde med Sandhedens Lille Ring i Christs Anonymous, havde vi en tilbøjelighed til at sammenligne os med andre både materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt og åndeligt.

Det kunne ofte få os til at føle os underlegne, når vi så andres skønhed eller kvaliteter, og det kunne også få os til at føle os overlegne, når vi så vores egen skønhed eller kvaliteter være mere iøjnefaldende, end det var hos det menneske, vi sammenlignede os med.

Da vi lærte at flytte os fra følelsesmæssig smerte til følelsesmæssig glæde i Sjette Trin, opdagede vi, at når vi sammenlignede os med andre, kunne det medføre, at vi landede i smerten fra Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation.

Når vi opdagede, at vi befandt os i smerten fra Hovmodets Lille Ring, flyttede vi os til glæden i Sandhedens Lille Ring med dens ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab ved at acceptere, at individualitet betyder, at vi er enestående, og sammenligning af os selv med andre er som at sammenligne æbler og pærer, så vi valgte i stedet at se i øjnene, at i vores fællesskaber er alle bidrag til fællesskabet lige værdifulde, hvad enten det er i vores AcAdAn Fællesskab, eller det er i fællesskabet med vores ægtefælle, eller i fællesskabet med vores familie, venner, kolleger eller grønthandler.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Sandhedens Lille Ring til at glæde mig over et ligeværdigt fællesskab med andre.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

5. Januar: Møder

Hvis nogen ønsker at fejre med os, at de har afsluttet arbejdet med et Trin eller en Tradition i ChrisAn ved at dele deres erfaringer med at arbejde med dette Trin eller denne Tradition, er de velkomne til at gøre det efter gruppeoplæsningerne.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 148

At deltage i møder i Christs Anonymous Fællesskabet giver os en mulighed for at fejre vores milepæle i Programmet, og en af vores milepæle er færdiggørelsen af et Trin eller en Tradition, som vi deler med Fællesskabet efter at have delt vores arbejde med vores sponsor/helbredelsespartner.

Når vi deler om vores opfattelse af et Trin eller en Tradition fra vores Program efter, at vi er blevet færdige med at gennemarbejde Trinet eller Traditionen, får vi lejlighed til udtrykke vores tanker om vores Program, og dermed bliver vores forståelse klarere for os selv.

Samtidigt giver vi andre mulighed for at danne sig et indtryk af, hvordan vi har opnået personlig styrke ved at arbejde med vores Program, og på den måde kan vi give dem håb om, at også de kan opnå den styrke, som vi har opnået.

Således kan vi bidrage til andre medlemmers vækst og inspirere dem til at gøre det, der skal til for at opnå de fordele, vi har opnået, ved at arbejde med vores Program i Christs Anonymous.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele om den styrke, jeg har opnået ved hjælp af mit arbejde med mit ChrisAn Program i et Christs Anonymous møde.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

6. Januar: Medlemskab af Christs Anonymous

Den eneste forudsætning for medlemskab af Christs Anonymous er et ønske om at afholde sig fra at bruge sin addiktion til sit tænkende sind, sit Ego.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 111

Vi har opdaget, at vores tænkende sind, vores Ego fører os både til mental-emotionel glæde og smerte.

Når vi identificerer os med vores tænkende sind, vores Ego, svinger vi frem og tilbage mellem mental-emotionel glæde og smerte.

Vi har også opdaget, at både glæde og smerte har deres at give, men i Christs Anonymous er vores mål at finde Glæde over at Være til under alle omstændigheden, uanset hvad de er.

Derfor ønsker vi at flytte os fra idenfikation med vores tænkende sind, vores Ego til identifikation med vores sande Selv, vores Ånd, som rummer glæden uden modsætning.

Vi har brug for hjælp og støtte for at blive i stand til at give slip i vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego, og derfor vælger vi at benytte os af den hjælp, vi kan få, gennem et medlemsskab af Christs Anonymous, hvor det eneste fornødne for medlemsskab er et ønske om at holde op med at identificere os med det tænkende sind, Egoet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge hjælp og støtte til at give slip i min addiktion til mit tænkende sind, mit Ego gennem mit medlemsskab af  Christs Anonymous.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

7. Januar: Ytringsfrihed

Vi undersøgte også, hvordan vi oplevede det, når vi skilte os ud med vores synspunkter, både når andre beundrede dem, og når de ikke gjorde.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 123

Vores arbejde i Christs Anonymous med de Tolv Traditioner handler om, hvordan vi med fordel kan håndtere vores forhold til den ydre Verden på harmoniske og menneskevenlige måder.

Ved hjælp af Traditionerne blev vi langsomt i stand til at bringe den åndelige opvågnen, vi havde opnået i vores arbejde med vores Tolv Trin ud i vores forhold til den ydre Verden ned til de mindste detaljer.

Lidt efter lidt som dette arbejde skred frem, blev vi frigjort fra vores frygt for, hvordan vores omgivelser valgte at forholde sig til de synspunkter, vi har.

Dette satte os fri til spontant at udtrykke vores synspunkter i enhver sammenhæng, hvad enten andre beundrede vores synspunkter eller ej, og uden at ønske at påtvinge andre vores synspunkter ud fra et behov for at føle, at vores synspunkter er, som de burde være i andres øjne.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg frit udtrykke mine synspunkter i de sammenhænge, jeg indgår i, hvad enten mine synspunkter adskiller sig fra andres eller falder sammen med dem og uden at forsøge at overbevise andre om mine synspunkters værdi.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

8.  Januar: Glæden uden modsætning

I Christs Anonymous havde vi et presserende behov for at bryde vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego, for at blive i stand til at identificere os med vores sande Selv, vores Ånd, og således blive ført til Glæde over at Være til. 

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 24

Da vi kom til Christs Anonymous, havde vi prøvet på at finde glæden uden modsætning meget længe, fordi vi havde opdaget, at når vi var glade af en grund, forsvandt vores glæde, når vores grund til at være glade forsvandt.

Til tider kunne vores glæde ligefrem vende sig til smerte, så til sidst var vi nået frem til den overbevisning, at en glæde uden modsætning ikke fandtes.

Efterhånden, som vi arbejdede med vores ChrisAn Program, opdagede vi imidlertid, at glæden uden modsætning fandtes i vores identifikation med vores sande Selv, vores Ånd.

Desuden opdagede vi i vores Andet Trin, at vi gav vores Højere Magt en mulighed for at føre os frem til vores sande Selv, vores Ånd ved hjælp af vores arbejde med Programmet i Christs Anonymous.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at nå frem til énhed med mit sande Selv, min Ånd og dermed til glæden uden modsætning.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

09.  Januar: Det Neutrale Punkt

Selvom vi havde været åndeligt søgende i meget lang tid, og selvom vi havde søgt vejledning fra mange åndelige lærere, fandt vi stadigt i vores sind en næsten konstant pludren, som overvældede os og forhindrede os i at forbinde os med vores Neutrale Punkt og den Stilhed i sindet, som det bliver muligt for os at indtræde i fra dette punkt.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 10

Da vi studerede vores sind ved hjælp af Programmet i Christs Anonymous, indså vi, at vores sind rummer fire tilstande.

Disse fire tilstande består i positive tanker, som giver anledning til glædesfyldte emotionelle følelser, negative tanker, som giver anledning til smertefyldte emotionelle følelser, neutrale tanker, som giver anledning til neutrale emotionelle følelser og sidst men ikke mindst ingen tanker, også kaldet meditation, hvor vores sind bliver klangbund for vores sande Selv, vores Ånd, og denne tilstand giver anledning til emotionelle følelser af glæde uden årsag og derfor uden modsætninger.

Vores mål med vores medlemskab af Christs Anonymous er at blive ført til vores sande Selv, vores Ånd og dermed til Glæden over at Være til, så derfor ønsker vi at vores sind skal være klangbund for vores sande Selv, vores Ånd på de tidspunkter, hvor vi ikke har brug for at tænke, som er det meste af tiden.

For at kunne opnå at befinde os i en tilstand af meditation det meste af tiden, har vi brug at være neutrale overfor de positive og negative tanker og følelser, der passerer gennem vores sind, og det opnår vi ved hjælp af vores arbejde med Glædesringene og Smerteringene i vores ChrisAn Program.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at være neutral overfor de positive og negative tanker og følelser, der passerer igennem mit sind ved hjælp af Glædesringene og Smerteringene i mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

10.  Januar: At træde ud af krigen

Vi huskede imidlertid endnu en gang os selv på den kendsgerning, at angreb er den første voldshandling, og forsvar er den første krigshandling, så vi gav slip i at forsvare vores brug af vores karakterdefekter, og i stedet begyndte vi at anvende vores erfaringer med dem som en mulighed for personlig vækst.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 29

Mange af os har lært, at vi skulle forsvare os selv ved at gå til modangreb, når vi følte os angrebet – hvad enten det var materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt eller åndeligt – på trods af, at havde levende eksempler som fx Mahatma Gandhi, der væltede det Britiske Imperium ved at stå fast på sin egen opfattelse af det rette uden at kritisere, angribe eller forsvare sig mod andres opfattelse af det rette.

Han viste dermed Verden, hvordan det kan lade sig gøre at opnå det, vi ønsker uden, at vi behøver at gribe til vold overfor andre eller at forsvare os mod deres ønsker, handlinger, følelser eller tanker.

I vores arbejde med vores ChrisAn Program opdagede vi, at vores angreb på Verden udsprang fra krigeriske tanker, der hører til i Hadets Mikroring som derudover rummer indignation, hævntørst og bitterhed, og at vi bliver gennemsyret af feltets vibration, og derved tiltrækker vi alle de andre, der også bruger disse energier, og således får vi indtryk af, at vores adfærd er en ganske almindelig adfærd for et menneske.

Denne forståelse gav os drivkraften til at flytte os til Kærlighedens Mikroring med dens elskværdighed, tilgivelse, forsonlighed og sødme både i forhold til os selv og Verden, og dermed trådte vi ud af vores krig med mod selv og Verden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Christs Anonymous Program til at flytte mig fra Hadets Mikroring til Kærlighedens Mikroring og derved træde ud af krigen.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

11.  Januar: At dømme på godt og ondt

Hvis du føler dig tvunget til at tænke en tanke, sæt dig selv på et ’fem minutter ad gangen’ grundlag for at give slip i at tage dinaddiktion til dit tænkende sind, dit Ego i brug.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 15

Denne vanemæssige holdning ønsker vi ikke at bruge længere, for vi ved nu, at angreb er den første voldshandling, og forsvar er den første krigshandling, så når vi somme tider oplever det som om, vores tænkende sind, vores Ego alligevel bliver besat at tanker om godt og ondt, rigtigt og forkert, sætter vi os selv på et fem minutters grundlag for at give slip på den vanemæssige tankeform.

I stedet bringer vi vores tanker på linje med vores sande Selvs, vores Ånds betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige syn på os, andre, vores dag, livet og Verden.

Derved bliver det lettere og lettere for os at føle os hjemme i vores sande Selv, vores Ånd og dermed oplever vi glæden uden modsætninger - den glæde, som vi kalder lykke.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bringe mit tænkende sind, mit Ego på linje med mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

12.  Januar: Emotionelle-Mentale arketyper

Alle disse mønstre er som et kinesisk æskesystem, hvor enhver af egenskaberne i de Små Ringe, åbner sig opad til de Store Ringe, og de Store Ringe åbner sig opad til Medafhængighedens og den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ringe, der på samme måde åbner sig opad til Selv-centreringens og Gudcentreringens Ringe.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 52

Når vi begynder vores arbejde i Trin Fire med at undersøge vores emotionelle følelser og de tanker, der ligger bag dem, undersøger vi de grundlæggende energimønstre i forskellige emotionelle og mentale sammensætninger, kaldet arketyper, som vi arbejder med i to kategorier.

Den ene kategori kalder vi Smerteringene, som er de energifelter, der bringer os emotionel og mental smerte, og som også kaldes vores karakterdefekter, vores indre dæmoner.

Den Anden kategori kalder vi Glædesringene, som er de energifelter, der bringer os emotionel og mental glæde, og som også kaldes vores dyder, vores indre engle.

Vi undersøger, hvordan vi handler, når vi er under indflydelse af Smerteringene, og når vi er under indflydelse af Glædesringene, og dermed åbner vi os op for at blive i stand til at foretage et bevidst valg om, hvilke energifelter, vi ønsker at opholde os i, og derefter bruger vi forvandlingsprocessen i Trin Seks til at indtræde i det energifelt, vi har valgt.

Dagens Kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til bevidst at flytte mig fra smerte til glæde ved hjælp af mit arbejde i Trin Fire og Seks.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

13.  Januar: Fejlbarlighed

Som et resultat af flittigt at arbejde med vores Syvende Trin på daglig basis, blev vi efterhånden klar over, at vi begik mange fejl i løbet af vores dag, og derfor havde vi brug for at give genoprejsning til vores Moder Jord krop/fysiske krop, æteriske krop/energikrop/rum og tid krop, astrale krop/emotionelle krop, kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego, Sjæl/Super Ego/sociale krop samt til de andre, som vi samspillede med i vores Sjæleliv, vores sociale liv, og med det formål for øje gik vi videre til Trin Otte.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 70

I Trin Seks i vores ChrisAn Program havde vi lært vores karakterdefekter og dyder godt at kende.

I Trin Syv var vi derfor helt rede til at samarbejde med vores udvalgte Højere Magt om at blive befriet fra vores tvangsmæssige brug af vores karakterdefekter, men selvom vi var villige til at blive befriet fra vores tvangsmæssige brug af vores karakterdefekter og havde vores udvalgte Højere Magts hjælp og støtte i dette arbejde, opdagede vi, at vores befrielse fra vores tvangsmæssige brug af vores karakterdefekter er en langsom proces.

Derfor har vi brug for at følge Trin Syvs forslag om at samarbejde med vores udvalgte Højere Magt om at blive befriet fra vores tvangsmæssige brug af en karakterdefekt ved at bede om at blive befriet fra den, når vi opdager, at den er blevet så aktiv i en situation, at den er ved at få os til at handle tvangsmæssigt.

Vores fejlbarlighed har imidlertid været en anstødssten for os i mange år, så det kan være svært for os at opnå at have et effektivt Syvende Trin til vores rådighed, for hvis vi skal kunne opnå det, er vi nødt til at acceptere de mange fejl, vi begår i løbet af en dag, sammenholdt med vores ønske om at blive befriet fra vores tvangsmæssige brug af vores karakterdefekter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere min fejlbarlighed ved at samarbejde med min Højere Magt ved hjælp af en Syvende Trins bøn, når jeg opdager, at en karakterdefekt er ved at få mig til at handle tvangsmæssigt.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

14. Januar: Anvendelse af Trin Syv i Trin Ti

Vi brugte vores Syvende Trin til at se på den underskov af forsvar, retfærdiggørelser, rationaliseringer og benægtelser, der styrkede vores karakterdefekter, og bad vores Højere Magt om at befri os fra den og fra vores karakterdefekter.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 87

I vores Tiende Trin bruger vi alle vores Trin fra Trin Et til Trin Ti, og når vi er færdige med vores Elvte, Tolvte Trin og Trettende Trin, føjer vi disse værktøjer til vores daglige selvransagelse.

I vores Tiende Trins arbejde bruger vi vores Syvende Trin gennem hele vores dag til at bede vores Højere Magt om at befri os fra en besættelse af vores tænkende sind, vores Ego af en karakterdefekt, der kan føre til en tvangshandling, som får os til at påføre os selv og andre unødvendig smerte.

I de situationer, hvor vores Syvende Trin ikke virker for os, laver vi et kort notat om det og tager den mest smertefulde af disse situationer op til ransagelse i vores Tiende Trin ved dagens afslutning.

Når vi kommer til det Syvende Trin i dagens formelle ransagelse, ser vi også på, hvordan benægtelse, forsvar, retfærdiggørelse og rationaliseringer forhindrede os i at kunne bruge vores Syvende Trin i situationen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at opnå et effektivt Syvende Trin ved at bruge mit formelle Tiende Trin til at give slip i mine benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer af min brug af mine karakterdefekter.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

15.  Januar: Hjertet

I vores eksistens er vores Ånd forbundet med og virker gennem hele vores væsen, og i vores Moder Jord krop/fysiske krop er han/hun forbundet med og handler gennem vores hjerte, der af nogle kaldes vores dominerende hjerne sammenlignet med den hjerne, vi rummer i kraniet, der er næstkommanderende, når beslutninger om vores skæbne skal tages.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 22

Den seneste forskning omkring intelligens viser, at vores fysiske hjerte i Virkeligheden er en hjerne, og at vores hjerte kan udstede ordrer til vores hjerne i kraniet, som vores hjerne i kraniet ikke blot forstår, men også adlyder.

Denne forskning har desuden opdaget, at alt tyder på, at, hvis der er en konflikt mellem vores hjernes beslutninger og vores hjertes beslutninger, vil vores hjernes beslutninger bliver tilsidesat, og det betyder, at vores hjerte således er den overordnede hjerne i vores fysiske krop.

Dette svarer til det, som åndelige lærere har undervist i så langt tilbage, som vi kan registrere, hvad deres undervisning gik ud på, og disse åndelige lærere siger samtidigt, at vores hjerte er boligen for vores sande Selv, vores Ånd.

Herved mødes Vestlig videnskab og Østlig spiritualitet i en fælles forståelse af, at hjertets hjerne eller vores sande Selv, vores Ånd er den afgørende beslutningstager i vores eksistens.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at lære at lytte til mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

16.  Januar: Fællesskab 

Princippet i Første Tradition er Fællesskab.
Slogan:
Sammen kan vi gøre det, vi ikke kan gøre alene.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

I vores arbejde med den Første Tradition tager vi stilling til alle de Fællesskaber, som vi er en del af lige fra en af to i vores ægteskab til en af uendeligt mange i Universet.

Vi undersøger også, hvordan vores Fællesskaber gør det muligt for os at udføre opgaver, som vi ville have store problemer med at udføre alene, eller som vi overhovedet ikke ville kunne udføre alene.

Vi opdager, at vores Fællesskab med de andre medlemmer i Christs Anonymous gør det muligt for os at gennemføre vores ChrisAn Program langt lettere, end vi ellers ville være i stand til, fordi vi modtager næring fra det kildevæld af erfaringer, som de andre medlemmer og vores sponsor eller helbredelsespartner deler med os.

Desuden opdager vi, at når vi selv deler vores erfaringer med vores ChrisAn Program med de andre medlemmer i vores Christs Anonymous Fællesskab og med vores sponsor eller helbredelsespartner, vokser vores forståelse af vores personlige arbejde med Programmet på en måde, vi ikke ville have kunnet opnå, hvis vi havde arbejdet alene.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Fællesskab til at udvide min forståelse af mit personlige arbejde med mit Christs Anonymous Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

17.  Januar: Kommunikation

Princippet i Andet Trin er Åbensindethed.
Slogan:
At lytte opmærksomt og respektfuldt til en anden er det første udtryk for følelsesmæssig ædruelighed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 103

I vores  samspil med en anden/nogle andre var mange af os ængstelige for, hvordan vores tanker og følelser ville blive modtaget af ham/hende/dem, vi samspillede med, og derfor blev vi fuldstændigt optaget af, hvordan vi skulle formulere det, vi havde på hjerte, på en sådan måde, at det blev godt modtaget.

Det medførte, at vi gik ind i vores tænkende sind, vores Ego for at undersøge, hvordan vi kunne udtrykke os, og dermed ophørte vi med at lytte til, hvad den anden/de andre havde på hjerte.

Dette kunne føre til mange misforståelser, som førte til, at den anden/de andre følte sig misforstået, og som et resultat kunne den anden/de andre blive mere optaget af at forklare os, hvori vores misforståelser bestod end at lytte til det, vi havde på hjerte.

Dermed følte hverken den anden/de andre sig modtaget af os eller vi af den anden/de andre, og formålet med at udveksle oplysninger ved hjælp af denne kommunikation gik således tabt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge princippet og sloganet fra den Anden Tradition i mit ChrisAn Program til at huske mig selv på at åbne mit sind for at lytte opmærksomt og respektfuld til den anden/de andre, før jeg overvejer det, jeg ønsker at svare, og hvordan jeg ønsker at udtrykke det, jeg selv har på hjerte.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

18.  Januar: At finde glæde under alle omstændigheder

Denne fornemmelse of helligt nærvær bliver imidlertid tildækket af os, når vi synker ind i vores tænkende sind, vores Ego, som er opslugt af vores fortid og fremtid og således trækker vores opmærksomhed bort fra lige HER lige NU.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 37

Vores mål i ChrisAn er at opnå glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er, og derfor ønsker vi at være i enhed med vores sande Selvs, vores Ånds

Vores mål i ChrisAn er at opnå glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er, og derfor ønsker vi at være i enhed med vores sande Selv, vores Ånd for at opleve glæden uden modsætning, som er karakteristisk for vores sande Selv, vores Ånd, og som også kaldes lykke.

Energien i tankerne i vores tænkende sind, vores Ego kan give sig udslag i neutrale, glade eller smertefulde emotionelle følelser, og kun når vi fastholder vores fokus i nuet uden at tænke noget om det, kommer energistrømmen i vores tankekrop fra vores sande Selv, vores Ånd, og på den måde bliver vi i stand til at opleve glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Vi har imidlertid også et liv som skabningermanifestationer, så vi har også brug for at føle enhed med vores fysiske krop, vores energikrop, vores emotionelle krop, vores tankekrop samt vores sociale krop, men vi vælger at opleve énheden med dem fra vores sande Selv, vores Ånd, og derfor identificerer vi os ikke med dem, som om vi er en af dem.

Lidt efter lidt, som vi gør fremskridt i vores ChrisAn Program, lærer vi at lade vores sande Selv, vores Ånd strømme igennem vores sind under alle omstændigheder uden at tænke noget om dem, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at lære at opleve Virkeligheden uden at behøve at tænke noget om den, så mit sind kan blive klangbund for mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

19.  Januar: Glæde over at være til

Uden hensyn til vores personlige erfaringer og enestående måder at udtrykke os på, udspringer Glæden over at Være til imidlertid for os alle fra Stilhedens Punkt, som er vores sande Selvs, vores Ånds punkt, hvorfra betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed strømmer for evigt til vores fysiske, æteriske, emotionelle og mentale legeme og til vores Sjæl.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 7

I ChrisAn har vi opdaget, at der findes fire former for glæde: Eufori, som udspringer af selvros, glæde, som udspringer af taknemmelighed, ekstase, som udspringer af intens begejstring og lykke, der er glæden uden modsætning, som udspringer fra vores sande Selv, vores Ånd.

Så længe vi glædes af en grund, mister vi glæden eller bliver endog ulykkelige, hvis grunden til vores glæde forsvinder.

I ChrisAn søger vi lykken, som er glæden uden modsætning, og det betyder, at vi kan være lykkelige under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Derfor ønsker vi at bearbejde vores tænkende sind, vores Ego ved hjælp af vores ChrisAn Program, så vores tænkende sind, vores Ego kan blive klangbund for vores sande Selv, vores Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at overgive mig til en Magt, større end mig, der kan føre mig til mit sande Selv, min Ånd og dermed til glæden uden modsætning.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

20.  Januar: Overgivelse til Gruppesamvittigheden

Hvert medlem havde én stemme, og det betød, at vi gik videre til afstemning om emnet, når alle havde talt én gang, selvom nogle af os måske mente, at vi ville have en bedre mulighed for at få vores forslag til et handlingsforløb accepteret og godkendt, hvis de kunne få lov til at tale mere end én gang. 

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 109

I vores Trinarbejde i ChrisAn har vi valgt at udvikle tillid til vores udvalgte Højere Magt, og i vores Traditionsarbejde vælger vi at udvikle tillid til vores gruppes Højere Magt, som også kaldes Gruppesamvittigheden, der består af det samlede kor fra alle stemmer i vores gruppe.

Derved lærer vi at lytte respektfuldt og opmærksomt til alle stemmer i vores gruppe, hvad enten gruppen består af én person foruden os selv eller flere personer foruden os selv.

Somme tider ønsker vi at vores idé om, hvad der er det bedste for os selv og vores gruppe skal være det, gruppen vælger som handlingsgrundlag, og derfor kan vi ønske at overbevise de andre medlemmer i vores gruppe om, at vores forslag er det mest fordelagtige for alle, og det kan føre os ind i et skænderi med gruppen, hvis vi får lov til at tale mere end én gang.

Ved hjælp af vores Traditionsarbejde i ChrisAn finder vi imidlertid ud af, at det er til vores fordel helt enkelt at udtrykke vores ønske for os selv og gruppen én gang i tillid til, at vores forslag er blevet hørt og taget til efterretning af de andre medlemmer, også selvom udfaldet af gruppens beslutning om et handlingsgrundlag måske ikke er helt præcist det, vi selv ville have valgt.

Vi overgiver os imidlertid til Gruppesamvittigheden i tillid til, at gruppens beslutning her og nu er den, som er gruppens Højere Magts vilje for vores gruppe her og nu, også selvom gruppen måske ændrer opfattelse på et senere tidspunkt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Traditionsarbejde i ChrisAn til at lære at overgive mig til Gruppesamvittigheden.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

21.  Januar: Anonymitetsprincippet

Det var vigtigt for os, at vi frit kunne udtrykke os i vores gruppe, men det blev kun muligt, hvis vi havde tillid til, at det, vi afslørede eller betroede under mødet, ikke blev bragt videre eller diskuteret efter mødet, fordi det blev betragtet som fortroligt af andre i gruppen.
Derfor afslørede vi ikke, hvad andre delte under mødet.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 124

Når vi deltager i møder i vores Christs Anonymous Fællesskab har vi brug for at dele om vores eksistentielle problemer, og vi åbner vi os for muligheden af at finde en løsning på det problem, vi ønsker at løse, ved at indrømme det overfor os selv, som vi gør, når vi siger det højt.

Samtidigt indrømmer vi det overfor gruppen og åbner os dermed for muligheden af at høre fra andre medlemmer, der har fundet en løsning på netop vores problem.

For at vi kan have mod til at åbne os, har vi brug for at vide, at vi ikke behøver at frygte det, andre medlemmer bruger vores fortrolighed til.

Anonymitetsprincippet er netop skabtmanifesteret som ledetråd i vores Fællesskab for at beskytte os mod, at vores fortrolighed bliver brugt på en måde, der smerter os, og når vi undlader at sætte navn på det menneske, vi taler om, respekterer vi Anonymitetsprincippet, og dermed kan vi alle føle os trygge ved at åbne os til vores møder.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere Anonymitetsprincippet i mit Christs Anonymous Fællesskab ved ikke at sætte navn på de personer, der deltog i mødet og ved heller ikke at sætte navn på de personer, der delte det, jeg ønsker at give videre til mennesker, der ikke var til stede ved mødet

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

22.  Januar: Det sårede indre barn

Vi kunne arbejde på mange forskellige måder med vores sårede indre barn, også kaldet vores karakterdefekter, vores indre dæmoner, vores synder eller vores fejl.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 84

Når vi arbejder med vores Tiende Trin indser vi, at vi kan bruge mange navne som en overskrift for vores smertefulde tanker og følelser.

Nogle af os føler os så overvældede af vores smertefulde tanker og følelser, at vi kalder dem vores indre dæmoner, men det er i sig selv en så skræmmende overskrift, at de fleste af os ikke ønsker at bruge den betegnelse for nogen del af os selv, selvom det giver os muligheden for at kalde vores dyder for vores indre engle.

Andre af os kalder dem for vores synder, fordi vi føler, at vi begår en fejl mod vores Sjæl ved at tage smerten fra ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige energier i brug, da de smerter vores Sjæl, der glæder sig, når vi tager glæden fra kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige energier i brug.

Atter andre kalder dem for vores fejl eller vores karakterdefekter, og ganske mange af os foretrækker at kalde dem for vores sårede indre barn, fordi tanken om et såret barn vækker den medfølelse i os, som vi har brug for, når vi skal arbejde med vores smertefulde tanker og følelser.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Tiende Trin i Christs Anonymous til at arbejde kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt med mit sårede indre barn.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

23.  Januar: Tjeneste

Princippet i Anden Tradition er tjeneste.
Slogan: Jeg tjener ikke for at ophøje mig selv, men for at give livskraft til de principper, jeg ønsker at fremme.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

Når vi tjener andre ved at tjene vores Fælleskab i Christs Anonymous, er der en risiko for, at vi bliver så imponeret af at have kraften til at gøre det, at vi begynder at rose os selv, og dermed ophøjer vi os selv.

Det betyder, at vi træder ind i det energifelt, der kaldes Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros, og denne Smertering får os til at miste glæden over at udføre den opgave, som vi har påtaget os.

Når vi befinder os i Selvcentreringens Ring åbner vi os for, at vi snart begynder at kritisere os selv for den service, vi udfører, og dermed kan vi i stedet komme til at føle os deprimerede over vores tjeneste for Fællesskabet.

Tradition To hjælper os til ikke at gå i disse fælder og i stedet vælge at tjene for at give livskraft til de principper, vi ønsker at fremme, og på den måde tjener vi os selv samtidigt med, at vi tjener Christs Anonymous, og dermed opnår vi balance i vores tjeneste.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Tradition To til at opretholde balancen, når jeg tjener menneskeheden ved hjælp af min tjeneste i Christs Anonymous.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

24.  Januar: Den astrale krop/emotionelle krop

Derefter undersøgte vi vores fem dimensionale liv ved at se på, hvordan vi reagerede, når vores astrale krop/emotionelle krop var veltilpas, fordi han/hun var fyldt op med glade emotionelle følelser, og når han/hun var utilpas, fordi han/hun var fyldt op med smertefulde emotionelle følelser.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 46

I vores Første Trin i Christs Anonymous arbejder vi på at blive mere bevidste om de karakteristika, der tilhører vores forskellige bevidsthedsplaner.

Vores astrale krop/emotionelle krop opfatter vi både som et selvstændigt væsen og som en del af helheden i vores væsens struktur på samme måde, som vi opfatter vores hjerte som et selvstændigt væsen, men også som en del af helheden i vores Moder Jord krops/fysiske krops struktur.

Vores astrale krop/emotionelle krop rummer den energistrøm, der udspringer fra tankevirksomheden i vores kausale krop, og det fik os til at forstå, hvorfor det var en fordel for os at bearbejde vores tænkende sind, vores Ego på en sådan måde, at de tanker, vi ernærede, førte til følelser af glæde i vores astrale krop/emotionelle krop.

Lidt efter lidt som dette arbejde skred frem, blev vi bedre og bedre til at bruge vores astrale krops/emotionelle krops tilstand til at pejle os ind på en tankevirksomhed, der førte til følelser af glæde eller til følelser af smerte i vores astrale krop/emotionelle krop, og dermed blev vi mere og mere frit stillet til at vælge en tankevirksomhed, der førte til glæde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mig for min astrale krop/emotionelle krop og tillade ham/hende at pege på, hvilke smertefulde

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

25.  Januar:  Ros fra andre

Som et resultat af vores Medafhængighed var vi altid på jagt efter vores ’stof’ – af at søge ros fra andre – og vi ofrede vores tid, energi, penge og personlige interesser for at ’redde’ andre fra konsekvenserne af deres tanker, følelser og handlinger, men når de undlod at rose os på trods af vores ofre, følte vi os som et offer for dem.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 73

I mange år troede vi, at det var til vores fordel i vores sociale liv, at andre roste os, og vores opstemte følelse, når vi modtog ros, syntes at bekræfte den opfattelse.

Efterhånden, som vores arbejde med Medafhængighedens Ring og den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring udviklede sig, blev vi klar over, at ros er det samme for os, som heroin er for en narkoman, så ros er i Virkeligheden den dødeligste gift for os, fordi den aktiverer vores medafhængigheds sygdom.

Når vores medafhængighed bliver aktiv, kan det få os til at ønske at bruge vores ressourcer i håbet om at ´redde´ en anden fra de smertefulde konsekvenser af hans/hendes tanker, følelser og handlinger.

Kun da vi arbejdede med Medafhængighedens Ring og den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i Christs Anonymous og undersøgte konsekvenserne af vores ’hjælp’, opdagede vi, at vores ’hjælp’ ofte havde den modsatte virkning, fordi det menneske, vi ønskede at ’hjælpe’, blev forsinket i at lære, hvilke konsekvenser hans/hendes tanker, følelser og handlinger havde
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at befri mig selv fra de handlinger, som jeg foretager mig for at opnå andres ros.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

26.  Januar: Forvandling

Vi brugte vores Sjette Trin til at acceptere, at vores tænkende sind, vores Ego, indeholdt selvfordømmelse og fordømmelse af andre ved at indrømme overfor os selv, når vores fordømmelse var aktiv og dernæst skabemanifestere en sti i vores sind, der førte os fra fordømmelse til accept.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 60

Sjette Trin kaldes af mange for forvandlingens Trin, fordi vi arbejder med at flytte os ud af Smertens Ringe og ind i Glædens Ringe.

Efterhånden, som vi erkender konsekvenserne af at bruge Smertens Ringe, bliver vi helt rede til at tillade vores Højere Magt at befri os fra vores tvangsmæssige brug af dem.

Samtidigt bliver vi bekendt med Glædens Ringe, og efterhånden, som vi erkender konsekvenserne af at bruge Glædens Ringe, bliver vi helt rede til at foretage et kvalificeret valg af tanker, følelser og handlinger, der bringer os selv og andre glæde.

Som et resultat bliver vores vanemæssige brug af Smertens Ringe erstattet med brug af Glædens Ringe, og vi oplever dermed en forvandling af os selv, vores liv og vores forhold til andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Sjette Trin i ChrisAn til at flytte mig ud af en smertefuld Ring og ind i en Ring, der bringer mig glæde.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

27.  Januar: Det tænkende sind, Egoet

Det virkelige mirakel sker, når du indser, at dit Sind er blevet helt stille og således er blevet klangbunden for din Ånd, og at du, som et resultat, føler Glæden over at Være til.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 15

Da vi kom til Christs Anonymous havde de fleste af os lidt af tankemylder i mange år, og vi havde forsøgt at få kontrol over vores tænkende sind, vores Ego på mange forskellige måder for at standse dette mylder af tanker, der mest var ubehagelige og smertefulde.

Vi vidste ikke, at vi var magtesløse over vores tænkende sind, vores Ego, så vi havde brug for hjælp til at håndtere vores ubehagelige og smertefulde tanker samtidigt med, at vi havde brug for at udvikle behagelige og glade tanker foruden neutrale tanker, som vi havde brug for, når vi skulle udføre et projekt.

Desuden ønskede vi at opnå stilhed i vores tænkende sind, vores Ego, så vores sind kunne blive klangbund for vores sande Selv, vores Ånd, og vi dermed kunne komme til at opleve glæden uden modsætning, som vi kalder lykke.

I vores Trinarbejde i ChrisAn blev alt dette os til del, og dermed blev vi i stand til at opfatte vores tænkende sind, vores Ego som en multifacetteret diament, som udelukkende havde til hensigt at hjælpe os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge værktøjerne i mit ChrisAn Program til at glæde mig over alle de tilstande, som jeg kan finde i min multifacetterede diamant, mit tænkende sind, mit Ego.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

28.  Januar: Meninger

Som et resultat af denne erkendelse forstod vi, at ord, hvad enten de er tænkt, skrevet eller talt, kun er et fingerpeg om Sandheden, men er ikke Sandheden selv, og denne erkendelse hjalp os yderligere til at give slip i vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego for i stedet at opfatte Sandheden, som den afslørede sig for os NU og HER uden, at vi behøvede at have en mening om den.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 43

Før vi kom til Christs Anonymous var det vigtigt for os at have en mening om Virkeligheden på ethvert tidspunkt i løbet af vores dag, efterhånden som dagens begivenheder fandt sted.

Vi opfattede også vores mening om Virkeligheden som et sandt billede af Virkeligheden, indtil vi begyndte at frigøre os fra vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego og i stedet identificerede os med vores sande Selv, vores Ånd.

Derved opdagede vi, at den konstante snakken i vores tænkende sind, vores Ego, handlede om at have meninger om snart det ene, snart det andet, men at denne snakken blot indeholdt meninger om Virkeligheden, men disse meninger var ikke Virkeligheden selv.

Derfor begyndte vi at sortere mange tanker fra, som blot var et unødvendigt vedhæng til vores oplevelse af Virkeligheden i NUET for at indtræde i Stilheden, der gjorde det muligt for os at opleve Virkeligheden, som den udfoldede sig for os øjeblik for øjeblik fra vores sande Selvs, vores Ånds glæde over vores Virkelighed

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give slip i alle de meninger om Virkeligheden, som jeg ikke har brug for lige NU og lige HER, og i stedet vil jeg fastholde mit fokus på Virkeligheden, som jeg oplever den fra mit sande Selv, min Ånd

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

29.  Januar: Taknemmelighedsbønnen (Femte Dimensions Bønnen)
 

‘Jeg’ Versionen

Gud,
Du ved, hvad dette Dit barn har brug for i dag.

‘Gruppe’ Versionen

Gud,
Du ved, hvad disse Dine børn har brug for i dag.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 98

I vores daglige liv oplever vi sociale samspil, tanker, følelser og situationer, som vi opfatter som ubehagelige eller besværlige.

Mange af os bliver vrede, når vi oplever noget som ubehageligt eller besværligt, fordi vi mener, at vores Højere Magt er almægtig og dermed har magten til at forvandle det ubehagelige eller besværlige til at være behageligt eller ubesværet for os, og hvis vores Højere Magts ikke gør det, mener vi inderst inde, at vi har pådraget os en straf på en eller anden måde.

I vores arbejde med vores ChrisAn Program havde vi valgt vores personlige Højere Magt som en kærlig magt, og dette var i modstrid med vores gamle opfattelse af en Højere Magt som en straffende Guddom.

Lidt efter lidt har vi derfor indset, at opfyldelsen af vores ønsker somme tider gør det nødvendigt, at vi oplever ubehagelige eller besværlige situationer, og at disse ikke er en straf, men en velsignelse i forklædning, som giver os mulighed for at bruge vores Program til personlig og åndelig vækst

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Taknemmelighedsbønnen i alle de situationer,  jeg oplever som ubehagelige eller besværlige for at huske mig selv på, at jeg kan vælge at være taknemmelig og modtage disse situationer fra min Højere Magt som en kærlighedsgave,  jeg kan bruge til at komme mit sande Selv, min Ånd nærmere.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

30.  Januar: Gruppens Højere Magt

Vi havde valgt at have tillid til, at vores liv og vores vilje blev styret af vores Højere Magt, og vi valgte nu at have tillid til, at vores gruppes liv og vilje blev styret af gruppens Højere Magt.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 109

I vores sociale liv har vi brug for at samspille og samarbejde med andre mennesker, hvad enten vores gruppe består af to personer, os selv og én anden, eller den består af os selv og mange andre, og vores Traditioner handler alle om, hvordan vi bedst kan håndtere vores forhold til Verden omkring os samtidigt med, at vi forholder os til en Højere Magt.

Vi fandt ud af, at vi kunne gøre det ved at vælge at opfatte vores gruppe som éaaaaaaan enhed, der har en personlig Højere Magt, som består af én forenet kraft fra alle gruppemedlemmernes personlige Højere Magter.

Vi kan vælge at tro på, at vores gruppes Højere Magt ved, hvad vores gruppe har brug for på ethvert givent tidspunkt, og at vores gruppes Højere Magt kommer til udtryk i gruppen i den forenede stemme, der inkluderer hvert enkelt gruppemedlems stemme.

Som et resultat af dette valg lytter vi opmærksomt og respektfuldt til de andre medlemmers tanker og ønsker, når vi skal træffe et valgt om den rette handling som en gruppe, og derefter inkorporerer vi – så vidt muligt – alle gruppemedlemmers ønsker for en handlingsplan, før vi handler.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Traditionerne i mit ChrisAn Program til at lytte respektfuldt og opmærksomt til Gruppesamvittigheden i de grupper, jeg indgår i, både i mit ChrisAn Fællesskab og udenfor mit ChrisAn Fællesskab.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

31.  Januar: Lykke

I løbet af vores Trin Arbejde var det blevet tydeligt for os, at vi havde brug for, at vores tænkende sind blev stille for, at vi kunne opnå vores mål, der er at give slip i vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego og i stedet identificere os med vores sande selv, vores Ånd, og således opnå Glæde over at Være til.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 44

I ChrisAn ønsker vi at opnå Glæden uden en modsætning, som også kaldes lykke.

I løbet af vores livsoplevelser, har vi opdaget, at lykken ikke findes i de materielle gaver, som livet giver os, ej heller ligger lykken i, hvordan vi bruger eller ikke bruger vores Moder Jord krop/fysiske krop, eller om hun er syg eller rask.

Den ligger heller ikke i, hvordan vi bruger eller ikke bruger vores æteriske krop og dermed vores tid, vores personlige rum og vores energi, og vi finder heller ikke Glæden uden modsætning i vores astrale krop/emotionelle krop, vores kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego eller vores Sjæl/Super Ego/sociale krop.

I alle disse ydre og indre former kan vi finde den betingede glæde, som er betinget af, at bestemte omstændigheder bliver opfyldt, men når disse omstændigheder forandrer sig, vender vores glæde sig ofte til smerte, og derved indså vi, at kune i vores sande Selv, vores Ånd finder vi den betingelsesløse glæde ude modsætninger, som vi kalder lykke.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisnA Program til blive bedre til at identificere mig med mit sande Selv, min Ånd, så jeg kan blive bedre til at være lykkelig under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

DETTE ER EN BOG UNDER TILBLIVELSE.
NYE KONTEMPLATIONER  VIL BLIVE OPLOADED REGELMÆSSIGT, 
EFTERHÅNDEN SOM DE ER KLAR


FEBRUAR

01. Februar Godt og ondt
 
02. Februar Ansvarlighed
 
03. Februar Eneståendehed
 

04. Februar At være til gavn
 

05. Februar At respektere Gruppesamvittigheden
 
06. Februar Den kausale krop
 
07. Februar Forvandling af Egoet
 
08. Februar Hvert medlem én stemme
 
09. Februar Glæden ved at tjene
 
10. Februar Sanselighed
 
11. Februar Frygt for at indrømme
 
12. Februar Etik
 
13. Februar Den Store Ring af Glæde i Trin Ni til Tolv
 
14. Februar Verdens lidelser
 
15. Februar Opfyldelsens Ring
 
16. Februar Trin Tolv
 
17. Februar Tredje Trins Bønnen
 
18. Februar Benægtelse
 
19. Februar Troens Lille Ring
 
20. Februar At dele Trin Ét-Fire med ens udvalgte Højere Magt
 
21. Februar At følge hjertet
 
22. Februar Meditation
 
23. Februar Trin Ti
 
24. Februar Barmhjertighed
 
25. Februar Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm
 
26. Februar Tankevaner
 
27. Februar Ønsker
 
28. Februar De Otte Farver
 
29. Februar Træning af vores tænkende sind, vores Ego
 

 

01.  Februar: Godt og ondt

Da vi undersøgte den opfattelse af godhed, vores tænkende sind, vores Ego, indeholder, opdagede vi, at den består i at angribe det, som vores Ego opfatter som ondt og forsvare det, som vores Ego opfatter som godt.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 29

Medens vi voksede op og iagttog, hvordan de voksne omkring os handlede, observerede vi, at de mennesker, der blev opfattet som gode mennesker, støttede det, de opfattede som godt, og angreb eller ødelagde det, som de opfattede som ondt, og da vi ønskede at blive opfattet som gode mennesker, gjorde vi det samme.

Denne holdning har bragt os selv og andre mange lidelser, og vi havde længe søgt efter svar på disse lidelser, da vi kom til Christs Anonymous.

I Christs Anonymous lærte vi, at godt og ondt er en illusion, som udelukkende handler om det, der er til vores fordel på et givent tidspunkt i vores liv, og vi opdagede også, at det, vi mente, var til vores fordel eller ulempe, skiftede fra dag til dag, fra måned til måned og fra år til år.

Derfor holdt vi op med at se på os selv og Verden omkring os som god eller ond, og i stedet gjorde vi os vores formål klart ved at deltage i forskellige aktiviteter, og vi sorterede det fra, som ikke tjente vores formål og opdyrkede det, som tjente vores formål i stedet for at bruge betegnelserne godt om det, der tjente vores formål, og ondt om det, som forhindrede vores formål.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at tage stilling til det, der tjener mine formål, og jeg vil vælge at give det mere af mine ressourcer, og jeg vil også tage stilling til det, der ikke tjener mine formål og vælge at frigøre mig fra det uden at dømme det på grundlag af godt og ondt.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

02.  Februar: Ansvarlighed

Princippet i Niende Tradition er Ansvarlighed. Slogan: Jeg tjener med glæde eller slet ikke.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

Inden vi kom til Christs Anonymous, opfattede vi det som ansvarligt at tjene vores kære på forskellig vis, uanset hvordan vi havde det med det.

Medens vi arbejdede med Traditionerne i ChrisAn, blev vi klar over, at vi ofte forsøgte at få ros for vores indsats, fordi vi i Virkeligheden ikke havde lyst til at tjene vores kære på et eller flere områder, men udelukkende gjorde det for at behage dem.

Efter vi kom til ChrisAn opdagede vi, at en sådan fordrejning skabtemanifesterede smerte både i os selv og vores kære, fordi vores handling var en glædesløs handling, som vi udførte for at få ros af vores kære.

I stedet for at tjene andre for at opnå ros brugte vi vores ChrisAn Program til at afgøre, om ros var vores motiv til handling, og hvis det var tilfældet, afholdt vi os fra at handle, men hvis vi glædede os over at tjene vores kære, valgte vi at gøre det.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Traditionsarbejde til at lære at bruge mine ressourcer på de opgaver, som giver mig glæde at udføre og til at give slip i de opgaver, som ikke bringer mig glæde.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

03.  Februar: Eneståendehed

Princippet i Femte Tradition er Taknemmelighed. Slogan: Gensidig værdsættelse glæder hjertet.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

Som skabningermanifestationer har vi mulighed for at adskille os på enestående måder fra alle andre skabningermanifestationer.

Selv to snefnug er forskellige og adskiller sig på enestående måder fra hinanden, og denne individualitet gør det muligt for os at beundre og værdsætte alle de mulige kombinationer af det skabtemanifesterede.

Når vi samspiller med vores medmennesker kan vi vælge at værdsætte og beundre deres eneståendehed – deres individualitet, og vi kan åbne os for at lade andre værdsætte og beundre vores eneståendehed – vores individualitet.

Når vi på den måde værdsætter og beundrer hinanden, glæder vi os over vores Højere Magts SkaberManifestationsværk i al dets regnbuefarvede mangfoldighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg glæde mig over alle de enestående væsener, som jeg møder på min vej i løbet af min dag.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

04.  Februar: At være til gavn

Gruppe kassereren tjener os ved at sørge for, at den Syvende Traditions bidrags ’hat’ går rundt i løbet af helbredelsesmøderne og ved at betale vores udgifter til husleje og vores forfriskninger for de penge, der er blevet samlet sammen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 108

Der findes mange måder, hvorpå vi kan tjene Christs Anonymous, men det vigtigste er, at vi tjener os selv først og fremmest.

Vi tjener os selv, når vi går til møder i Christs Anonymous, og samtidigt tjener vi andre ved at give livskraft til det møde, vi deltager i.

De af os, som har tid og lyst, og som derfor ville glæde sig over at tjene Fællesskabet som helhed, kan gøre dette ved at være mødeleder, kasserer, grupperepræsentant, kaffe person, velkomstperson, sponsor, helbredelsespartner eller ved at deltage i forskellige projekter, som vores Område Service Kommite ønsker at gennemføre.

Det vigtige er, at vi glæder os over at tjene og dermed gavner os selv samtidigt med, at vi også gavner andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg glæde mig over at gavne mig selv samtidigt med, at jeg gavner andre i mit ChrisAn Fællesskab.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

05.  Februar: At respektere Gruppesamvittigheden

Som gruppe brugte vi den fjerde Tradition til at undersøge vores gruppes ønsker både angående møder og andre gruppeaktiviteter og til at afgøre med os selv, hvordan vi ville bære os ad med at opfylde vores gruppes opgaver i den ønskede retning samtidigt med, at vi tog i betragtning, om vores ønsker ville påvirke andre grupper eller Christs Anonymous som helhed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 25

Inden vi kom til Christs Anonymous, var vi mest optaget af at gennemføre vores egne ønsker i gruppe-sammenhænge, men efterhånden som vores personlige arbejde med vores Traditioner skred frem, blev vi bedre og bedre til at lytte til Gruppesamvittigheden.

Når vi lyttede opmærksomt og respektfuldt til hvert enkelt medlem i vores gruppe, både i vores ChrisAn gruppe og i vores grupper udenfor ChrisAn, gav vi plads til, at Gruppesamvittigheden kunne komme til udtryk.

Vi opfattede Gruppesamvittigheden som gruppens Højere Magt, og derfor valgte vi at lytte til Gruppesamvittigheden med samme opmærksomme respekt, som vi valgte at bruge til at lytte til vores individuelle Højere Magt.

Dermed bidrog vi til, at alle medlemmer af vores gruppe kunne føle sig respekteret og behandlet med kærlighed og omsorg, hvad enten det var en af to i vores ægteskab, eller det var en af mange i vores ChrisAn Fællesskab, og når vi på den måde respekterede Gruppesamvittigheden i de grupper, vi indgik i, følte vi os som en harmonisk og veltilpasset del af gruppen samtidigt med, at de andre medlemmer i vores gruppe følte det samme.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Traditionsarbejde til at forholde mig på en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig måde til de grupper, jeg indgår i, ved respektfuldt at lytte til og overgive mig til Gruppesamvittigheden.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

06.  Februar: Den kausale krop

I vores eksistens er vores kausale krop/mentale krop/tankekrop forbundet med og arbejder igennem vores vidende sind, vores Gudssind eller igennem vores tænkende sind, og i vores Moder Jord krop/fysiske krop er han/hun forbundet med og handler igennem vores hjerne.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 25

Vores kausale krop kaldes kausal, fordi den er årsagen til vores emotionelle følelser, der er giver os energien til at handle, og som derfor sætter bevægelse i vores Moder Jord krop/fysiske krop.

Dette betyder, at de fleste af vores handlinger udspringer fra vores kausale krop, fra vores tænkende sind, vores Ego.

Når vi udvikler vores forhold til vores kausale krop ved hjælp af vores Christs Anonymous Program, bliver vi i stand til at tage os af ALLE vores tanker med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Det betyder, at vi forholder os til vores tænkende sind, vores Ego fra vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Sjæl.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at forholde mig til mit tænkende sind, mit Ego fra min Sjæl og således med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

07.  Februar: Forvandling af vores Ego

Fra læren på disse veje gik det langsomt op for os, at de fleste af dem lærte os, at den vigtigste forhindring på vores vej til frihed fra lidelse var vores tænkende sind, vores Ego, der var den direkte årsag til vores vrede, bekymrede, ængstelige, stressede, deprimerede og bange følelser.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 18

Vi har observeret, at vores emotionelle følelser er den energistrøm, der udgår fra vores tanker.

Hvis vi udfører en opgave, og den forekommer os meningsløs, føler vi os vrede over at udføre opgaven, bekymrede over den tid vi bruger på opgaven, ængstelige over at vi føler os tvunget til at udføre dette arbejde, stressede over hvor lang tid det tager og deprimerede over at vi ikke giver slip i opgaven og foretager os noget andet.

Hvis vi udfører den samme opgave, og den forekommer os meningsfuld, føler vi os glade for at udføre denne opgave, tilfredse med at bruge tid på opgaven, rolige over at have valgt at udføre denne opgave, tålmodige med den tid den tager uden at overveje, om vi hellere skulle foretage os noget andet

Som et resultat af disse observationer blev vi klar over, at vores arbejde i ChrisAn med at forvandle indholdet i vores tænkende sind, vores Ego ved hjælp af Glædens og Smertens Ringe er vores vej fremad til at forvandle vores tænkende sind, vores Ego, så vi kan finde glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Glædens og Smertens Ringe til at forvandle indholdet i mit tænkende sind, mit Ego, så jeg kan finde glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

08.  Februar: Hvert medlem én stemme

Derfor praktiserede vi anonymitetens princip ved at respektere, at enhver af os har ”én ligestillet stemme”, for vi vidste fra vores egne erfaringer i Fællesskabet, at det vi måske ikke fandt nyttigt for vores egen helbredelse rent faktisk kunne være lige det, der ændrede en andens liv.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 125

Når vi går til møder i Christs Anonymous hører vi om andres erfaringer med Programmet, og derved bliver vi klar over, at der findes mange perspektiver på vores Program.

Nogle medlemmers perspektiv falder i tråd med vores eget, og vi finder mange nyttige detaljer i deres perspektiver, og andres perspektiver ligger så langt fra vores eget, at vi ikke finder noget af det nyttigt for os selv.

Vi opdager dog snart, at andre finder netop det, som vi ikke kunne bruge, nyttigt for dem, og på den måde blev vi klar over, at alle perspektiver er brugbare, og dette hjalp os i vores Traditionsarbejde, hvor vi havde brug for at finde én fælles stemme ved hjælp af Gruppesamvittigheden.

Vi accepterede, at mange forskellige perspektiver blev udtrykt, når vi skulle tage en beslutning om et fælles handlingsgrundlag, og vi ønskede ikke, at dette skulle give anledning til endeløse diskussioner om den rette handling, så hvert medlem har én ligestillet stemme, og når alle medlemmers perspektiv er blevet udtrykt én gang, går vi til afstemning for at afgøre vores ønske om en bestemt handling.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte opmærksomt til hvert enkelt gruppe-medlems perspektiv, og jeg vil desuden give udtryk for mit eget perspektiv for, at Gruppesamvittigheden kan blive udtrykt fuldt ud til glæde for mig selv og hele min gruppe, inden vi beslutter os for at handle.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

09.  Februar: Glæden ved at tjene

Vi identificerede og undersøgte de områder, hvor vi udelukkende ønskede at tjene os selv, og de områder, hvor vi udelukkende ønskede at tjene andre. Vi opdagede, at det var sjældent, at vi udelukkende ønskede at tjene os selv eller andre.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 119

Somme tider kan vi føle os meget egoistiske, og her er er vores arbejde med Tradition Ni en stor hjælp, for der indser vi klart, at vi ønsker at tjene andre i højere grad, end vi var klar over, inden vi arbejdede med den Niende Tradition, så vores følelse af at være egoistiske er ikke altid i overensstemmelse med Virkeligheden..

Fra vores Trinarbejde ved vi, at vi først og fremmest er ansvarlige for at udvise betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed overfor os selv for at være på linje med vores sande Selv, vores Ånd.

Først når vi har taget os af alle de kroppe, der er betroet os, kan vi begynde at tage os af de kroppe, der findes rundt om os, hvad enten vores egne eller andres kroppe er fysiske, æteriske, astrale, kausale eller sociale.

Det er et stort og tidskrævende arbejde at tage os af alle vores personlige kroppe, og i Tradition Ni opdager vi, at når vi tager os betingelsesløst kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt af vores egne kroppe, bliver vi bedre til også at tage os af andre, og ofte bliver vores egen-omsorg et eksempel til efterfølgelse og en kilde til styrke og glæde for vores omgivelser.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Traditions-arbejde til at finde ud af, hvordan jeg kan tjene andre ved at tjene mig selv og dermed bringe glæde både til mig selv og andre.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI

AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

10.  Februar: Sanselighed 

I vores eksistens er vores Moder Jord krop/fysiske krop forbundet med og handler ved hjælp af vores fem sanser igennem Moder Jord, der ernærer vores Moder Jord krop/fysiske krop så vel som alle andre tre dimensionale væseners fysiske kroppe, hvad enten skabningernemanifestationerne er fra mineralriget, planteriget, dyreriget eller menneskeriget.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 27

Da vi begyndte på vores åndelige vej, fik vi lidt efter lidt indtryk af, at alle vores sanseglæder var en forhindring for vores åndelige vækst.

Dette fik mange af os til at se ned på vores Moder Jord krop/vores fysiske krop og hendes sanser, og derfor havde vi en tilbøjelighed til at forsømme hendes behov for at være veludhvilet, velplejet, veltrænet og velernæret.

Efter vi kom til Christs Anonymous blev vi imidlertid mere bevidste om, at det er ved hjælp af vores Moder Jord krops/fysiske krop og hendes sanser, at vores sande Selv, vores Ånd oplever livet på Jorden og glæder sig over det.

Jo mere vi udvider vores bevidste kontakt med vores sande Selv, vores Ånd, jo mere glæder vi os over vores sanser, og vi kan ofte bruge vores sanser som indgang til at blev ét med bevidstheden i vores sande Selv, vores Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mine sanser for livet på Jorden og glæde mig over den mangfoldighed af sanseindtryk, der bliver mig til del.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

11.  Februar: Frygt for at indrømme

Vi udførte dette arbejde ved at tage fat på en situation fra vores dag, som gav anledning til vrede, bekymring, ængstelse, stress, depression eller frygt i os, skrev situationen ned og identificerede navnene på de karakterdefekter, vi tog i anvendelse i situationen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 59

I Trin Ti i vores Christs Anonymous Program fortsatte vi vores arbejde med at observere os selv, vores glæder og smerter, ved at udføre daglige ransagelser af de situationer fra dagen som gav anledning til smertefulde tanker og følelser som vrede, bekymring, ængstelse, stress, depression eller frygt.

Ved at se vores eksistentielle smerter i øjnene på denne måde blev vi bedre og bedre til at indrømme dem overfor vores sponsor/helbredelsespartner eller overfor dem, vi muligvis havde haft en konflikt med, selvom vi frygtede i begyndelsen, at andre ville bruge vores indrømmelser til at ´trykke på vores smerteknapper´ i situationer, hvor de ønskede at undertvinge os af forskellige grunde.

Alligevel valgte vi at være modige og indrømme vores smertefulde tanker og følelser overfor andre.

Dette gjorde vi, fordi vi vidste, at helbredelse begynder med at indrømme vores smerte, og hvordan den gør vores liv uhåndterligt, og vi opdagede til vores glæde, at vi ikke havde nær så meget grund til at frygte andre, som vi havde troet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give slip på min frygt for at indrømme mine smertefulde tanker og følelser overfor et andet menneske, så min helbredelse for det, der smerter mig i dag, kan begynde.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

12.  Februar: Etik

Således begyndte vi at give slip i moral for at overgive os til vores etik, selvom andre til stadighed forsøgte at holde os nede ved at forsøge at påføre os skyld og skam, hvis vi ikke overgav os til deres opfattelse af det rette.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 85

I ChrisAn opfatter vi moral som den målestok, vores samfund bruger til at informere os om det, som samfundet generelt opfatter som de rette holdninger og de deraf følgende rette handlinger.

Etik opfatter vi som det enkelte menneskes målestok for det, som det enkelte menneske opfatter som de rette holdninger med de deraf følgende handlinger i forhold til personen selv og andre.

Efterhånden, som vi lærer os selv at kende ved hjælp af vores ChrisAn Program, bliver vi mere og mere bevidste om, hvad vi opfatter som de rette holdninger til os selv og andre og de deraf følgende rette handlinger.

Dermed bliver vi bedre og bedre til at bevare vores integritet ved at stå ved det, som vi selv opfatter som det rette, selvom andre måske ikke er enige med os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udvikle min etik ved at lære mig selv bedre at kende ved hjælp af mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

13.  Februar: Den Store Ring af Glæde i Trin Ni til Tolv

Trin Otte til Tolv                               

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 11

Trin Ni til Tolv er vores tredje møde med Den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og sandhed.

Når vi udfører vores genoprejsninger i Trin Ni, tror vi på, at vi kan gavne os selv og andre ved at give os selv og andre genoprejsning for vores fejl fra fortiden og i nutiden.

I Trin Ti arbejder vi med vores daglige ransagelse af et emne fra vores dag, som vi ønsker at se nærmere på, fordi vi håber, at den visdom, som vi opnår ved hjælp af denne ransagelse, skal komme os til gavn i vores måde at håndtere vores handlinger, vores følelser, vores tanker og vores sociale liv på.

I Trin Elleve udvikler vi vores kærlighedsevne ved hjælp af vores daglige identifikation med vores sande Selv, vores Ånd og dermed vores evne til at f

øle kærlighed til alt og alle overalt på alle eksistensplaner, and in Trin Tolv udtrykker vi vores personlige sandhed vel vidende, at vores sandhed ikke er hele Sandheden, men et enkelt perspektiv på Sandheden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og Sandhed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

14.  Februar: Verdens lidelser

Da vi så på lidelserne i Verden som helhed, indså vi, at det var nytteløst at prøve på at forestille os andres lidelser, for det, der opleves af os som et nålestik, kan opleves af en anden som et øksehug, og det, der opleves af os som et øksehug, kan opleves af en anden som et nålestik.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 40

Når vi ser på Verdens lidelser, kan vi have svært ved at forestille os, at der kan være en betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt bag dem, og vi har brugt mange tanker og følt mange følelser i forbindelse med Verdens lidelser uden, at vi havde fundet et svar på, hvordan vi med fordel kunne forholde os til dem.

Vores egne lidelser havde vi også tænkt meget over og følt mange modstridende følelser for, og både vores egne lidelser og Verdens lidelser havde gjort det svært for os at tro på en betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig Højere Magt.

Allerede i vores Andet Trin i vores ChrisAn Program kom vi imidlertid ansigt til ansigt med Verdens lidelser og med vores egne lidelser, for her undersøgte vi vores egne lidelsers konsekvens og opdagede, at de førte os til den visdom, der lå ved roden af vores lidelser, og de gjorde det muligt for os at videreudvikle vores Kristusbevidsthed.

Da vi indså disse kendsgerninger om vores lidelsers konsekvens, konkluderede vi, at vores menneskelige begrænsning og uvidenhed forhindrede os i at se lidelsernes konsekvens for Verden som helhed, men vi kunne vælge at tro på, at ligesom vi selv havde gavn af vores lidelser i det lange løb, ville Verdens lidelser også være til gavn for Verden i det lange løb.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at forvandle mine lidelser til visdom og Kristusbevidsthed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

15.  Februar: Opfyldelsens Ring

Vi fandt ud af, at hvis vi befandt os i Opfyldelsens Ring, når vi havde tom tid foran os, havde vi let ved at fylde vores tomme tid med noget, der havde vores interesse, og som derfor var meningsfuldt for os, og derfor oplevede vi en følelse af opfyldelse, som fik os til at føle enhed med os selv, fordi alle vores eksistensplaner handlede som én helhed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 45

Der findes mange måder, hvorpå vi kan gå ind i Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og enhed.

Hvis vi fylder vores tid op med opgaver, der har vores interesse, og som derfor er meningsfulde for os, handler vi i enhed med hele vores væsen og møder således ikke modstand fra nogen del af os selv.

Hvis vi vælger at gå ind i Opfyldelsens Ring ved hjælp af interesse, kan vi gøre det ved at overveje, hvilken opgave vi ville finde interessant at udføre nu og dernæst begynde at udføre den pågældende opgave, og når vi udfører en opgave, der har vores interesse, finder vi det, vi foretager os, meningsfuldt, og som et resultat handler vi i enhed med hele vores væsen uden nogen form for modstand indefra.

Vi kan også gå ind i Opfyldelsens Ring ved hjælp af meningsfuldhed ved at overveje, hvad vores næste meningsfulde opgave kunne være, og hvis det fx er morgen, kunne vores næste meningsfulde opgave være at tage et bad, og når det vi foretager os er meningsfuldt, har det vores interesse, og dermed oplever vi ingen modstand fra nogen del af vores væsen og handler dermed i enhed omkring det, vi fylder vores tid op med.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Opfyldelsens Ring så meget, som min dag tillader.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

16.  Februar: Trin Tolv

Således begyndte vi at give slip i moral for at overgive os til vores etik, selvom andre til stadighed forsøgte at holde os nede ved at forsøge at påføre os skyld og skam, hvis vi ikke overgav os til deres opfattelse af det rette.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 102

Når vi er færdige med Trin Tolv i vores ChrisAn Program har vi tilegnet os principperne i alle vores Tolv Trin, og vi har dermed skabtmanifesteret en ny livsstil, som vi finder glædesfyldt.

Når vi går ind i forskellige forehavender, hvad enten det er vores daglige rutiner eller et nyt projekt, bruger vi disse principper i alle vores forehavender, og dermed skinner vores tilstand at væren igennem alt, hvad vi foretager os.

Den glæde, vi føler over os selv som skabningermanifestationer, over vores liv, over andre skabningermanifestationer og over vores Højere Magt fylder vores liv med en livskraft, som vi end ikke havde forestillet os muligt.

Så selvom vi ikke udtrykker vores Program og dets gaver til os direkte med ord til andre, så er selve vores væsen, vores liv og vores adfærd et budskab til alle, vi møder på vores vej.

Dagens kontemplation

I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Programs principper i alle mine forehavender.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

17.  Februar: Trejde Trins Bønnen   (Fjerde Dimensions Bønnen)
                                                                                 

‘Jeg’ versionen

Gud,
tag min vilje og mit liv
og vis mig hvordan jeg kan leve
i fuldendt overensstemmelse med
mit sande Selv, min Ånd

‘Vi’ versionen

Gud,
tag vores vilje og vores liv
og vis os hvordan vi kan leve
i fuldendt overensstemelse med
vores sande Selv, vores Ånd

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 98

I Tredje Trin ønsker vi at lægge vores vilje og vores liv over til vores udvalgte Højere Magts omsorg, fordi vi er blevet opmærksomme på, at vi ofte kan være ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige overfor os selv, og derfor ønsker vi nu overlade omsorgen for os til vores udvalgte betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Højere Magt.

For mange af os var det et stort skridt, fordi selvom vi ofte var ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige overfor os selv, havde vi en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt med at være det.

I vores Trinarbejde var vi imidlertid blevet klar over, at, vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt ofte ikke blev opfyldt, fordi vi handlede i modstrid med vores hensigt.

Derfor glædede vi os over at overgive vores vilje og vores liv til omsorgen fra en Magt, der altid og uden undtagelse er betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, og til dette formål brugte vi Tredje Trins Bønnen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Tredje Trins bønnen til at mærke efter, hvor langt jeg er kommet med at overgive mig helhjertet til min udvalgte Højere Magts omsorg.


JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

18.  Februar: Benægtelse      

Vores benægtelse af, at vi havde taget en karakterdefekt i brug, udsprang fra den kendsgerning, at vi kun kunne se vores tænkende sind, vores Ego indefra, og da vores tænkende sind, vores Ego altid og uden undtagelse har en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt med enhver tanke, blev vi blændede af dette, og derfor blev vi ude af stand til at se, at den kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt ikke kunne opfyldes ved hjælp af karakterdefekter, og det er netop derfor, at vi kalder disse egenskaber for karakterdefekter.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 65

Allerede inden vi kom til Christs Anonymous, havde vi været på den åndelige vej i lang tid, og vi havde derfor prøvet på at være så oprigtige og ærlige overfor os selv, som det var muligt for os, så da vi første gang hørte om benægtelse, havde vi svært ved at forestille os, at det havde noget med os at gøre.

Vi ønskede netop ikke at benægte Virkeligheden, så det tog os lang tid se i øjnene, at benægtelse er det nådens slør, der dækker Virkeligheden til for vores undersøgende blik, indtil vi er blevet rede til at stå ansigt til ansigt med den.

I vores ChrisAn Fællesskab fik vi den hjælp, vi havde brug for til at træde ud af vores benægtelser om vores anvendelse af vores karakterdefekter, og vi opdagede, at vi havde brug for at opgive vores tænkende sind, vores Ego for at kunne træde tilbage og undersøge det på samme måde, som en videnskabsmand undersøger et emne

Som et resultat af dette arbejde lærte vi langsomt forskellen at kende på vores brug af vores karakterdefekter og vores dyder ved hjælp af Glædens og Smertens Ringe.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at undersøge mit tænkende sind, mit Ego ved hjælp af Glædens og Smertens Ringe.

mit Ego for i stedet at identificere mig med mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

19.  Februar: Troens Lille Ring

Vi opdagede også, at når Troens Lille Ring blev aktiv i os, troede vi på, at vores Højere Magt gav os det, vi havde behov for, når vi havde behov for det (Tillid), og vi brugte vores Højere Magts gaver fuldt ud eller gav dem videre til andre, hvis vi ikke selv kunne finde anvendelse for dem (Ansvarlighed).
Derfor gav vi vores materielle, fysiske, tid-og-rum-mæssige, følelsesmæssige, tankemæssige, sociale eller åndelige overskud til andre, som manglede det, vi havde i overskud (Gavmildhed), og gennem disse handlinger indså vi, at vi virkeligt havde et overskud at give af (Velstand).

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 53

I løbet at vores Trinarbejde i Christs Anonymous havde vi ofte observeret, at vores ønsker blev opfyldt på uventede måder, når vi selv havde gjort, hvad der stod i vores magt for at opfylde vores ønsker uden at være i stand til det.

Dette havde lidt efter lidt givet os tillid til, at vores Højere Magt gav os det, vi havde behov for, når vi havde behov for det.

De fleste af os har modtaget så mange gaver fra vores Højere Magt, at vi rent faktisk har langt mere, end vi behøver på et eller flere af vores eksistensplaner, og dette overskud kan vi vælge at give videre til andre, som mangler det, vi har i overskud.

Dermed opdager vi, at vi er langt mere velstående, end vi tænker over til dagligt, og samtidigt oplever vi mere intenst glæden over at være i Troens Lille Ring

Dagens kontemplation
I dag vil jeg beslutte hvilken del af mit overskud, jeg ønsker at give videre til andre, hvad enten det er materielt, energetisk, følelsesmæssigt, mentalt, socialt eller åndeligt, så jeg kan træde ind i glæden i Troens Lille Ring.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

20. Februar: At dele Trin Fire med ens udvalgte Højere Magt

Dernæst delte vi vores selverkendelser med vores Højere Magt ved læse det, vi havde skrevet for vores Højere Magt, og vi ændrede det, vi havde skrevet, i overensstemmelse med de impulser, der kom til os, medens vi læste, idet vi opfattede disse impulser som vores Højere Magts vejledning til os i vores Femte Trins arbejde.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 58

I Trin Fem deler vi vores erkendelser fra vores Trinarbejde med vores Højere Magt ved at læse vores Femte Trin for vores Højere Magt.

Mange af os mente, at vores Højere Magt allerede vidste det, vi selv havde fundet ud af i vores Trinarbejde, og selvom det er sandt, er det alligevel vigtigt, at vi ikke springer denne del af vores Femte Trin over, fordi det gør en forskel for os at læse vores selvransagelse for vores Højere Magt.

Når vi læser vores selvransagelse for vores Højere Magt, opdager vi, at mange tanker og impulser kommer til os, som uddyber vores forståelse af vores erkendelser fra vores Trinarbejde.

Denne dybere forståelse føjer vi til vores selverkendelser ved at skrive den ned i vores selvransagelse, og hvis vi vælger at skrive disse erkendelser med en anden skrift-type kan vi skaffe os et let overblik over det, vi tilføjede, medens vi læste for vores Højere Magt, så vi kan bruge det til at beskrive, hvad vi fik ud af at dele vores ransagelse med vores Højere Magt fra Trin Et-Fire.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele min selvransagelse med min Højere Magt og skrive det ned, som jeg bliver inspireret til at tilføje, medens jeg læser, så jeg kan skaffe mig et overblik over, hvad jeg fik ud af at dele min ransagelse med min Højere Magt.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

21.  Februar: At følge hjertet

Ved at tillade os selv at gøre det, der bragte os Glæde over at Være til lige NU lige HER opdagede vi, at vores liv forandrede sig dramatisk, og vi blev klar over, at vores Højere Magts vilje for os var at udvikle os ved at glæde os over og elske vores fysiske liv, vores æteriske liv, vores emotionelle liv, vores mentale liv og vores åndelige liv.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 75

Før vi kom til ChrisAn havde mange af os været fordømmende overfor vores egne ønsker, og det indebar, at vi satte en blokering op mod at få de af vores ønsker opfyldt, som vi dømte som uværdige.

Efter, at vi kom til ChrisAn, blev vi klar over, at det var vigtigt, at vi opfyldte vores ønsker, for kun når vi oplevede vores ønskers opfyldelse, kunne vi udvikle vores skelne-evne.

I denne proces kunne vi opdage, at mange ønskers opfyldelse, som vi havde forestillet os, ville gøre os lykkelige, måske ikke havde den ønskede virkning.

Og vi opdagede også, at mange ønsker, som vi havde dømt til ikke at være gode nok, men som vi valgte at opfylde, da vi kom til Christs Anonymous, viste sig at bringe os meget glæde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mit bedste for at opfylde mine ønsker i NUET, hvad enten mine ønsker er materielle, fysiske, æteriske, astrale, kausale, sociale eller åndelige, og jeg vil søge hjælp til at opfylde de ønsker, som jeg ikke selv kan opfylde

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

22.  Februar: Meditation

Den femte cirkel viser en mediterende sindstilstand, hvor der ikke er nogen tankeaktivitet, men en direkte oplevelse af Virkeligheden, og derved blev vores tænkende sind, vores Ego klangbund for vores sande Selv, vores Ånd.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 92

Når vores tænkende sind, vores Ego bliver helt stille, er vi indtrådt i meditation, og i den tilstand bliver vores tænkende sind, vores Ego klangbund vores sande Selv, vores Ånd.

Ved hjælp vores meditations-praksis bliver vi bedre og bedre til at være ét med vores sande Selv, vores Ånd.

Vi bliver også bedre og bedre til at skelne mellem de impulser der kommer fra vores tænkende sind, vores Ego og de impulser, der kommer fra vores sande Selv, vores Ånd.

Efterhånden, som vi bliver vi bedre og bedre til at indtræde i meditation, kan vi også indtræde i meditation, selvom vi er i færd med at løse dagens opgaver, og dermed forøger vi vores glæde over at være til.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Elvte Trins forslag til at lære mit tænkende sind, mit Ego at være helt stille, så jeg kan opleve at være i énhed med mit sande Selv, min Ånd og dermed opleve glæden uden modsætninger.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

23.  Februar: Trin Ti

I vores daglige skrevne Tiende Trins ransagelse valgte vi at ransage een situation fra vores dag, hvor vores karakterdefekter, vores sårede indre barn, kom til udtryk, for at blive i stand til at helbrede sårene på daglig basis, så vores sårede indre barn kunne blive mere og mere sundt og glad – hvilket indebar, at vores umodne og dysfunktionelle mentale emotionelle mønstre blev mere og mere modne og funktionelle.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 82

Når vi er nået til Tiende Trin i vores Program i Christs Anonymous, har vi lært mange af vores dyder og karakterdefekter at kende, og den viden bruger vi i vores daglige selvransagelse.

Mange af os valgte at se på vores karakterdefekter som et såret barn, fordi vores karakterdefekter i Virkeligheden blot er umodne dyder, og det hjalp os til at være kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige overfor vores karakterdefekter, når vi valgte at nærme os dem som en umoden energiform, et såret barn.

Når vi nærmede os vores karakterdefekter på denne måde, blev det også lettere for os at indrømme, at vi havde brugt en karakterdefekt i en situation i løbet af vores dag, og dermed blev vores Tiende Trin lettere at gennemføre.

Jo lettere vores Tiende Trin var at gennemføre, jo større var sandsynligheden for, at vi ville blive i stand til at ransage os selv på daglig basis, som Trin Ti foreslår.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Tiende Trin til at tage en karakterdefekt til hjerte, som om den var et såret barn, der havde brug for helbredelse.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

24.  Februar: Barmhjertighed

Princippet i Tolvte Trin er Barmhjertighed. Slogan: Vi spørger ikke, hvordan din smerte opstod, men hvad du ønsker at gøre ved den, og hvordan vi kan hjælpe.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 103

I ChrisAn skelner vi mellem medlidenhed og medfølelse.

Vi opfatter medlidenhed som et forsøg på at sætte os ind i vores medmenneskes smerte ved hjælp af fantasien, og fantasien kan få os til at tro, at vi ved, hvad vores medmenneske lider under, og denne fantasi få os til at komme med ubrugelig vejledning om, hvordan vi forestiller os, at vores medmenneske kan komme sig over smerten, og derved føjer vi svie til smerte og bliver ude at stand til at udvise barmhjertighed.

Vi opfatter medfølelse som en forståelse af et andet menneskes smerte, fordi vi har oplevet en lignende smerte i fortiden og ved, hvordan den smerte føles, som vores medmenneske oplever lige nu, hvad enten smerten er materiel, fysisk, energetisk, emotionel, mental, social eller åndelig, og vi ved også hvilke smertefulde fejl, vi begik, og derfor blev vi i stand til at udvise barmhjertighed med vores næste.

Som et resultat af vores erfaring evner vi at give vores medmenneske håb om, at han/hun også kan komme sig over smerten, fordi vi kan give vores næste styrke ved at fortælle om vores oplevelse af den samme smerte, og om hvordan det lykkedes os at komme os over den.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være barmhjertig overfor min næste ved at fortælle om min oplevelse af den smerte, min næste lider under, og hvis jeg ingen oplevelse har af en lignende smerte, vil jeg spørge min næste, hvad han/hun ønsker at gøre ved smerten, og hvordan jeg kan hjælpe

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

25.  Februar: Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm

Først da vi kom til Christs Anonymous, blev vi endelig i stand til at holde op med at identificere os med vores Ego, vores tænkende sind kilden til denne konstante snakken, og i stedet begyndte vi at identificere os med vores sande Selv – vores allestedsnærværende, alvidende, almægtige og udødelige Ånd.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 10

I Christs Anonymous ønsker vi at blive ført til glæden uden modsætning, som vi opfatter som lykken.

I mange år har vi forsøgt at tænke os til, hvad der skulle til for, at vi kunne føle os lykkelige, og vi opdagede, at hvis vi var lykkelige af en grund, blev vi ulykkelige, når vores grund til at være lykkelig forsvandt.

Efterhånden, som vores arbejde med vores Program i Christs Anonymous skrider frem, bliver det tydeligt for os, at vi ikke kan tænke os til lykken - vi kan opleve den.

Vi oplever lykken ved at identificere os med vores sande Selv, vores Ånd i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mig selv lykkelig ved at identificere mig med mit sande Selv, min Ånd i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

26.  Februar: Tankevaner

Som et resultat af vores tankevaner havde vi mange ubehagelige emotionelle følelser i vores lavere hjerte, vores solar plexus center, som nærede mange emotionelle følelser, der var os selv og andre fjendtligt stemt, og det i en sådan grad, at de skabermanifesterer sygdomme i vores Moder Jord krop/fysiske krop, der har sine begrænsninger med hensyn til, hvor meget pres han/hun kan bære fra vores stressede følelser uden at blive syg.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 34

I dag er det almindeligt anerkendt at følelser, der udløser streshormonet kortisol i store mængder, skader vores Moder Jord krop/fysiske krop, og hvis det står på over lang tid, kan der opstå sygdom i de svageste områder af vores Moder Jord krop/fysiske krop.

Det er også almindeligt anerkendt, at glade følelser udløser dopamin, endorfin, seretonin og oxytocin, og at disse velbehagshormoner skabermanifesterer heling og sundhed i vores Moder Jord krop/fysiske krop.

Desuden ved videnskaben nu, at vores følelser har deres rod i vores tanker, så når vi tænker smertefulde tanker, udløser de smertefulde følelser, og når vi tænker glade tanker, udløser de glade følelser.

I vores ChrisAn Program arbejder vi derfor med at forvandle vores tankevaner ved at arbejde med Smertens Ring og Glædens Ringe.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at forvandle mine tankevaner ved at arbejde med Smertens Ring og Glædens Ringe.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

27.  Februar: Ønsker

Når som helst vi forlod os selv ved at være uærlige om, hvad der ville bringe os Glæde over at Være til i dette øjeblik, lige NU lige HER, opdagede vi, at vi følte os ensomme, fordi vi forlod os selv ved at fordømme det, vi ønskede at gøre som under vores værdighed, som overfladisk, som at være uden praktisk værdi eller som ikke værende ’åndeligt’.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 78

Åndelige lærere har oplyst, at nu er det åndeligt daggry for menneskeheden.

Det betyder, at de sovende Ånder er ved at vågne, og derfor får vi, der er på den åndelige vej, en oplevelse af at være nærværende i NUET oftere, end det før har været tilfældet for de fleste af os.

Når vi er nærværende i NUET samtidigt med, at vores tænkende sind, vores Ego er stille, fornemmer vi vores sande Selv, vores Ånd, og når vores sande Selv, vores Ånd fylder Stilheden i vores tænkende sind, vores Ego bliver det let for os at finde glæde i NUET.

Vi kan dog også finde glæde i NUET, selvom vores tænkende sind, vores Ego tænker, hvis vi lytter til de tanker, der fortæller os, hvad det ville glæde os i NUET og gør vores bedste for at gøre det, der skal til for at give os selv tilladelse til at gøre det, der ville glæde os.

Dagens kontemplation
I dag vil gøre mit bedste for at gøre det, som ville glæde mig i NUET, hvis det overhovedet er muligt for mig på grund af omstændighederne.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

28.  Februar: De Otte Farver

Der er i alt otte farver i regnbuen, men den ultraviolette og den infrarøde kan ikke ses eller illustreres; den ultraviolette farve gennemtrænger alle farverne i centeret, og det ændrer kuløren på dem alle, og den infrarøde er udstrålingen fra vibrationen – varmen – i hele strukturen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 21

Når vi studerer grafen i Trin Et i vores bog Christs Anonymous – Det Trettende Trin ser vi, at alle regnbuens farver er repræsenteret.

Indtil vi kom til Christs Anonymous troede vi, at der i alt var seks farver sammen med deres uendelige nuancer i deres forskellige kulører.

Da vi studerede denne graf, fik vi at vide, at strukturen i det Absolutte center desuden rummer en syvende farve, den ultraviolette, og at varmen i hele strukturen i vores eksistens som skabningermanifestationer, udstråler den ottende farve, den infrarøde farve.

Ved at visualisere den ultraviolette farve og dernæst fokusere den som en tynd eller tyk stråle i forskellige områder af vores Moder Jord krop/fysiske krop, æteriske krop/rum-tid-energikrop, astrale krop/emotionelle krop, kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego eller vores Sjæl/Super Ego/sociale krop kan vi tilføre det Absoluttes helbredende kraft i form af den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed til det syge eller skrøbelige område.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg rette min Absolutte bevidstheds lys på et sygt eller svagt sted i en af mine kroppe og dermed give den pågældende krop en helbredende krafttilførsel.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

29.  Februar: Træning af vores tænkende sind, vores Ego

Når vi valgte at undersøge en forstyrrende eller glad følelse, var vi nødt til at undersøge vores tænkende sind, vores Ego, for at finde ud af, hvilke tanker, der havde medført forstyrrelsen eller glæden uden at kritisere eller rose vores tænkning af den årsag.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 79

Før vi kom til Christs Anonymous, havde mange af os en opfattelse af vores tanker og følelser som to adskilte områder.

Efter vi kom til Christs Anonymous opdagede vi, at glade eller smertefulde følelser, glædede eller smertede os af en grund, og denne grund udsprang fra vores tanker, og at vores tankers energistrøm er vores emotionelle følelser.

I vores ChrisAn Program undersøger vi vores tænkende sind, vores Ego for at identificere de tanker, der bringer os glæde, og de tanker, der smerter os.

Lidt efter lidt bliver det derefter muligt for at træne vores tænkende sind, vores Ego til at tænke tanker, der glæder os på alle de områder og tidspunkter, hvor det er muligt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at undersøge hvilke tanker, jeg kan forvandle fra at være smertefulde til at være glædelige.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

DETTE ER EN BOG UNDER TILBLIVELSE.
NYE KONTEMPLATIONER  VIL BLIVE OPLOADED REGELMÆSSIGT, 
EFTERHÅNDEN SOM DE ER KLAR

MARTS

01. Marts Service
 
02. Marts Vores personlige Sandhed
 
03. Marts Selvcentreringens Ring
 

04. Marts Elvte Trins Bønnen
 

05. Marts Buddhaen og Taraen
 
06. Marts At blive funktionel
 
07. Marts Bagatellisering
 
08. Marts Kontrolproblemer
 
09. Marts Misundelse
 
10. Marts Taknemmelighed
 
11. Marts Trin Fem
 
12. Marts Overgivelse
 
13. Marts Positive og negative tanker
 
14. Marts At vælge glæden
 
15. Marts Moral og etik
 
16. Marts Tradition 12
 
17. Marts Vores oppustede Ego
 
18. Marts Vores karakterdefekters vækst
 
19. Marts Vores indre og vores ydre liv
 
20. Marts Bøn
 
21. Marts Gerrighedens Lille Ring
 
22. Marts Tiende Traditions princip og slogan
 
23. Marts Fred
 
24. Marts At miste kontakten med NUET
 
25. Marts At miste os selv
 
26. Marts Fællesskab i eneståendehed
 
27. Marts Sociale samspil
 
28. Marts Vores psykologiske landskab
 
29. Marts Perspektiver
 
30. Marts Super indlæring
 
31. Marts Bevidst udvidelse af vores Kristusbevidsthed    

 

01.  Marts: Service

Vores gruppes omsorgsperson tjener os ved at sørge for, at forfriskningerne er arrangeret og bliver serveret ved vores helbredelsesmøder.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 108

Efterhånden, som vi høster flere og flere frugter at vores medlemskab af Christs Anonymous, får vi lyst til at  bidrage til, at andre mennesker også kan få en mulighed for at få gavn af vores Fællesskab og vores Program.

Derfor vælger de fleste af os at give et bidrag til menneskehedens velbefindende ved at give noget af vores tid og energi for at gøre det muligt for andre også at opnå disse gaver.

Vi kan gøre det på mange måder, og en af disse kan være at sørge for, at forfriskningerne til mødet er arrangeret og bliver serveret under vores møde.

Dette skabermanifesterer en varm og velkommen atmosfære, og dermed bidrager vi både til vores eget og andres velbefindende under mødet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bidrage til mit Fællesskab ved at udføre en service, som jeg synes om at udføre for Fællesskabet.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

02.  Marts: Vores personlige Sandhed

Princippet i Første Trin er Ærlighed. Slogan: Sandheden sejrer altid til sidst!

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 103

Mange af os forestiller os, at vi er i stand til at sige Sandheden, men vi er i Virkeligheden kun i stand til at sætte ord på vores personlige perspektiv på Virkeligheden, og selv vores ord er begrænsede til at være et fingerpeg, der peger på den Virkelighed, vi forsøger at udtrykke, men de er ikke Virkeligheden selv.

Vores personlige perspektiv på Virkeligheden er unikt, og som sådan er det udelukkende vores personlige Sandhed, som vi kan fortælle andre om.

 Ofte oplever vi, at andres opfattelse af Virkeligheden er forskellig fra vores, selvom det er den samme situation eller det samme sted, vi beskriver hver især.

Dette gælder også vores egen og andres opfattelse af vores ChrisAn Program, og vi kan bruge vores personlige sandhed til at berige andre med nye perspektiver på Programmet, og vi kan tage det fra andres perspektiver, der beriger os og lade resten ligge.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg berige andre med mine perspektiver på vores ChrisAn Program, og jeg vil lade mig berige af andres perspektiver.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

03.  Marts: Selvcentreringens Ring

Mange af os havde en tilbøjelighed til at rose os selv, når vores astrale krop/emotionelle krop var veltilpas og kritisere os selv, når han/hun var utilpas, og dermed bevægede vi os op og ned mellem eufori og depression, og ved at gøre det udløste vi alle smerterne fra Selvcentreringens Ring i vores liv endnu en gang.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 46

Hvad enten vi roste eller kritiserede os selv for at opleve emotionel glæde eller smerte, består vores selvros og vores selvkritik i tanker, der hører til i det energifelt, som vi kalder Selvcentreringens Ring i ChrisAn.

Selvcentreringens Ring er en Smertering, og det betyder, at den eufori, vi kortvarigt føler som et resultat af vores selvros har en iboende smerte, fordi den er en kunstig glæde, der udspringer fra vores selvros.

For mange af os var eufori den eneste form for glæde, vi kendte, inden vi kom til ChrisAn, og vi havde nået et punkt, hvor vi frygtede vores kunstige glæde, fordi vi havde opdaget, at vores glæde snart vendte sig til depression.

Først da vi lærte Selvcentreringens Ring at kende, forstod vi, at depressionen fulgte i kølvandet på vores selvkritik, som hører til i samme energifelt som euforien og selvrosen, og som derfor er en uundgåelig konsekvens af, at vi befinder os i Selvcentreringens Ring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at observere, hvordan jeg oplever mig selv, andre, livet og min Højere Magt, når jeg befinder mig i Selvcentreringens Ring.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

04.Marts: Elvte Trins Bønnen
 

‘Jeg’ Versionen

 Gud,
jeg mediterer for at udvide min bevidste kontakt med Dig,
for at søge kundskab om Din vilje for mig på denne dag
og for at søge Kraften til at udføre den.

‘Gruppe’ Versionen

 Gud,
vi mediterer for at udvide vores bevidste kontakt med Dig,
for at søge kundskab om Din vilje for os på denne dag
og for at søge Kraften til at udføre den.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 93

I vores Elvte Trins Bøn henvender vi os til vores udvalgte Højere Magt, hvad enten vi bruger ordet Gud til at adressere vores Højere Magt eller et hvilket som helst andet ord, vi føler, er det rette ord til at adressere vores Højere Magt.

Det vigtige er ikke, hvorvidt vi bruger ordet Gud eller et andet ord til at adressere vores Højere Magt, men at vi henvender os til vores udvalgte Højere Magt for at søge vejledning om vores Højere Magts vilje for os og for at bede om at få kraften til at udføre den.

Ved at bruge vores Elvte Trins Bøn dag efter dag og endog mange gange om dagen, opdager vi lidt efter lidt, at når vi følger den vejledning, vi tror, vores Højere Magt giver os som svar på vores bøn, opnår vi skelne-evnen til at vide, hvornår det er vores Højere Magt, der giver os impulsen, og hvornår det er vores tænkende sind, vores Ego impulsen kommer fra.

Desuden opdager vi, at når vi overgiver os til vores udvalgte Højere Magts vilje for os, overgiver vi os i Virkeligheden vores egen sande vilje for os, som vi har været ude af stand til at se, før vi var blevet helt rede til at overgive os til vores udvalgte Højere Magts vilje for os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge at kende min Højere Magts vilje for mig så ofte, jeg er i stand til det, og jeg vil overgive mig til det, jeg tror, er min Højere Magts vilje for mig, så godt jeg kan.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

05.  Marts: Buddhaen og Taraen

Da vi således befriede vores Ego fra at blive anset for at være skurken i vores åndelige Eventyr, blev vi i stand til at se ham/hende, som han/hun er i Virkeligheden - vores hengivne hjælper.
På den måde blev vi omsider i stand til at se på vores tænkende sind, vores Ego på en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig måde.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 60

Fra vores arbejde med vores forskellige eksistensplaner i vores ChrisAn Program ved vi, at vores tænkende sind, vores Ego er et sjette dimensions væsen, som rummer fire tilstande i form af vores smertefulde tanker, vores glade tanker, vores neutrale tanker samt en tilstand af ingen tanker, som vi kalder Stilheden, hvor vores tænkende sind, vores Ego bliver klangbund for vores sande Selv, vores Ånd.

I lang tid har vi brugt vores Program til at observere vores tænkende sind, vores Ego fra vores Sjælsplan med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og det har medført, at flere og flere erkendelser om vores tænkende sind, vores Ego er blevet en del af vores eksistentielle forståelse.

Vi forstår nu, at efterhånden som vi forsyner vores tænkende sind, vores Ego med flere og flere kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige oplysninger om vores eksistentielle erfaringer med eksistensens smerter og glæder, forvandles vores tænkende sind, vores Ego langsomt til den tilstand, der kaldes Den Oplyste eller Buddhaen, hvis vi er en mand, og til Regnbuegudinden, Taraen, hvis vi er en kvinde.

Når vores tænkende sind, vores Ego således er blevet forvandlet til Den Oplyste Mand eller Kvinde, har vores tænkende sind krystalliseret sig til en multifaceteret diamant, der skinner i alle regnbuens farver og står til vores rådighed med en bestandigt flydende kilde af visdom i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at arbejde på forvandlingen af mit tænkende sind, mit Ego til hans/hendes sande væsen, den multifacetterede diamant, der skinner i alle regnbuens farver, og der tjener mig som en bestandigt flydende kilde af visdom.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

06.  Marts: At blive funktionel

Når andre viste, at de smertede på grund af vores handlinger, forsvarede vi vores handlinger ved at tænke eller sige, at andre burde forstå vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, og hvis de ikke gjorde det, var det ikke vores ansvar.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 66

Ved at forsvare vores handlinger, selvom de bragte andre smerte på trods af vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, forfejlede vi vores mål i ChrisAn, som er at finde glæde under alle omstændigheder uanset, hvad de er.

De Sociale Samspils Ringe har tydeligt vist os, at vi ikke kan påføre andre smerte uden at påføre os selv smerte.

Derfor opgiver vi at forsvare de af vores handlinger, der bringer andre smerte, da det gør vores mål i Christs Anonymous vanskeligere at opnå, end det behøver at være.

I stedet for at forsvare vores handling bruger vi vores Program til at undersøge, hvordan vi kan blive mere funktionelle og dermed blive i stand til at handle på en sådan måde, at også andre forstår vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at justere de af mine handlinger, der bringer andre smerte, så min kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt også bliver tydelig for mit medmenneske.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

07.  Marts: Bagatellisering

Derfor havde vi en tilbøjelighed til at bagatellisere situationer fra vores dag, hvor vores karakterdefekter blev aktive, ved at se på dem som ubetydelige smuttere, vi ikke behøvede at tage os af, for vi vidste, at en Tiende Trins ransagelse var tidskrævende, og vi ønskede ikke at bruge den nødvendige tid på vores helbredelse og retfærdiggjorde dette ved at tænke, at vores liv var godt, som det var.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 83

Før vi kom til ChrisAn, var der mange situationer, som vi ikke vidste, hvad vi skulle stille op med, når vi havde opført os på mindre fordelagtige måder både overfor os selv og andre, men i løbet af vores Trinarbejde i ChrisAn havde vi taget stilling til mange af den slags situationer, og til hvordan vi ønskede at håndtere den slags situationer fremover.

Alligevel kunne det ske, at vi opførte os mindre fordelagtigt overfor os selv eller andre uden, at vi dog var villige til at ransage det, der var sket.

I stedet prøvede vi på at bagatellisere situationen ved at sige til os selv, at vi havde det godt nok med det, der var sket, fordi vi vidste, at et større, tidskrævende oprydningsarbejde lå foran os, hvis vi valgt at se på situationen gennem vores Tiende Trin.

Vi huskede imidlertid på, at intet var for stort, og intet var for småt til, at vi kunne henvende os til vores Højere Magt om det, og vores daglige Tiende Trin var en vores mange måder at henvende os til vores Højere Magt på med områder, der smertede os, hvor bagatelagtige vi end syntes, at de var.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undlade at bagatellisere mine eksistentielle smerter, og jeg vil bruge mit Tiende Trin til at indrømme overfor mig selv, min Højere Magt og et andet menneske, hvad der smerter mig.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

08.  Marts: Kontrol-problemer

I Trin To i Programmet i Christs Anonymous er vores mål at blive rede til at overgive vores vilje og vores liv betingelsesløst til vores Højere Magts omsorg, sådan som vi forstår den Magt, og for at blive i stand til at gøre dette havde vi brug for at give slip i vores kontrol problemer med vores Moder Jord krop/fysiske krop, vores æteriske krop/energikrop/tid og rum krop, vores astrale krop/emotionelle krop, vores kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego, vores Sjæl/Super Ego/sociale krop og vores sande Selv, vores Ånd og dermed begynde at acceptere dem, som de ER og Virkeligheden, som den ER.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 38

Før vi kom til Christs Anonymous, havde mange af os identificeret os med vores tænkende sind, vores Ego.

Vi troede på alt det, som vores tænkende sind, vores Ego fortalte os, hvad enten det drejede sig om os selv, andre, vores liv eller vores udvalgte Højere Magt.

I løbet af vores Trinarbejde i ChrisAn begyndte i imidlertid at sætte spørgsmålstegn ved de tanker, der var os selv, andre, vores liv og vores opfattelse af vores udvalgte Højere Magt fjendtligt stemt, og vores tænkende sind, vores Ego begyndte langsomt at miste sin kontrol over vores handlinger.

Som et resultat indså vi, at mange af vores eksistentielle smerter udsprang af vores kontrol-problemer, der alle dybest set handlede om vores manglende accept af os selv som skabningermanifestationer, og dermed vores magtesløshed overfor meget af det, vi forsøgte at kontrollere.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mig for at give slip i kontrollen med min vilje og mit liv og i stedet overlade min vilje og mit liv til omsorgen fra min betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Højere Magt.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

09.  Marts: Misundelse

Når Misundelsens Lille Ring blev aktiv i os, forestillede vi os, at vi kunne få det, vi så, andre have, uden at gøre noget for at få det (Overtro), og at der ikke var noget eller nogen, der ville hjælpe os med at få det, vi så inderligt ønskede, hvis vi selv arbejdede på at opfylde vores ønsker (Vantro).
Vi blev vrede, hvis nogen foreslog, vi skulle deltage og bidrage med vores interesse, kræfter, tid eller penge, ligesom andre gjorde, for at få det samme, som de havde, hvad enten det var materielt, fysisk, tid-rum-mæssigt, følelsesmæssigt, tankemæssigt, socialt eller åndeligt (Trods), eller vi underkastede os forskellige krav, der var i modstrid med vores inderste ønsker, fordi vi håbede, at andre fx. Gud, vores arbejdsgiver, ægtefælle, ven, familie osv., ville opfylde vores ønsker, hvis vi blot kastede os på knæ og smigrede dem med offergaver eller rosende ord (Underkastelse).

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 54

De fleste af os har undgået at se nærmere på vores misundelse, fordi vi ofte har hørt sætninger som: Han/hun er bare misundelig, eller: Det skal du ikke tage dig af, for de andre er bare misundelige, og det gav os indtryk af, at hvis vi var misundelige ville ingen tage hensyn til os eller tage os alvorligt, så vi skjulte vores smerte, når vi var misundelige.

Vores misundelse kunne dog ikke undertrykkes, så den kom ud på forskellige måder, for eksempel ved at tage afstand fra den/dem vi var misundelige på, og dermed blev misundelsen blokeret fra at komme til vores dagsbevidsthed, så vi kunne tage og af den, og i stedet fik den sin egen hemmelige plads i vores psykologiske landskab.

Da vi kom til ChrisAn, begyndte vi at undersøge alle vores smertefulde følelser, og vi opdagede, at misundelse blot er en budbringer, der fortæller os om et ønske, vi har, som vi ikke kan finde ud af at opfylde.

Når vores ønske blev identificeret, blev det let for os at komme os over vores misundelse ved enten at give slip i vores ønske, fordi vi ikke ønskede at bruge vores tid, interesse, penge eller energi på at opfylde ønsket, eller ved at begynde at arbejde på vores ønskes opfyldelse, og den nemmeste måde at gøre dette på, kunne være at søge vejledning fra andre, der havde opnået det, vi ønskede, og dermed at lære fra dem, hvordan vi kunne opnå det samme på den lettest mulige måde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min viden om energierne i Misundelsens Lille Ring til enten at give slip i eller at arbejde på at opfylde de af mine ønsker, der har skjult sig i Misundelsens Lille Ring.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

10.  Marts: Taknemmelighed

Takkede jeg min Højere Magt og alle andre for den hjælp og vejledning, jeg modtog i LØBET AF DAGEN i alt, hvad jeg foretog mig?

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 103

Når det lykkes os at gennemføre vores projekter eller at få vores ønsker opfyldt, har mange af os en tilbøjelighed til at rose os selv af for at gennemføre vores projekter eller opfylde vores ønsker, og dette anbringer os straks i smerten fra Selvcentreringens Ring med dens selvros, eufori, selvkritik og depression, der i moderne sprogbrug kaldes bipolar energi på grund af svingningen mellem eufrori og depression.

I løbet af vores arbejde med at kortlægge vores psykologiske landskab ved hjælp af vores ChrisAn Program har vi oplevet den smerte, dette fremkalder, og vi har også oplevet den glæde, det medfører at opholde os i Gudscentreringens Ring med dens taknemmelighed, glæde, åbensindethed og kraft-tilførsel, der er modgiften til Selvcentreringens Ring.

Vi foretrækker at opleve glæden fra Gudscentreringens Ring, og derfor holder vi os for øje, hvordan omstændigheder, personer, inspirationer og interesse, der kommer til os fra andre, der hjælper os til at gennemføre vores projekter eller at få vores ønsker opfyldt.

Ved at holde os disse energifelter for øje sikrer vi os, at vi forbliver i glæden fra Gudscentreringens Ring gennem hele vores dag og dermed husker at værdsætte og at takke alle for deres bidrag til vores liv efterhånden, som vores dag bevæger sig fremad.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske at værdsætte og at takke min Højere Magt og alle, der bidrog til at gøre det muligt for mig at gennemføre mine projekter og at opfylde mine ønsker, så jeg kan forblive i glæden fra Gudscentreringens Ring

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

11.  Marts: Trin Fem

Til sidst delte vi vores selverkendelser med et andet menneske ved at læse vores Femte Trin for et andet menneske, og vi lyttede opmærksomt og respektfuldt, når det menneske, vi havde valgt, delte hans/hendes selverkendelser fra Trin Et til Fem med os, og i denne proces opdagede vi, at vores glæde intensiveredes, og at vores smerte formindskedes, når vi delte dem med vores Højere Magt og et andet menneske

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 58

I vores Femte Trin får vi vejledning om, hvordan vi kan cementere vores helbredelse, både den helbredelse, der har fundet sted i vores Trinarbejde fra Trin Et til og med Trin Fire, men også den helbredelse, vi oplever på daglig basis efter, vi har gennemført vores Program.

Først deler vi med os selv ved at bruge Trin Et til at indrømme det, der smerter os, og hvordan smerten gør vores liv uhåndterligt, og dernæst arbejder vi med Trin To, Tre og Fire for at uddybe vores forståelse af vores situation.

Derefter deler vi vores erkendelser med vores udvalgte Højere Magt og tilføjer de erkendelser til vores ransagelse, vi opnår, ved at læse vores ransagelse for vores Højere Magt, og på samme måde læser vi vores ransagelse for et andet menneske og tilføjer de inspirationer til vores ransagelse, vi modtager fra det andet menneske.

Dette gør os rede til at stå ved os selv overfor Verden ved at dele vores erkendelser med vores ChrisAn Fællesskab og dermed med Verden, hvad enten Verden reagerer med anerkendelse eller kritik overfor vores erkendelser.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre mig rede til at stå ansigt til ansigt med Verden ved hjælp af mit ChrisAn Programs Femte Trin.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

12.  Marts: Overgivelse

Når vi lader os bære af Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm i vores daglige liv, overgiver vi os rent faktisk betingelsesløst til vores liv i stedet for at modsætte os det.
Ved hjælp af denne praksis opdagede vi, at dette bragte os glæde, hvad enten NUET indeholdt velbehag eller ubehag, og dermed bevægede vi os endnu et skridt frem mod at finde glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 42

Inden vi kom til Christs Anonymous, følte de fleste af os sig indignerede over livets smerter, hvad enten de var materielle, fysiske, rum-tid-energi-mæssige, følelsesmæssige, tankemæssige, sociale eller åndelige, men efter vi kom til ChrisAn opdagede vi, at dermed aktiverede vi smerten i Hadets Mikroring med dens indignation, hævntørst, krigeriskhed og bitterhed.

I løbet af vores Trinarbejde havde vi lært, at ingen smerte kunne blive os til del, hvis det ikke var vores betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Højere Magts vilje, og derfor rettede vores had sig ofte mod vores Højere Magt ganske uden hensyn til, at vi vidste, at der lå en betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt bag smerten.

Da vi kom til Trin Seks i ChrisAn var vi imidlertid blevet lede og kede af at tilføje smerte til smerte ved at bruge indignation overfor smerten, så vi var rede til at gøre hvad som helst, der var nødvendigt, for at ændre vores livsstil på en sådan måde, at vi kunne give slip i disse adfærdsmønstre.

Det indebar, at vi overgav os til vores Højere Magts vejledning ved at overgive os til arbejdet med vores Sjette Trin, så vi kunne blive i stand til at overgive os selv og vores liv betingelsesløst til vores Højere Magts omsorg.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at lære at overgive mig betingelsesløst til min Højere Magts omsorg og på den måde til mit sande Selv, min Ånd med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

13.  Marts: Positive og negative tanker

Som et resultat af disse erkendelser blev det endnu tydeligere for os, at det var væsentligt for os at holde op med at identificere os med vores tænkende sind, vores Ego, og det gjorde vi blandt andet ved at begynde at sætte spørgsmålstegn ved det, vores tænkende sind, vores Ego fortalte os, der fik os til at føle os vrede, bekymrede, ængstelige, stressede, deprimerede eller bange, og ved at finde ud af om det modsatte kunne være lige så sandt eller måske endnu sandere.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 35

Indtil vi kom til Christs Anonymous var vi ikke opmærksomme på, at vi identificerede os med vores tænkende sind, vores Ego, men efter vi kom til Christs Anonymous, undersøgte vi vores forskellige bevidsthedsplaner, og vi opdagede, at hinsides vores tænkende sind, vores Ego, fandt vi vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Sjæl, og hinsides vores Sjæl fandt vi vores betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige sande Selv, vores Ånd.

Når vi observerede vores tænkende sind, vores Ego fra vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Sjæl eller fra vores betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige sande Selv, vores Ånd, opnåede vi den fornødne afstand til vores tænkende sind, vores Ego til at kunne studere vores tanker og de emotionelle følelser, vores tanker manifesterede.

Vi observerede, at de tanker, der fik os til at opleve emotionel glæde var kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige tanker, og de tanker, der fik os til at opleve emotionel smerte var ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige.

Da vi ønskede at opleve emotionel glæde, ønskede vi at fastholde fokus på vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige tanker, og vi ønskede desuden at forvandle smerten i vores lejlighedsvise ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige tanker til glæden i vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige tanker ved hjælp af vores Christs Anonymous Program.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Christs Anonymous Program til at forme mit tænkende sind på en sådan måde, at jeg kan opnå nærvær og glæde i mit daglige liv.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

14.  Marts: At vælge glæden

Ved at lære bevidst at bevæge os rundt i vores psykologiske landskab blev det lettere for os at vide, hvor vi befandt os, for i samme øjeblik vi var i stand til at kalde vores karakterdefekter ved navn, stod det os klart, hvor vi var, og derved blev det lettere for os at finde en sti i vores sind, vi kunne bruge til at flytte os fra vores karakterdefekter til de tilsvarende dyder.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 59

I ChrisAn ønsker vi at bringe vores tænkende sind, vores Ego på linje med vores Sjæl, så vi kan blive i stand til at tænke kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige tanker på de tidspunkter, hvor vi har brug for at tænke.

Derfor arbejder vi med Ringene i Trin Fire og Seks for at blive bekendt med vores psykologiske landskab.

Vi observerer, hvordan vi bruger forskellige energier til at håndtere livet, og efterhånden som dette arbejde skrider frem, udvikler vores skelne-evne sig, så det bliver tydeligt for os, hvornår vi bruger energier, der bringer os selv og andre smerte, og hvornår vi bruger energier, der bringer os selv og andre glæde.

Vores ønske i ChrisAn om at finde glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er, gør det let for os at finde villigheden til at lære at bruge glædens energier i stedet for smertens energier.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at bruge Glædens Ringe under alle de omstændigheder, hvor jeg har et valg.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

15.  Marts: Moral og etik

På samme måde opgav vi at tænke, at det, der var det rette for andre, var det rette for os, og at det, der var forkert for andre, var forkert for os, endog selvom vores familie, andre, samfundet eller åndelige vejledninger dømte det, der var det rette for os, som forkert.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 71

Moral er som et net, samfundet kaster ud over alle sine borgere, og derved bliver alle, der lever i et givent samfund, fanget ind i en bestemt standard, som anses for at være moralsk af det samfund, uanset hvor i Verden vi lever, og uanset hvor forskellig samfundets opfattelse af moral er i forskellige dele af Verden.

I vores arbejde med vores ChrisAn Program bliver vores moral udfordret, når vi begynder at undersøge vores tro-systemer, og lidt efter lidt sorterer vi den del af vores moral fra, der ikke er sand for os, og vi tager den del af vores moral til os, der er sand for os.

På denne måde udvikler vi vores moral til etik, der er vores personlige moral, der til tider kan føre til, at vi handler på måder, som er de rette for os, men som samfundet finder forkerte.

På samme måder afholder vi os fra at gøre visse ting, som samfundets moral tillader, men som vores personlige etik ikke tillader.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min personlige etik til at udføre de handlinger, der er de rette for mig, selvom andre ikke synes, at de er det.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

16.  Marts: Tradition 12

TRADITION 12: Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores Traditioner, der til stadighed minder os om, at lade principper gå forud for personligheder.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 14

Vi er så vant til at fokusere på andre menneskers personlighed, at mange mennesker med karisma har formået at indtage høje positioner i samfundet udelukkende af den årsag.

I Christs Anonymous er det imidlertid vigtigt, at vi ikke fokuserer på personligheder, men på principper.

Når vi lytter til det, der bliver delt ved vores møder, fokuserer vi på budskabet i det, der bliver udtrykt af et af vores medlemmer, i stedet for at fokusere på vores personlige mening om det pågældende medlems personlighed.

Dette medlem vil muligvis tale om netop den brik til vores personlige puslespil, vi lige sidder og mangler i dag, og hvis vi ikke lytter opmærksomt og respektfuldt til alt det, der bliver delt på mødet, går vi muligvis glip af en vigtig oplysning.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte opmærksomt til alt det, der bliver delt på mit ChrisAn møde.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

17.  Marts: Vores oppustede Ego 

Ved at arbejde med vores ChrisAn Program lærte vi gradvist, hvordan vi kunne skabemanifestere og opretholde fredelig tænkning, når vi havde brug for at tænke, og dermed opnåede vi et Ego med sindsro.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 27

I vores udvikling af vores tænkende sind, vores Ego har vi – som menneskehed – været så fascineret af alle de muligheder, vores evne til at tænke har tilbudt os.

Vi har eksperimenteret med at tænke på alle områder, og lidt efter lidt er vi blevet klar over, at vi også forsøger at bruge tænkning på områder, hvor intet mål af tænkning er gavnligt.

Ligegyldigt hvor dybt vi tænker over, hvordan jordbær mon smager, vil det ikke være muligt for os at tænke os til det – vi er nødt til at opleve det.

En tankerække, hvor vi forsøger at tænke os til en oplevelse, er nytteløs, og mange nytteløse tankerækker har medført, at vores tænkende sind, vores Ego har taget alt for meget plads i vores liv, fordi han/hun er blevet fuldstændigt oppustet af at forsøge at rumme både de nyttige tankerækker og de unyttige.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at vurdere nytteværdien af en af mine daglige tankerækker, og jeg vil give slip i dem, jeg ikke finder gavnlige.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

18.  Marts: Vores karakterdefekters vækst

For at skabemanifestere et klarere billede for os selv af, hvordan vores karakterdefekter blev stærkere og stærkere ved hjælp af deres umiddelbare underskov og underskoven under enhver af dem i form af vores benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer, hvis de ikke blev standset, kunne vi bruge grafen af Hadets Træ nedenfor skabtmanifesteret fra Hadets Lille Ring og Hadets Miniring som et forenklet eksempel på, hvordan de fire karakterdefekter fra en Smertering kan vokse og intensiveres.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 67

I vores Trinarbejde i ChrisAn har vi studeret indvirkningen af vores karakteredefekter på vores liv både i fortiden og nutiden på det tidspunkt, vi kommer til Trin Syv og begynder at studere, hvordan vores karakterdefekter opnår kraften til at tage vores tænkende sind, vores Ego i besiddelse, selvom vi arbejder på at bruge vores dyder så meget som muligt

Vi opdager, at vi bliver blændet af vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, og derfor undersøger vi ikke, om vores hensigt bliver opfyldt i Virkeligheden, så når vi selv eller andre smerter på grund af vores anvendelse af en karakterdefekt i en situation, forsvarer vi os mod at undersøge, om vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt muligvis ikke er blevet opfyldt.

Desuden rationaliserer vi vores brug af vores karakterdefekter ved at tænke, at andre burde forstå, at vi ikke havde til hensigt at såre dem, eller vi benægter, at vi kunne have såret de andre, selvom de fortæller os, at vi har såret dem.

I stedet for at undersøge sagen retfærdiggør vi smerten med, at vi havde en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertige hensigt, men i Trin Syv begynder vi omsider at give slip i vores benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer af vores brug af vores karakterdefekter og den smerte, som de påfører os selv og andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Syvende Trin til at give slip i mine benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer af mit brug af mine karakterdefekter.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

19.  Marts: Vores indre og vores ydre liv

Ved at arbejde med de 12 Trin forbinder vi vores menneskelige selv med vores Højeste Selv – vores Ånd.
Ved at arbejde med de 12 Traditioner forbinder vi vores indre liv med vores ydre liv.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 7

Medens vi arbejder med de 12 Trin i vores ChrisAn Program giver vi langsomt slip i vores tænkende sind, vores Ego for i stedet at identificere os med vores sande selv, vores Ånd.

Denne proces er udelukkende rettet indad i et studie af vores indre liv, og når vi når til Trin Tolv har vi opnået en åndelig opvågnen, der gør det muligt for os at være i enhed med vores sande selv, vores Ånd.

Derved er vi blevet rede til at begynde vores arbejde på Det Trettende Trin, som består i at arbejde med de 12 Traditioner, der til sammen udgør Det Trettende Trin.

Ved at gennemføre Det Trettende Trin bliver vi i stand til at bruge Programmets forslag til, hvordan vi bedst kan forholde os til den ydre Verden ved hjælp af Traditionernes principper.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Trettende Trin til at forholde mig principielt til min ydre Verden.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

20.  Marts: Bøn

Når vi centrerede vores tænkende sind, vores Ego, ved hjælp af vores udvalgte bønner fra dagens begyndelse, blev det lettere for os at nå en tilstand af meditation, en tilstand af ikke tænkning på så mange tidspunkter i løbet af vores dag, som vi var i stand til.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 90

I vores Elvte Trin findes en række forslag til bøn, vi kan vælge at bruge ved forskellige lejligheder.

Vi bruger bønnen til at centrere vores tænkende sind, vores Ego i tankerækker, der støtter vores mål, som er at give slip i vores tænkende sind, vores Ego for i stedet at blive ét med vores sande selv, vores Ånd.

Når vi træner vores tænkende sind, vores Ego til at tænke konstruktive tanker ved hjælp af bøn, bliver det også lettere for os at indtræde i en tilstand af Stilhed og dermed at forene os med vores sande selv, vores Ånd.

Som et resultat af den erfaring ønskede vi at bruge bøn på mange tidspunkter i løbet af vores dag, og på den måde styrede vi vores tænkende sind, vores Ego frem mod at være på linje med den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed i vores sande Selv, vores Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge bøn til at styre mit tænkende sind, mit Ego ind i tankerækker, der er på linje med mit sande Selvs, min Ånds betingelsesløse kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige væren.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

21.  Marts: Gerrighedens Lille Ring

Vi opdagede, at når Gerrighedens Lille Ring blev aktiv i os, ønskede vi at modtage noget materielt, fysisk, tid-rum-mæssigt, følelsesmæssigt, tankemæssigt, socialt eller åndeligt uden at bruge vores egne penge, tid, kræfter eller interesse for at opnå det (Nærighed), og vi modtog gerne hvad som helst, vi ikke behøvede at gøre en indsats for at opnå (Grådighed), selvom vi ikke havde brug for det (Fråseri), samtidigt med, at vi følte os fattige på trods af alle de ting og fordele, vi besad (Fattigdom).

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 53

Da vi begyndte at arbejde med Gerrighedens Lille Ring i Trin Fire, opdagede vi, at fattigdom ikke var en spørgsmål om penge, men om en bestemt holdning til vores ressourcer – vores penge, vores tid, vores kræfter og vores interesser.

Når vi følte os fattige, blev vi nærige med vores ressourcer, fordi vi var bange for ikke at have nok til os selv, hvis vi gav noget videre til andre.

Samtidigt blev vi grådige og handlede på vores grådighed ved at ophobe langt mere, end vi behøvede, og dermed fråsede vi med Moder Jords ressourcer ved at lade værdifulde genstande, der kunne komme andre til gavn ligge i vores kælderrum eller loftsrum til ingen nytte for nogen.

Ligegyldigt hvor meget vi besidder, forhindrer det os imidlertid ikke i at føle os fattige, fordi denne følelse er forbundet med, at vi befinder os i det energifelt, der kaldes Gerrighedens Lille Ring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at flytte mig fra smerten i Gerrighedens Lille Ring til glæden i Troens Lille Ring.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

22.  Marts: Tiende Traditions princip og slogan

Princippet i Tiende Tradition er Anonymitet.
Slogan:
Jeg taler for mig selv om mig selv.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

I vores forhold til vores sociale samspil bruger vi Tiende Traditions slogan til at huske, at vores Sandhed er vores personlige Sandhed, og andres Sandhed er deres personlige Sandhed, så vi ved, at vi taler udelukkende om os selv og udelukkende på vores egne vegne og ingen andres samtidigt med, at vi ved, at andre gør det samme.

Derved ophører vi med at deltage i diskussioner om, hvem der besidder den rette forståelse, og når vi samtidigt respekterer Anonymitetsprincippet, lytter vi til de andres budskab uden at tage stilling til dem som budbringeren.

Det betyder, at vores samspil med andre omkring principper og idéer om eksistensen udelukkende bliver en udveksling af informationer.

Vi forsøger således ikke at overvælde andre med vores perspektiver, og vi lader os heller ikke overvælde af andres perspektiver, og i stedet tillader vi andre at tage det til hjerte, de kan bruge, fra vores perspektiver, og vi tager det til hjerte, vi kan bruge fra de andres perspektiver, og lader resten ligge.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at mine sociale samspil ikke drejer sig om at overbevise andre om, at mine perspektiver på Virkeligheden er Sandheden om Virkeligheden, men udelukkende om at udveksle informationer.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

23.  Marts: Fred

I vores kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego anses vores tanke-tomme sind for at være klangbunden for vores Ånd, der kommer til udtryk gennem vores tanke-tomme sind ved at strømme ind i hele vores væsen som en fornemmelse af helligt nærvær uden kompakthed, en dyb viden uden tanke, en krafttilførsel uden pres, et udødeligt NU.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 23

Da vi kom til Christs Anonymous havde vi udviklet mange forskellige perspektiver på de fleste af vores daglige aktiviteter, og vi havde en mening om alt mellem Himmel og Jord.

Dette havde skabtmanifesteret en konstant pludren i vores tænkende sind, vores Ego, der uophørligt henledte vores opmærksomhed på snart det ene, snart det andet i en sådan grad, at det var blevet en plage for os.

Vi længtes efter at få fred for denne konstante pludren, og vi opdagede, at vi kunne opnå den fred, vi længtes efter, ved at lægge vores tænkende sinds mange tanker over til omsorgen fra vores udvalgte Højere Magt, for derved holdt vi op med at være bange for at gå glip af noget, hvis vi ikke holdt øje med vores tanker hele tiden.

Når vi gav slip i vores tanker og overlod til vores Højere Magt at tage sig af dem, behøvede vi kun at tage stilling til vores tanker, når vi bevidst valgte at gå ind i en tankeprocess, der for eksempel kunne være at udføre vores Trinarbejde eller andre projekter, der krævede tænkning.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lægge alle de tanker over til min udvalgte Højere Magts omsorg, som jeg ikke har brug for i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

24.  Marts: At miste kontakten med NUET

I løbet af enhver af vores dage kom alle vores eksistensplaner og dermed alle vores kroppe i spil, og somme tider blev vi så opslugt af vores fysiske eksistens, vores æteriske eksistens, vores følelsesmæssige eksistens, vores mentale eksistens eller vores Sjæleplan, vores sociale liv, at vi mistede kontakten med NUET og dermed enheden med vores sande Selv, vores Ånd, og som et resultat fandt vi forskellige situationer forstyrrende for os.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 86

Som åndelige aspiranter ønsker vi at være fuldstændigt nærværende i NUET, fordi det er i NUET, vi har mulighed for at opleve enhed med vores sande selv, vores Ånd og dermed for at opleve Glæde over at Være til under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Somme tider fortaber vi os imidlertid i vores materielle eksistens, vores fysiske eksistens, eller vores tid og rum, vores følelser og tanker, eller i vores sociale samspil på en sådan måde, at vi mister kontakten med NUET

Dermed mister vi muligheden for at opleve enhed med vores sande selv, vores Ånd og desuden mister vi evnen til at opleve glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Før vi kom til ChrisAn var vi ikke bevidste om, at vi mistede kontakten med NUET, når vi lod os opsluge af vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed på et eller flere af vores eksistensplaner, og at dette var årsagen til, at vi ofte følte mental og emotionel smerte under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske mit sande selv, min Ånd under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

25.  Marts: At miste os selv

Hvad enten vi var fortabt i tanker om ‘før NU’ eller ‘efter NU’, opdagede vi, at vi havde fortabt os i tænkning endnu en gang.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 76

Ved skabelsensmanifestationens begyndelse var vores formål at opleve livet som skabningmanifestation, og dermed adskille os fra det allestedsnærværende for at opleve det begrænsede, der består i former, hvad enten disse former er fysiske former eller tankeformer.

Vores tankeformer kan give os indtryk af, at det er muligt at flytte tilbage til fortiden eller ud i fremtiden, og vi kan blive så opslugt af at observere disse tankeformer, at vi fortaber os fuldstændigt i dem.

Samtidigt mister vi kontakten med NUET og dermed muligheden for at være i overensstemmelse med vores sande selv, vores Ånd og dermed med glæden over at være til.

I stedet forsøger vi at identificere os med en begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig/foranderlig tankeform, og som et resultat føler vi os fortabte og bliver domineret af frygt for livet og døden, og på denne måde mister vi os selv og vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere, at jeg ikke kan identificere mig med nogen form uden at blive fortabt i frygten for formens begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

26.  Marts: Fællesskab i eneståendehed

Vi forstod og accepterede denne kendsgerning lettere, når vi tog den kendsgerning i betragtning, at selv vores tommelfinger var så enestående, at vores tommelfingeraftryk var det eneste af sin slags i verden, og samtidigt indså vi, at også alle andre er unikke på samme måde.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 112

De fleste af os i ChrisAn er sandhedselskende, og vi ønsker på ingen måde at bedrage os selv eller vildlede andre.

Vores frygt for at bedrage os selv har fået mange af os til søge bekræftelse på, at vores opfattelse af Virkeligheden er korrekt, og vores frygt for at vildlede andre har fået os til at afholde os fra at udtrykke os, hvis vi ikke har fået bekræftet, at vores virkelighedsopfattelse er i overensstemmelse med Sandheden.

Vi vidste imidlertid ikke, før vi kom til Christs Anonymous, at både vores egen og andres opfattelse af Virkeligheden er enestående, og at vi har vores eneståendehed til fælles.

Når vi indgår i Fællesskab med andre, hvad enten det er én person eller en gruppe af personer, vælger vi at udtrykke vores Virkelighedsopfattelse, som den er lige NU, lige HER uden, at vi behøver at diskutere med andre, hvis Virkelighedsopfattelse er den rette.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lade mig berige af mine Fælleskaber ved at lytte til mange perspektiver på vores fælles Virkelighed i bevidstheden om, at vi alle er enestående, så jeg vælger at tage det til hjerte, jeg kan bruge, og lade resten ligge.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

27.  Marts: Sociale samspil

Mange af os havde en tilbøjelighed til at rose os selv, når vores Sjæl/Super Ego/sociale krop var veltilpas og kritisere os selv, når han/hun var utilpas, og dermed bevægede vi os op og ned mellem eufori og depression, og ved at gøre det udløste vi alle smerterne fra Selvcentreringens Ring i vores liv endnu en gang.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 47

Vores Sjæleliv kommer til udtryk gennem vores sociale samspil med andre, og i disse samspil oplever vi meget glæde og smerte, men inderst inde ved vi, at Sjælsplanet er planet for kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og vi ved også, at kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed bringer glæde, så når vi smerter i vores Sjæleliv, vores sociale samspil med andre, ved vi, at noget ikke er, som det er bestemt til at være.

Inden vi kom til Christs Anonymous, vidste vi ikke det meste af tiden, hvad vi skulle stille op med de smerter, vi oplevede i vores sociale samspil, så derfor trak vi os ofte tilbage fra smerten ved at afbryde forbindelsen med den person, vi følte os såret af.

Vi kunne også vælge at gå til angreb på eller forsvare os imod den person, og somme tider gik vi også til angreb på os selv ved at kritisere os selv, fordi vi oplevede smerte i vores sociale samspil, men efter at have arbejdet med vores ChrisAn Program i nogen tid, lærte vi imidlertid at møde smerten med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed samtidigt med, at vi sørgede for, at dette ikke førte til selvskabteselvmanifesterede lidelser.

I stedet for at isolere os eller gå til angreb på os selv eller andre brugte vi vores Program til at tage os af vores smerte og finde frem til nye måder, vi kunne vælge at håndtere en lignende situation på i fremtiden således, at vi ikke påførte os selv eller andre smerte
uation på i fremtiden således, at vi ikke påførte os selv eller andre smerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bringe mit Sjæleliv, mine sociale samspil i overensstemmelse med deres sande funktion ved hjælp af mit Christs Anonymous Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

28.  Marts: Vores psykologiske landskab

I vores Fjerde Trin undersøgte vi mentale-emotionelle energimønstre, kaldet arketyper eller energifelter, der altid udtrykker sig på samme måde i enhver af os, selvom vores opfattelse af dem er individuel og enestående på samme måde, som vores menneskelige form grundlæggende er den samme, selvom ikke to mennesker er ens.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 43

I Trin Fire begynder vi arbejdet på at lære vores psykologiske landskab at kende ved hjælp af de mentale-emotionelle energimønstre, som vi kalder Smertens og Glædens Ringe.

Vi undersøger, hvordan disse mønstre har påvirket os, vores liv og andre omkring os fra vores barndom og frem til nutiden, og dermed opdager vi vores personlige brug af disse mønstre, og hvordan vi tænker, føler og handler, når vi befinder os i et bestemt energifelt.

Samtidigt opdager vi, at andre også bruger disse energier på deres egen helt personlige måde, og indtil vi gjorde disse opdagelser, troede vi, at det udelukkende var os, der brugte disse energimønstre, men nu forstod vi, at det gjorde andre også.
 
Desuden forstod vi, at disse energier ikke var personlige, men blot bestod i et bestemt mønster, der altid fremkaldte den samme type af tanker og følelser i os selv og andre, når vi/de befandt os/sig i det bestemte energifelt på samme måde, som sukker er sødt og grapefrugter er bitre af grunde, der ikke har noget med os personligt at gøre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg studere mit psykologiske landskabs energifelter ved hjælp af mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

29.  Marts: Perspektiver

BARE FOR I DAG vil jeg prøve på at få et bedre perspektiv på mig selv og mit liv ved hjælp af Christs Anonymous.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 17

Hvert eneste skabningmanifestation har sit eget helt enestående perspektiv på Virkeligheden.

Det betyder, at vi – som medlemmer af Christs Anonymous – har vores eget helt enestående perspektiv på vores Program, selvom Programmet er det samme for os alle.

Når vi bruger vores Christs Anonymous Program, har vi derfor brug for at huske, at det er os selv og vores liv, vi anvender Programmet til at få perspektiv på.

Alle andre medlemmer gør det samme, men på grund af vores eneståendehed vi har ikke nødvendigvis det samme perspektiv på vores Program eller på, hvordan vi ønsker at bruge det til at få et bedre perspektiv på os selv og vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at mit perspektiv på Programmet og på, hvordan jeg ønsker at bruge det til at få en bedre forståelse af  mig selv og mit liv, er min egen enestående og personlige måde at bruge Programmet på, og sådan er det også  for alle andre medlemmer.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

30.  Marts: Super indlæring

Vores vidende sinds opgave er at være klangbund for vores betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige sande Selv, vores Ånd, og vores tænkende sinds, vores Egos opgave er at tjene os med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed ved at udtrykke vores erfaringer samt vores konklusioner om dem med kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige ord i forholdet til os selv og andre, og i den udstrækning vores tænkende sind, vores Ego ikke er i stand til at gøre dette, anser vi vores tænkende sind, vores Ego for at være umodent og dysfunktionelt.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 25

Som børn befinder vi os i en tilstand af super indlæring, indtil vi bliver ca. seks år gamle, og vi suger oplysninger til os fra vores omgivelserne om, hvilken adfærd vi med fordel kan bruge til at leve på Jorden.

Denne sindstilstand kaldes også theta, hvor vores tænkende sind, vores Ego er helt afslappet og tager informationer ind i rasende fart, men problemet med denne periode af vores liv er, at vi tager en mængde værdiladede oplysninger til os, der ikke nødvendigvis tjener os, og dette betyder, at vi har brug for at befri os fra de oplysninger fra vores barndom, der er os selv og andre fjendtligt stemt, når vi er fuldt udvoksede omkring tredive-års alderen.

I Christs Anonymous oplever vi, at vi kan bruge vores Program til at flytte os til Sjælsplanet og iagttage vores tænkende sind, vores Ego på afstand, og dermed kan vi opnå vores frigørelse fra vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego.

Det indebærer, at vi ikke længere lader os styre af vores tænkende sind, vores Ego, men af principper, og efterhånden som vi udvikler mesterskab i at overgive os til principperne i Christs Anonymous, oplever vi, hvordan vi langsomt blive ét med vores sande Selv, vores Ånd, og dermed kommer vi til at befinde os i en tilstand af superindlæring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Christs Anonymous Program til at lære at overgive mit til Programmets principper, så jeg kan opnå en tilstand af theta.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

31.  Marts: Bevidst videre-udvikling af vores Kristusbevidsthed

Ved hjælp af denne opgave opdagede vi, at vores pinefulde og vanskelige oplevelser havde fået os til at stoppe op i vores liv for at søge efter en mening, og set i tilbageblik fandt vi altid den mening, vi søgte efter.
Vi indså desuden, at disse oplevelser var blevet vores kilde til visdom og vækst, der førte os til medfølelse med, omsorg for og barmhjertighed overfor andre, der gik igennem de samme lidelser, som vi havde gjort, og dermed oplevede vi en ekspansion af vores Kristusbevidsthed, vores barmhjertighedsbevidsthed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 40

I løbet af vores liv havde vi oplevet smerter både materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt og åndeligt, og vi havde fået mange forklaringer på smertens mysterium, og det havde været forvirrende for os, at det overhovedet skulle være nødvendigt at opleve smertens ubehag, men vi indså imidlertid, at smerte fik os til at flytte os fra bålet, og derved beskyttede smerten vores Moder Jord krop mod ødelæggelse.

Det var betydeligt vanskeligere for os at forstå, hvorfor smerte var påkrævet på de højere eksistensplaner, indtil vi ransagede konsekvenserne af vores smerter og opdagede, at vores eksistentielle smerter hjalp os til at udvikle vores Kristusbevidsthed/Barmhjertighedsbevidsthed, der giver os evnen til at møde vores egne og andres eksistentielle smerter med barmhjertighed.

Den største gave, vores Kristusbevidsthed giver os, er, at vi bliver i stand til at genkende vores Sjælepartner, selvom han/hun befinder sig i en smertefuld og lidende tilstand, når vi møder ham/hende, og denne tilstand ville måske have frastødt os, hvis vores Kristusbevidsthed ikke havde nået et vist omfang.
 
Når vi stod overfor mødet med vores Åndepartner, havde vi brug for evnen til at vise barmhjertighed og dermed til at se gennem et andet menneskes lidende fremtrædelsesform, og således kan vi virkeliggøre vores oplevelse af Livets Eventyr, der består i prinsessens møde med tudsen, som hun ved er hendes elskede i forklædning  eller prinsens møde med den forarmede pige, der kan komme til ham i en anden form end den menneskelige for at minde ham om deres hellige kærlighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Christs Anonymous Program til at udvikle min Kristusbevidsthed, når jeg smerter
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

DETTE ER EN BOG UNDER TILBLIVELSE.
NYE KONTEMPLATIONER  VIL BLIVE OPLOADED REGELMÆSSIGT, 
EFTERHÅNDEN SOM DE ER KLAR

APRIL

.
01. April Individualitet i vores Stilheds punkt
 
02. April At opnå tolerance ved hjælp af kærlighed
 
03. April Vores karakterdefekters underskov
 

04. April Tiltrækning frem for agitation
 

05. April At være unik
 
06. April Håbets Lille Ring
 
07. April Jeg taler for mig selv om mig selv
 
08. April Sandheden er, at Sandheden ikke er Sandheden
 
09. April Hadets Træ
 
10. April Vores tænkende sind, vores Ego
 
11. April Følg dit hjerte
 
12. April Tro, håb, kærlighed og sandhed
 
13. April Manio-depression
 
14. April Villighed til vækst
 
15. April Gruppe-oplæsninger
 
16. April Fordelen ved skriftlig ransagelse
 
17. April Kristusbevidstheden i Christs Anonymous
 
18. April Skabningensmanifestationens fire grundlæggende egenskaber
 
19. April Smerte og lidelse
 
20. April Betingelsesløs overgivelse
 
21. April Religiøsitet og åndelighed
 
22. April Vores indre engle og vores indre dæmoner
 
23. April Ansvarlighed i tjeneste
 
24. April Behagesyge og ros
 
25. April Beskrivelse af vores psykologiske landskab
 
26. April Accept af vores egen og andres tanker
 
27. April At give livskraft til de principper, vi ønsker at tjene
 
28. April De Sociale Samspils Ringe
 
29. April Skyld og skam
 
30. April Tanker og emotionelle følelser
 

 

01.  April: Individualitet i vores Stilheds punkt

Vi udtrykker hver især vores Neutrale Punkt forskelligt afhængigt af vores individuelle erfaringer og enestående måder at udtrykke os på.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 7

Mange af os forestiller os, at retfærdighed består i, at vi alle får de samme muligheder på de samme tidspunkter, men det umulige i dette bliver tydeligt, hvis vi prøver på at forestille os, at alle mennesker i en gruppe så skal behandles for hovedpine, fordi én person i en gruppe skal behandles for en hovedpine.

På samme måde forestiller mange af os sig, at når vi træder ind i vores Neutrale Punkt ved at blive ét med vores sande Selv, vores Ånd, vil vi behandle både og selv og andre på samme måde.

Det umulige i denne idé bliver også tydelig for os på samme måde, når vi indser, at vi alle har forskellige behov på forskellige tidspunkter, og derfor har vi brug for at behandle os selv og andre forskelligt i overensstemmelse med vores og deres behov i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

Når vi er i énhed med vores Neutrale Punkt, opdager vi lidt efter lidt, at selvom vores neutrale Punkt er det samme for os alle, er vores handlinger fra det Neutrale Punkt forskellig for os alle afhængig af ydre og indre behov fra øjeblik til øjeblik.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Elvte Trin til at overgive mig til foranderligheden ved at overgive mig til Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

02.  April: At opnå tolerance ved hjælp af kærlighed

Princippet i Tredje Tradition er Tolerance.
Slogan: Tolerance fremmer forståelsen
.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

Ofte har vi blokeringer af forskellig art, der forhindrer os i at modtage det, andre har at dele med os, og det kan få os til at være mere fokuseret på de blokeringer, vi oplever, end på den gave, det andet menneske har at give os.

Hvis vi for eksempel befinder os i Hadets Miniring med dens vrangvilje, uvenlighed, irritation og utålmodighed i et ChrisAn møde, fordi vi ønsker selv at sige vores eget hurtigt og føler, at andre bruger for lang tid på at dele deres, bliver vi ude af stand til at modtage den gave, der er kommet til os fra en andens ord.

Hvis vi i stedet vælger at anvende Kærlighedens Miniring med dens velvilje, venlighed, rolighed og tålmodighed, kan vi lytte til det, andre har at dele roligt og tålmodigt, indtil der er plads to det, vi har på hjerte, og derved gavner vi både vores sociale liv, os selv og den anden.

Desuden hjælper det os til at blive mere tolerant overfor andre at praktisere Kærlighedens Miniring, og samtidigt bliver vi i stand til at tage Tredje Traditions princip og slogan til hjerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage Tredje Traditions princip og slogan til hjerte ved at bruge Kærlighedens Miniring, når jeg lytter til andre.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

03.  April: Vores karakterdefekters underskov

Denne underskov består af benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer, som godkender og støtter vores brug af vores karakterdefekter, lige meget hvor meget smerte vi oplevede som et resultat.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 65

I vores Første Trin i Christs Anonymous opdagede vi, at der er en betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt bag alt.

Det samme er sandt, når vi bruger vores karakterdefekter, fordi vi har en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt med at bruge dem i forhold til os selv, andre og Verden som helhed.

Når vi finder ud af, at vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt ikke bliver opfyldt ved hjælp af vores karakterdefekter, ønsker vi at holde op med at bruge dem, men så opdager vi, at en blot og bar beslutning ikke standser vores brug af vores karakterdefekter, og i Trin Syv finder vi svaret på dette fænomen.

I løbet af vores liv har vi opbygget benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer omkring vores brug af vores karakterdefekter, og dermed har vi styrket dem, så først havde vi brug at befri os fra vores benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer ved hjælp af Trin Syv for at blive i stand til at opfylde vores ønske om at holde op med at bruge vores karakterdefekter i vores sociale samspil.


Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Syvende Trin til at standse mit brug af benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer af mit brug af mine karakterdefekter.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

04.  April: Tiltrækning frem for agitation

Gruppens velkomstperson tjener os ved at stå ved indgangen og byde både nykommere og oldtimere velkommen, når vi ankommer til mødet.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 108

Vores Traditioner fastslår, at vi ønsker, at vores nye medlemmer kommer til Fællesskabet, fordi de føler sig tiltrukket af det, de har hørt eller læst om vores Fællesskab, og ikke fordi de føler sig overvældet af agitation for det, vi har at tilbyde.

Når vi selv – som oldtimere – kommer til vores møde, ønsker vi også at føle os tiltrukket til det, der foregår både før, under og efter mødet, så vi bruger os selv som målestok for, hvordan vi ønsker at blive modtaget i ChrisAn, hver gang vi er i kontakt med vores Fællesskab.

Vi har tillid til, at hvis vi selv finder vores Fællesskab tiltrækkende, kan det hjælpe en nykommer til også at finde det tiltrækkende og dermed give ham/hende en mulighed for at blive længe nok til at finde ud af, hvad vi har at tilbyde.

Vi ønsker derfor, at nykommere så vel som oldtimere bliver mødt med en varm velkomst af vores udvalgte velkomstperson, der kan være én af mange måder at få os alle til at føle os velkomne og godt tilpas i vores ChrisAn Fællesskab.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bidrage til at både nykommere og oldtimere føler sig velkomne og godt tilpas i mit ChrisAn Fællesskab.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

05.  April: At være unik

Vi var glade for at opdage, at vi alle havde det til fælles, at vi hver især var unikke.
Da vi havde indset dette, undersøgte vi, hvordan vi kunne give os selv og hinanden plads til at være unikke uden, at vi sårede eller krænkede os selv eller hinanden med vores eneståendehed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 113

Mange gange i vores liv havde vi fået at vide, at vi ikke var noget særligt, så vi skulle ikke regne med, at andre ville tage særlige hensyn til vores behov, og det var i modstrid med vores egen opfattelse af os selv, for der var ingen i vores umiddelbare nærhed, som var som os, og selv tvillingepar, vi mødte, var forskellige fra hinanden.

Men dette hjalp os ikke til at tro på, at vi er enestående, så det var først, da vi tænkte over, at selv vores tommelfinger var så enestående, at aftrykket fra den var forskelligt fra alle andres tommelfinger aftryk, at vi indså, at hver eneste en af os i sandhed er unikke.

Da vi nu vidste, at vores følelse af at være enestående var i overensstemmelse med Virkeligheden, tænkte vi i første omgang, at nu skulle vi have alle vores særlige ønsker opfyldt.

Dernæst indså vi, at alle andre også var enestående og havde brug for at få deres særlige ønsker opfyldt, og dermed begyndte vores rejse mod vores specielle ønskers opfyldelse samtidigt med, at vi gav andre plads til at arbejde på deres specielle ønskers opfyldelse uden at dømme vores egne eller deres ønsker som rigtige eller forkerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere min egen og andres eneståendehed, og jeg vil give mig selv og andre tid og plads til at udfolde vores eneståendehed og vores ønskers opfyldelse i overensstemmelse med dette.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

06.  April: Håbets Lille Ring

Når Håbets Lille Ring blev aktiv i os, troede vi på, at vores behov og ønsker ville blive opfyldt, hvis vi arbejdede for det (Tiltro), og at vores Højere Magt ville vise os vejen frem (Oplysning).
Derfor lyttede vi opmærksomt til vores Højere Magts vejledning (Skelneevne), før vi gik frem ad den anviste vej, et skridt ad gangen (Sindsro)

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 54

Inden vi lærte Håbets Lille Ring at kende, havde mange af os en tilbøjelighed til at opgive at opfylde vores behov og ønsker, fordi ikke kunne overskue det, der skulle til for at opfylde dem, og i stedet bad vi måske til vores Højere Magt om at opfylde dem uden at forstå, at vi havde brug for at udvikle os ved selv at gøre det, vi var i stand til for at få vores behov og ønsker opfyldt.

Da vi lærte Håbets Lille Ring at kende, indså vi, at vi kunne begynde arbejde på at få vores behov og ønsker opfyldt ved at have tiltro til, at det kunne lade sig gøre at opfylde dem, hvis vi arbejdede på det, så vi begyndte at søge oplysninger om det, der skulle til for, at det kunne blive muligt, og til vores overraskelse begyndte en informations-strøm at komme til os fra kendte og ukendte kilder, der viste os vejen frem til opfyldelsen af vores behov og ønsker.

Efterhånden, som vi fik flere og flere oplysninger, udviklede vores skelne-evne sig og med den vores talent på det pågældende område.

Jo oftere vi brugte Håbets Lille Ring for at arbejde på at opfylde vores behov og ønsker, jo bedre blev vi til at gå frem i tiltro til, at det kunne lade sig gøre at opfylde dem, og jo mere sindsro fik vi
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge energierne i Håbets Lille Ring til at arbejde på at opfylde mine ønsker og behov.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

07.  April: Jeg taler for mig selv om mig selv

Som medlemmer af og betroede tjenere i Christs Anonymous er vi hele tiden opmærksomme på, at ingen af os som individuelle medlemmer kan tale for ChrisAn Programmet eller for Christs Anonymous som helhed, specielt i vores samspil med offentligheden, og derfor prøver vi ikke på at tale på gruppens vegne eller på vegne af Christs Anonymous som helhed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 120

Som medlemmer af Christs Anonymous indser vi lidt efter lidt, at der er mange forskellige perspektiver på vores Fællesskab, vores Program og vores Traditioner uden, at vi kan sige, at det ene perspektiv er sandere end det andet.

Derfor ved vi, at vi ikke kan tale for Christs Anonymous som helhed, men udelukkende om vores personlige erfaringer med og opfattelse af vores Fællesskab, Programmet og Traditionerne, både når vi taler med nykommere og med offentligheden.

Når Fællesskabet har givet os – som betroede tjenere –  til opgave at give vores gruppes ønsker og idéer videre til vores Område Service Kommite eller til vores World Service Office eller til et møde med offentligheden, udtaler vi ikke vores egen mening om emnet, der er på tale, men udtrykker vores gruppes ønsker og idéer.

Således er det kun som betroede tjenere, at vi kan udtale os om Christs Anonymous som helhed, og i alle andre sammenhænge sørger vi for, at ingen er i tvivl om, at vi taler for os selv om os selv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min viden om ChrisAns Traditioner til at vedkende mig, at jeg taler for mig selv om mig selv, med mindre andre har betroet mig at tale på deres vegne

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

08.  April: Sandheden er, at Sandheden ikke er Sandheden

Princippet i Elvte Tradition er Sandhed.
Slogan:
Min sandhed er ikke hele sandheden.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

Før vi kom til Christs Anonymous havde vi behov for at føle os trygge ved at tro på, at vi besad Sandheden med stort S, og derfor havde vi mange, lange diskussioner med andre mennesker, som følte det samme, men som havde et andet perspektiv på Virkeligheden end os, om, hvem der havde ret.

Da vi kom til Christs Anonymous og begyndte vores arbejde med vores tænkende sind, vores Ego blev vi klar over, at de ord, vi bruger til at beskrive Virkeligheden, ikke er Virkeligheden selv, men en beskrivelse ud fra vores personlige forståelse af Virkeligheden.

Kun i vores tænkende sind, vores Ego findes ord, som fx. Sandheden med stort S.

Virkeligheden er, som den er, uanset om vi siger det ene eller det andet om den, og uanset om vi opfatter det ene eller det andet perspektiv som Sandheden, og derved forstod vi omsider at Sandheden er, at Sandheden ikke er Sandheden, men blot ét af mange mulige perspektiver på Virkeligheden, som vi har valgt at kalde Sandheden med stort S, og denne erkendelse gav os friheden til at begynde at udforme tanker om Virkeligheden, som var os kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt stemt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udforme mine tanker om Virkeligheden på en måde, som er mig kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt stemt.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

09.  April: Hadets Træ

Vi så på grafen af Hadets Træ for at danne os et indtryk af, hvordan vores karakterdefekters underskov spirede fra en svag forstyrrelse til en mere og mere alvorlig forstyrrelse for at danne os et tydeligere billede af, hvordan en kompleks karakterdefekt som had udspringer fra sin underskov, før den bliver en fuldt udvokset og overvældende kraft i vores sind.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 67

Som medlemmer af Christs Anonymous udvikler vi en mere og mere klar fokuseringsevne, og når vi er nået til Trin Syv, har vi udviklet en fokuseringsevne, der gør det muligt for os at bruge Hadets Træ som en illustration af de hårfine bevægelser i vores tanker og følelser, som er påkrævet for at opnå et virkningsfuldt Syvende Trin.

Her observerer vi ikke længere hele bevægelsen fra Smerteringene, men en enkelt egenskab, der udspringer fra dem eller fra små smertefulde bevægelser fra karakterdefekter, vi har føjet til vores liste foruden Ringene.

Når vores karakterdefekt bliver understøttet af sin underskov foruden af benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer, bliver den umådeligt snedig, overrumplende og magtfuld; magtfuld nok til at overmande selv vores bedste hensigter, og dermed bliver det ikke muligt for os at bruge vores Syvende Trin, fordi karakterdefekten har taget magten fra os, inden vi overhovedet har haft mulighed for at tænke.

Men hvis vi griber fat om karakterdefekten i dens minimale form, som fx en svag irritation og beder vores Højere Magt om at befri os fra dens indflydelse, begynder vores Syvende Trin at virke for os, og meget af vores indre arbejde bliver lettere og sjovere.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Syvende Trin til at gøre min dag lettere og sjovere.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

10.  April: Vores tænkende sind, vores Ego

Før vi kom til Christs Anonymous, havde vi anset vores tænkende sind, vores Ego for at være en moralsk brist, som vi skulle skille os af med.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 19

Så længe vi opfattede vores tænkende sind, vores Ego som en moralsk brist, vi skulle skille os af med, kæmpede vi med de smertefulde tanker, der var os og andre ukærligt, hensynsløst, hårdhjertet og ubarmhjertigt stemt for at skille os af med dem, og jo mere vi kæmpede med dem, jo mere magtfulde blev de.

Da vi kom til Christs Anonymous og begyndte at udvikle en andet syn på vores tænkende sind, vores Ego holdt vi også op med at kæmpe med vores ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige tanker.

I stedet standsede vi op og undersøgte, hvad deres budskab var, og det viste sig, at selvom disse tanker og de dertil hørende følelser var smertefulde, havde de en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig hensigt.

Da vi opdagede det, brugte vi vores Program til at tage den kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt til hjerte, og vi brugte vores Program til finde ud af, hvordan det kunne blive muligt for os at opfylde disse tankers kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at tage budskabet i mine karakterdefekters smerte til hjerte, så jeg kan blive i stand til at forvandle smerten til glæde ved hjælp af mit Sjette Trin i mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

11.  April: Følg dit hjerte

Princippet i Tredje Trin er betingelsesløs Overgivelse.
Slogan:
Følg dit hjerte.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 103

Åndelige læreres vejledning til åndelige aspiranter i de sidste fem tusind år har været: Følg dit hjerte, og når den åndelige aspirant kontemplerede, hvad det indebar, kunne der opstå meget forvirring, men i Christs Anonymous er det enkelt.

At følge hjertet kalder vi betingelsesløs overgivelse til vores udvalgte Højere Magt, der er betingelsesløs overgivelse til os selv og vores liv, og vi gør dette ved at gøre det, der bringer os glæde, én time ad gangen.
 
Mange af os frygter at overgive os betingelsesløst til os selv og vores liv, fordi vi er bange for, at resultatet ikke vil være tilfredsstillende i det lange løb, men vi opdager hurtigt, at vi ikke behøver at frygte resultatet af vores overgivelse.

Når vi vælger at bruge dette NU på at gøre noget, der glæder os, når vi det højeste plan af selvudfoldelse, en time ad gangen, og det gør det muligt for os at opnå den Glæde over at Være til, der er vores mål med at udføre ChrisAn Programmet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gøre det, jeg tror på, vil bringe mig glæde, en time ad gangen.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

12.  April: Tro, håb, kærlighed og sandhed

Den Store Ring af Glæde bliver sat i vibration ved at aktivere Tro gennem Trin Et, Håb gennem Trin To, Kærlighed gennem Trin Tre og Sandhed gennem Trin Fire, og når den Store Ring af Glæde vibrerer gennem vores sind, sætter den samtidigt alle Glædens Ringe i vibration, og glæde vibrerer dermed gennem hele vores væsen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 85

For at blive i stand til at begynde arbejdet på Trin Et, har vi brug for at tro på, at det vil hjælpe os at gøre det, selvom vi ikke kan overskue konsekvenserne af det projekt, vi er begyndt på.

For at udføre Trin To har vi brug for at vælge vores personlige forståelse af en Magt, større end os, som vi håber på kan hjælpe os til at få et bedre liv.

I Trin Tre har vi brug for at overgive os til vores udvalgte Højere Magt, og kærlighed til vores udvalgte Højere Magt, kan gøre det muligt for os at overgive os.

I Trin Fire undersøger vi sandheden om vores egenskaber som skabningermanifestationer, og vi opdager, at vi har noget til fælles med enhver skabningmanifestation, for vi er alle begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, og således har vi aktiveret den Store Ring af Glæde og kan træde ind i den, når som helst vi ønsker det.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg sætte den Store Ring af Glæde i svingninger i mig selv og mit liv ved hjælp af Trin Et, To, Tre og Fire.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

13.  April: Manisk-depression

Nu ønskede vi at bryde ud af vores Selv-centrering, og vi ønskede at blive ført til Glæde over at Være til under alle omstændigheder i stedet for at blive kastet hjælpeløst rundt i svingningen mellem depression og eufori og føle os fanget mellem de to.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 72

Mange af os havde forskellige psykiatriske diagnoser, da vi kom til Christs Anonymous, blandt mange andre diagnoser havde nogle af os fået diagnosen bipolar, også kaldet manio-depression, hvor vi til tider følte os vældigt højt oppe, og til andre tider følte vi os meget langt nede.

Inden vi kom til Christs Anonymous var det ikke faldet os ind at undersøge, hvilket energifelt vi befandt os i, når vi led under disse svingninger, men efter vi kom til ChrisAn opdagede vi, at disse svingninger hører til i Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros, og at vores humørsvingninger fra eufori til depression er den følelsesmæssige konsekvens af selvros og selvkritik, og dermed begyndte vores helbredelse for denne tilstand.

Vi lærte at flytte os over i Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed i stedet for at blive i Selvcentreringens Ring, og vi gjorde dette ved at åbne vores sind for nye måder at håndtere vores fejl på i stedet for at kritisere os selv for at have begået en fejl, og dermed blev vi i stand til at modtage en krafttilførsel fra vores Fællesskab og vores Program i stedet for at blive deprimerede.

I stedet for at rose os selv af, at vi havde åbnet vores sind for at modtage hjælp, valgte vi at være taknemmelige over, at vores Fællesskab og vores Program havde gjort det muligt for os at komme os over vores manio-depression, og dermed blev det også muligt for os at finde glæde i Fælleskab med andre over det, vores Fællesskab og vores Program har at give os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge hjælp fra mit ChrisAn Fællesskab og mit Program til at komme mig over min brug af Selvcentreringens Ring

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

14.  April: Villighed til vækst

Efter at have afsluttet vores opgaver i Trin Ti valgte vi at afsætte tredive dage til at lave en daglig skreven Tiende Trins ransagelse, og da vi med fasthed havde anvendt vores Tiende Trin på daglig basis i disse tredive dage, havde vi oplevet fordelene ved daglig anvendelse af et skrevet Tiende Trin, og vi blev derfor villige til at fortsætte med at bruge vores Tiende Trin på daglig basis.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 88

Tiende Trin er det første Trin, hvor vi begynder den daglige vedligeholdelse af vores velbefindende ved at ransage den situation fra de sidste 24 timer, der gav anledning til størst smerte materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt eller åndeligt for at rense vores sår og komme os over det.

I løbet af de første Ni Trin er vi kommet os over mange af vores eksistentielle smerter, og derfor føler vi ofte Glæde over at Være til, men alligevel er der stadigt smerter i vores daglige liv, hvad enten det er materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt eller åndeligt.

Vi har opdaget, at smerte er en fordelagtig del at vores liv, fordi smerten viser os, hvor vi har brug for at skifte retning på et at vores eksistensplaner.

Denne opdagelse hjælper os til at give slip i af føje svie til smerte, fordi vi ikke længere bliver vrede over vores eksistentielle smerter, men bruger dem til vækst i visdom/Buddha bevidsthed og barmhjertighed/Kristusbevidsthed ved hjælp af vores Tiende Trin.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Tiende Trin til at vokse i visdom/Buddha bevidsthed og medfølelse/Kristusbevidsthed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

15.  April: Gruppe-oplæsninger

Gruppeoplæsningerne kan læses i følgende orden:

Det Trettende Trin.
Hvem er Kristus?
Hvad er Christs Anonymous?
Hvorfor er vi her?
Programmet i Christs Anonymous.
Tag det roligt!
De Tolv Traditioner i Christs Anonymous.
Hvad kan
jeg gøre?
Bare for i dag.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 148

Når vi holder møde i Christs Anonymous kan vi vælge en mødeform, vi synes, er tiltrækkende, eller vi kan følge forslaget i slutningen af vores Trin bog Christs Anonymous – Det Trettende Trin, hvis vi finder det mødeforslag tiltrækkende.

Her finder vi både et forslag til en mødeform samt hvilke oplæsninger, vi kan bruge i løbet af vores møde.

Disse forslag til gruppe-oplæsninger rummer de essentielle oplysninger til nykommere om det, Christs Anonymous står for, om det vores mål er, hvordan vi opnår vores mål, om det vi selv kan gøre for at nå vores mål, og hvad Fællesskabet kan hjælpe os med.

Ved at bruge disse forslag til gruppe-oplæsninger kan vi også huske os selv på, som oldtimere, hvad det essentielle grundlag er for os som medlemmer af Christs Anonymous
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte opmærksomt til gruppe-oplæsningerne under mit møde i Christs Anonymous.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

16.  April: Fordelen ved skriftlig ransagelse

Da vi var færdige med at beskrive den nøjagtige karakter af vores selverkendelser, var vi samtidigt færdige med at dele vores erkendelser med os selv.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 58

I vores Fjerde Trin beskriver vi vores opfattelse af vores liv, som det forekommer os at være på det tidspunkt, hvor vi beskriver det i vores Fjerde Trin.

Foruden at indrømme vores forståelse overfor os selv har vi også brug for at indrømme vores erkendelser fra Trin Et, To, Tre og Fire overfor vores udvalgte Højere Magt, overfor mindst ét andet menneske og overfor vores ChrisAn Fællesskab i Trin Fem.

Hvis vi prøvede på at huske vores erkendelser fra vores første fire Trin uden at skrive dem ned, ville meget være glemt, inden vi begyndte på vores Femte Trin, så vi skriver vores erkendelser ned i en synopsis for hvert Trin for at kunne bruge dem i Trin Fem, Ti og Tolv.

Vi foretager mange punkt-vise ransagelser i tankerne i løbet af vores dag, og vi har opdaget, at disse ransagelse let bliver forflygtiget af en ny tanke, der kommer til os, og derved forstod vi, at det er en fordel at skrive mindst én daglig ransagelse ned, for når vi skriver tanken med den tilhørende følelse ned, kan vi holde dem begge fast længe nok til at gøre dem til genstand for en dybere undersøgelse, når vi skriver dem ned.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg skrive mindst én Tiende Trins ransagelse ned, så jeg kan bruge den til at anvende alle Programmets principper på den situation, jeg ransager.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

17.  April: Kristusbevidstheden i Christs Anonymous

Kristusbevidstheden, der beskrives i Christs Anonymous Fællesskabet, er ikke forbundet med nogen overbevisning eller religion, selvom det kan forekomme nogen at være sådan på grund af ovennævnte henvisning til personen Jesus og hans tilstand af barmhjertighedsbevidsthed kaldet Kristus.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 8

I Christs Anonymous har alle medlemmer opnået den Kristusbevidsthed, vi omtaler i vores Fællesskab.

Derfor præsenterer vi os i Christs Anonymous med vores fornavn, og vi tilføjer derefter: Jeg er Kristus.

Dette er et udtryk for, at vi har en personlig kontakt med vores udvalgte Højere Magt, at vi har overgivet vores vilje og vores liv til vores Højere Magts omsorg, og at vi har opnået en åndelig opvågnen, som udtrykker sig i barmhjertighed overfor de, der stadigt lider under addiktion til deres tænkende sind, deres Ego.

Dette kalder vi medfølelsesbevidsthed eller Kristusbevidsthed, og vi er medlemmer af Christs Anonymous for at udvide vores Kristusbevidsthed ved at arbejde med at forvandle de sider af vores tænkende sind, vores Ego, der endnu ikke er i stand til at udtrykke betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed på en funktionel måde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at forvandle de sider af mit tænkende sind, mit Ego, der endnu ikke er i stand til at udtrykke betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed på en funktionel måde.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

18.  April: Skabningensmanifestationens fire grundlæggende egenskaber

I Trin To undersøgte vi også vores trossystemer og overbevisninger om begrænsningen, uvidenheden, magtesløsheden og dødeligheden/foranderligheden af vores andre kroppe – vores æteriske krop/energikrop, vores astrale krop/emotionelle krop, vores kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego og Sjæl/Super Ego/sociale krop samt vores oprør mod vores sande Selvs, vores Ånds skæbnehandlinger.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 34

Mange medlemmer af Christs Anonymous kommer fra andre 12 Trins Fællesskaber, og de, der kommer fra AcAdAn, har arbejdet i dybden med deres kroniske utilfredshed med deres menneskeligheds fire grundlæggende egenskaber, deres begrænsning, uvidenhed, magtesløs og dødelighed/foranderlighed.

I Christs Anonymous tilføjer vi arbejdet med med begrænsningen, uvidenheden, magtesløsheden og dødeligheden/foranderligheden af alle skabtemanifesterede former, hvad enten det er den form vores rum har på dette tidspunkt, vores emotionelle former, vores tankeformer eller vores sociale samspils former.

Dette medfører, at vi erkender vores Fællesskab med alt skabtmanifesteret, hvad enten det er en sten, en plante et dyr eller andre mennesker, for vi har alle det til fælles, at vi er begrænsede af vores form, vi er uvidende om det meste, vi er magtesløse over mangt og meget, og vores form forandrer sig hele tiden, indtil den til sidst opløses.

Dette Fællesskab med alle andre skabningermanifestationer hjalp os til at se på alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner som vores skabtemanifesterede søstre og brødre, og dermed begyndte vi at føle os godt tilpas under alle omstændigheder, uanset hvad de er

Dagens kontemplation
I dag accepterer jeg, at jeg har et Fællesskab med alt skabtmanifesteret i Universet i form af vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

19.  April: Smerte og lidelse

Vi fandt ud af, at vi ikke behøvede at lide følelsesmæssigt og mentalt, når vi havde fysiske smerter; at vores lidelser blot intensiveredes, når vi modsatte os smerte og formindskedes, når vi accepterede den.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 33

Vi havde en forskellig opfattelse af vores smerter og lidelser afhængigt af, hvilket af vores eksistensplaner vores smerter og lidelser stammede fra.

Når vores fysiske krop/Moder Jord krop kom til skade, oplevede vi smerte, og hvis vi ikke tog os af vores sår, kunne det blive betændt, og således blev vores smerte til lidelse.

Somme tider bliv vi irriterede på vores fysiske krop/Moder Jord, fordi hun ikke kunne udrette det samme som sædvanligt, og følelsen af irritation tilføjede smerte til vores astrale krop/emotionelle krop/indre barn krop.

Den emotionelle smerte blev til, fordi vi tænkte ærgerlige tanker om vores fysiske smerte, og på den måde brugte vi smerten fra Hadets Miniring med dens vrangvilje, uvenlighed, irritation og utålmodighed, og hvis vi valgte at forsvare vores brug af Hadets Miniring i stedet for at forvandle smerten ved hjælp af Kærlighedens Miniring med dens velvilje, venlighed, rolighed og tålmodighed blev vores smerte til lidelse både mentalt, emotionelt og fysisk.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage mig af mine smerter, før de bliver til lidelse, hvad enten smerten opstår i min fysiske krop, min energikrop, min emotionelle krop, min tankekrop eller min sociale krop

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

20.  April: Betingelsesløs overgivelse

Så vi åbnede vores sind for at stille spørgsmålstegn ved det, vi troede, vi skulle være i stand til at kontrollere for at blive i stand til at tage de tanker og overbevisninger til hjerte, som gjorde det muligt for os at overgive vores vilje og vores liv betingelsesløst til vores Højere Magts omsorg på alle vores eksistensplaner.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 35

De fleste af os har reservationer ved tanken om at overgive os betingelsesløst til vores Højere Magts vilje for os, fordi vi forestiller os, at vi vil blive som zombier i vores Højere Magts hånd.

Efter at have undersøgt vores frygt nøjere, indså vi, at Gud rummer alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner, og det betyder, at Gud rummer alt, og Gud har derfor ikke brug for noget fra os, men kan give os alt det, vi ønsker.

Vi forstod, at det eneste Gud kunne ønske, er det, vi selv ønsker inderst inde, og som vi måske har glemt på grund af vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, men som Gud i sit allestedsnærvær, sin alvidenhed, almagt og udødelighed/uforanderlighed har helt på det rene.

Denne erkendelse gjorde det klart for os, at når vi overgav os betingelsesløst til os selv og vores liv, overgav vi os betingelsesløst til Gud, og derefter blev vores betingelsesløse overgivelse til en Magt, større end os lettere.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at gøre min overgivelse til en Magt, større end mig betingelsesløs.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

21. April: Religiøsitet og åndelighed

Vi har ingen medlemsbetaling, ingen aftaler at underskrive og ingen løfter at aflægge for nogen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 9
                                                   
Formålet med religion er at give de indledende oplysninger om de Højere Verdener videre til mennesker, der ikke selv har erfaringer med de Højere Verdener, og med hvordan de Højere Verdener påvirker livet på Jorden.

Hvis de af os, der havde en religiøs baggrund, forsøgte at  fantasere sig til, hvordan de Højere Verdener mon kunne være, i stedet for at opleve dem, kunne det give anledning til meget forvirring og frygt i os, men i Christs Anonymous lærte vi at tage stilling til de Højere Verdener ved at tage stilling til vores egen livsoplevelse.

Vi lærte at arbejde med de Højere Verdener, ved at lære at være bevidst i vores arbejde med dimensionerne – den tredje dimension ved at være bevidst om vores fysiske krop, den fjerde dimension ved at være bevidst om vores energi niveau, den femte dimension ved at være bevidst om vores emotionelle følelser, den sjette dimension ved at være bevidst om vores tanker, den syvende dimension ved at være bevidst om i vores sociale samspil og det Absolutte ved at være ét med vores sande Selv, vores Ånd.
 
Derved blev vi i stand til at tage stilling til de Højere Verdener fra vores egen direkte oplevelse af dem, og dermed blev vores jordiske liv fyldt med interessante observationer på vores forskellige eksistensplaner, og vores arbejde med dem blev en kilde til glæde i stedet for den frygt, mange af os havde lidt af, før vi kom til Christs Anonymous.

 
Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at udvide min bevidsthed på alle mine eksistensplaner ved at undersøge deres indflydelse på mit daglige liv på Jorden ved hjælp af mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

22.  April: Vores indre engle og vores indre dæmoner

Da vi nåede vores Tiende Trin, var vi omsider blevet bevidste om vores bevidstheds fem grundlæggende funktionsmåder.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 93

Vores sind kan befinde sig i fem grundlæggende tilstande, som er vores vanebevidsthed, der ligger under dagsbevidsthedens tærskel, vores destruktive dagsbevidsthed, der giver os impuls til at handle destruktivt, vores konstruktive dagsbevidsthed, der giver os impuls til at handle konstruktivt, vores neutrale dagsbevidsthed, der giver os impuls til at handle neutralt og vores totalbevidsthed, der er alvidende.

Afhængigt af forskellige terminologier kaldes de forskellige tankeformer, der bor i de forskellige områder af vores bevidsthed, ved forskellige navne, og vores konstruktive tanke-impulser kaldes ofte vores indre engle, og vores destruktive tanke-impulser kaldes ofte vores indre dæmoner.

I ChrisAn kalder vi vores indre engle for vores dyder og vores indre dæmoner for vores karakterdefekter, og for mange af os havde begrebet vores indre dæmoner virket skræmmende og overvældende på os, inden vi kom til Christs Anonymous.

Efter, at vi kom til Christs Anonymous og begyndte vores arbejde med at forvandle vores karakterdefekter til dyder, opdagede vi, at vi ikke længere behøvede at være bange for vores indre dæmoner, for som et resultat af vores arbejde med vores karakterdefekter fik begrebet dæmoner sin rette størrelse i vores psykologiske landskab, og dermed følte vi os ikke længere overvældede eller skræmte af dette ordbrug.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage mig kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt af mine indre dæmoner ved at opfylde deres ønsker ved hjælp af mine dyder
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

23.  April: Ansvarlighed i tjeneste

Tradition Ni åbner muligheden for, at vi kan oprette service kommissioner og kommittéer, hvis vi ønsker at udføre et større projekt, fx. et konvent, oversættelse af litteratur eller offentlige oplysningsprogrammer, men de af os, der påtager os denne tjeneste, er direkte ansvarlige overfor dem, vi tjener – ChrisAn medlemmerne, grupperne og Fællesskabet som helhed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 119

I ChrisAn opfatter vi det som en ære at være blevet valgt som betroet tjener i vores gruppe, i en kommission eller i en komité, for vi ved, at vi ikke alene tjener os selv ved at være betroet tjener, men også hele Christs Anonymous Fællesskabet samt den lidende menneskehed.

Denne ære kan forlede noglte af os til at søge at indtage en position som betroet tjener uden, at vi har hjertet med i den opgave, vi søger at blive betroet.

Vi kan også til tider blive så fokuseret på det, vi selv ønsker for vores gruppe, Fællesskabet og den lidende menneskehed, at det kan få os til at glemme, at vi skal stå til regnskab overfor ChrisAn medlemmerne, grupperne og Fællesskabet som helhed i en sådan grad, at vi føler os mistænkeliggjort, hvis medlemmerne, grupperne eller Fællesskabet som helhed stiller os spørgsmål om, hvordan vi udfører vores betroede opgave.

Vi bruger vores Program til at rense vores sind for de karakterdefekter, der måtte opstå i forbindelse med vores opgave som betroet tjener, så vi kan være ansvarlige i vores tjeneste, og ansvarlighed i tjeneste i Christs Anonymous betyder, at vi har hjertet med i vores opgave, og at vi beredvilligt besvarer alle spørgsmål om, hvordan vi udfører vores betroede opgave.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at være ansvarlig i min tjeneste i Christs Anonymous.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

24.  April: Behagesyge og ros

Da vi undersøgte Medafhængighedens energimønster, opdagede vi, at det satte sig i os, fordi vores selvkritik og depression skabtemanifesterede et behov i os for, at andre skulle rose os.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 48

Mange af os opfattede ros fra andre som en belønning, indtil vi begyndte at arbejde med Medafhængighedens Ring.

I dette arbejde blev vi lidt efter lidt opmærksomme på, at sindstilstanden i medafhængighed er behagesyge.

Vi ønskede at behage andre for at opnå deres ros og ved at undersøge de mange behagesyge handlinger, vi foretog os uden at ønske det, erkendte vi, at ros er det samme for os som medafhængige, som heroin er for en narkoman.

Som et resultat af disse erkendelser indså vi, at medafhængighed er en sygdom, og vi ønskede at komme os over denne sygdom ved at forvandle energierne i Medafhængighedens Ring med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle til energierne i Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre ved hjælp af vores ChrisAn Program
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at forvandle min medafhængighed til følelsesmæssig ædruelighed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

25.  April: Beskrivelse af vores psykologiske landskab

Vores tænkende sind, vores Ego er fuldt af tanker, der kommer til udtryk igennem ord, og medens vi udførte dette arbejde gik det langsomt op for os, at Sandheden om vores oplevelser ikke kunne siges eller skrives, så vi valgte at nærme os dette arbejde på en uhøjtidelig måde, medens vi satte ord på vores oplevelser, så godt vi kunne.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 43

Når vi begynder at beskrive vores psykologiske landskab ved hjælp af vores ChrisAn Program, er mange af os bange for at ikke at være præcise nok i vores ordvalg, men selvom vores ordvalg er yderst vigtigt, måtte vi dog se i øjnene, at vi ikke ville kunne give en præcis beskrivelse af vores tanker og følelser ligegyldigt, hvor nøjagtige vi forsøger at være.

Ved at gøre den opdagelse, begynder vi at slappe af overfor vores arbejde med at sætte ord på vores psykologiske landskabs fænomener

Vi bruger Smerteringenes egenskaber som en måde at vælge vores ord på, når vi oplever ubehagelige eller smertefulde følelser, ligesom vi bruger  Glædesringenes egenskaber som en måde at vælge vores ord på, når vi oplever behagelige eller glædelige følelser, og derved opnår vi langsomt et udvidet ordforråd, der gøre vores beskrivelser af vores mentale-emotionelle oplevelser mere præcise.

Dette ordforråd kan vi bruge i vores dagligdag til at beskrive forskellige mentale-emotionelle tilstande vel vidende, at vores ord ikke er de mentale-emotionelle energifelter i sig selv, men blot er fingerpeg,vi kan bruge, når vi har brug for at dele om vores mentale-emotionelle erfaringer med andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Programs Ringe til at blive bedre til at sætte mere præcise ord på det, der foregår i mit psykologiske landskab.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

26.  April: Accept af vores egne og andres tanker

Hvis vi opdagede, at vi kritiserede vores eget eller andres tænkende sind, vores eller deres Ego, tilføjede vi til vores liste, hvordan vi ville give genoprejsning til os selv eller andre ved at finde ud af, hvordan det kunne blive muligt for os at acceptere vores egen og andres tænkning, nøjagtig som den var.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 79

Vores manglende accept af vores egne tanker, når de fører til smertefulde følelser, medfører, at vi heller ikke kan acceptere andres tanker, når de fører til smertefulde følelser for dem selv eller for os, og det betyder, at vi kæmper med vores tænkende sind, vores Ego, og derved forstærker vi de sider af vores tænkende sind, vores Ego, som vi ikke vil give tilladelse til at eksistere, på samme måde som en bokser bliver stærkere af at have en sparringspartner.

Det betyder også, at vi kæmper med andres tænkende sind, deres Ego, og derved forstærker vi også de sider af deres tænkende sind, deres Ego, vi ikke vil give tilladelse til at eksistere, men i ChrisAn ændrer vi dette mønster ved at give slip i vores kampe med vores eget og andres tænkende sind, vores og deres Ego.

I stedet bruger vi Smerteringene fra vores Sjette Trin til at identificere, hvor vi befinder os i vores psykologiske landskab, når vi selv eller andre tænker tanker, vi ikke ønsker at tillade, fordi de manifesterer smertefulde emotionelle følelser.

Derefter bruger vi vores Sjette Trin til at flytte os ud af Smerteringen ved hjælp af den tilsvarende Glædesring, og på den måde kan vi tillade vores egne og andres tanker og de emotionelle smerter, de har givet anledning til at blive en kilde til visdom/Buddha bevidsthed og barmhjertighed/Kristusbevidsthed for os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at acceptere mine egne og andres smertefulde tanker og emotionelle følelser, nøjagtigt som de er, ved at tage deres budskab til hjerte og forvandle smerten til glæde ved hjælp af mit Sjette Trin, så jeg kan fremme min Buddha bevidsthed og min Kristusbevidsthed.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

27.  April: At give livskraft til de principper, vi ønsker at fremme

Når vi gik til møder i Christs Anonymous, delte vi vores erfaringer med Programmet med de andre medlemmer, og således gav vi Christs Anonymous’s budskab videre.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 102

Ved hjælp af daglig anvendelse af vores ChrisAn Program blev vi lidt efter lidt i stand til at håndtere vores livs smerter og ubehag på en sådan måde, at vi kunne komme os over dem og endog forvandle dem til glæde og velbehag.

Når vi anvendte vores Programs principper, opnåede vi således en forøget livsglæde, og vi ønskede, at de principper, vi selv brugte til at opnå livsglæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er, også skulle komme andre til gavn.

Vi opfyldte vores ønske om, at andre skulle kunne opnå muligheden for at få gavn af de principper, vi ønskede af fremme, ved at påtage os arbejdet med at være sponsor.

Vi gav også andre muligheden for at lære disse principper at kende, når vi delte i vores ChrisAn gruppe om, hvordan vi kom os over en smertefuld situation og vendte den til glæde ved hjælp af de principper, vi havde lært at kende i vores ChrisAn Program.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele med en sponsi eller i min ChrisAn gruppe om min helbredelse for eksistentiel smerte ved hjælp af mit Christs Anonymous Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

28.  April: De Sociale Samspils Ringe                                                                                                 

Vores arbejde med de Sociale Samspils Ringe havde vist os, at det ikke var muligt at såre andre uden at såre os selv, så vi havde brug for at lave en liste over, hvordan vi ville give genoprejsning til os selv og andre, når vi havde såret andre i vores sociale liv.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 75

Da vi først kom til Christs Anonymous og hørte, at vi ikke kunne såre andre uden at såre os selv, forekom det os at være i modstrid med vores erfaringer, fordi vi kunne opleve en vis tilfredsstillelse ved at læse andre lektien og dermed såre dem.

Da vi blev bekendt med De Sociale Samspils Ringe, blev det imidlertid tydeligt for os, at vi selv ville blive såret, når vi sårede en anden, uanset om det var købmanden eller vores ægtefælle.

I vores sociale samspil, kan vi ikke undgå 'os', som er en del af ethvert socialt samspil, og det betyder, at den andens sår bliver en del af 'os' i samspillet, og da vi selv er en del af ’os’, sårer vi således os selv.

Efterhånden, som vi arbejdede med de Sociale Samspils Ringe, blev vi bedre og bedre til at give os selv genoprejsning, når vi havde såret en anden eller nogle andre, og dermed blev det lettere for os at blive ført til glæde i vores sociale samspil.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge De Sociale Samspils Ringe til at give både mig selv og andre genoprejsning, når jeg har såret andre.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

29.  April: Skyld og skam

Da vi havde givet genoprejsning for alle vores fejltagelser fra fortiden, gav vi slip i dem samt den påførte skade, hvad enten vi opnåede andres tilgivelse eller ej, for vi huskede, at vi ikke udførte vores Niende Trin for at opnå andres tilgivelse, men for at tage ansvar for vores del af skaden, så vi blev i stand til at tilgive os selv og give slip i skyld og skam, der er de mest dødelige gifte i vores åndelige liv.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 81

Mange af os havde været tynget til jorden af skam over os selv en stor del af vores liv, da vi kom til Christs Anonymous.

Vi følte os både skyldige over de fejl, vi havde begået i vores egne øjne, og de fejl andre mente, at vi havde begået.

Vi var ikke opmærksomme på, at skyld og skam er de dødeligste gifte for vores åndelige liv, og at de afskærer os fra vores mulighed for at vende tilbage til vores sande Selv, vores Ånd.

I vores Ottende Trin drog vi alle de områder ud i det åbne, vi følte os skyldige over, og som vi skammede os over, og i Trin Ni gav vi os selv og andre genoprejsning for de fejl, vi havde  begået både i vores egne og andres øjne.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Trin Otte og Ni fra mit ChrisAn Program til at befri mig fra skyld og skam.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

30.  April: Tanker og emotionelle følelser

Ved at tage os af vores tanker og de dertil hørende emotionelle følelser ved hjælp af kontemplation lyttede vi respektfuldt og opmærksomt til dem med kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig ikke-tilknytning, og vi opdagede, at det, de havde at åbenbare for os om vores forhold til os selv på alle vores eksistensplaner, gjorde det muligt for os at bevæge os endnu mere ubesværet på astral og kausal planet.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 92

I Christs Anonymous kalder vi tankeplanet for kausal planet og den sjette dimension, og vi kalder vores tankers energistrøm for det emotionelle, og det emotionelle kalder vi for astral planet og den femte dimension.

Kausal-planet rummer vores tanker, som afgiver en strøm af energi, og denne strømning kalder vi vores emotionelle føleler.

Vores emotionelle følelser giver livet retning, fordi vi handler på emotionelle følelser af velbehag ved at bevæge os frem mod dem og emotionelle følelser af ubehag ved at bevæge os væk fra dem.

Ved hjælp af vores ChrisAn Program havde vi imidlertid lært at drage nytte af vores ubehagelige emotionelle følelser ved at lytte til deres budskab og forvandle deres energier til velbehag ved hjælp af de Konstruktive og de Destruktive Ringe.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge kontemplation til at lytte til en følelse af ubehag i løbet af dagen, indtil jeg har hørt dens budskab, og derefter vil jeg bruge mit Program til at forvandle den til velbehag ved at opfylde det ønske, der ligger under ubehaget.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

DETTE ER EN BOG UNDER TILBLIVELSE.
NYE KONTEMPLATIONER  VIL BLIVE OPLOADED REGELMÆSSIGT, 
EFTERHÅNDEN SOM DE ER KLAR

MAJ

01. Maj Tjeneste i Christs Anonymous
 
02. Maj Tolvte Tradition
 
03. Maj Mod
 

04. Maj Ris og ros
 

05. Maj Selvrespekt og respekt for andre
 
06. Maj Gud-centreringens Ring
 
07. Maj Umoden og dysfunktionel tænkning
 
08. Maj Vores daglige Tiende Trin
 
09. Maj At respektere Anonymitetsprincippet i offentligheden
 
10. Maj Dyder og karakterdefekter
 
11. Maj Overbevisninger og trossystemer
 
12. Maj Trin Tre
 
13. Maj Vores tænkende sind, vores Ego
 
14. Maj At give genoprejsning til os selv
 
15. Maj Det Syvende Trin
 
16. Maj Afholdenhed i ChrisAn
 
17. Maj Punktet for mødet med vores sande Selv, vores Ånd
 
18. Maj Karakterdefekternes underskov
 
19. Maj Vores sårede indre barn
 
20. Maj Vores sande Selvs, vores Ånds energifelt
 
21. Maj Kampen med vores tænkende sind, vores Ego
 
22. Maj Dimensionerne
 
23. Maj De skjulte velsignelse
 
24. Maj Organiseringen af vores Fælleskab
 
25. Maj Selvundertvingelse
 
26. Maj Hovmodets Lille Ring
 
27. Maj Friheden fra friheden
 
28. Maj Den fysiske død
 
29. Maj Friheden i Christs Anonymous
 
30. Maj Én dag ad gangen
 
31. Maj Forvandlingen af vores tænkende sind, vores Ego    

 

01.  Maj: Tjeneste i Christs Anonymous

Ethvert medlem af gruppen tjener gruppen ved at deltage vores møde.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 108

Som medlem af Christs Anonymous kunne vi støtte vores Fællesskab på mange måder, og det var vigtigt for os at huske på, at vi tjente vores Christs Anonymous Fællesskab ved at deltage i et møde.

Hvis vi havde overskud og lyst til at oprette en ny gruppe, havde vi friheden til at tjene ChriAn på den måde, og i mødet kunne vi påtage os at være mødeleder, kasserer, kaffeperson eller litteraturperson i vores gruppe.

Vi kunne også påtage os at tjene ChrisAn ved deltage i vores Område Service komité som område service repræsentant for vores gruppe, eller vi kunne påtage os en af de mange poster, der findes i vores Område Service komité.

Når vi påtog os en eller flere af disse opgaver tjente vi ChrisAn og gjorde det muligt både for os selv og andre at få gavn af alt det, Christs Anonymous har at tilbyde i vores møder, hvor vi kan lytte til de andre medlemmers erfaringer, og hvor vi kan finde et menneske, der er villig til at påtage sig arbejdet som vores sponsor og dermed føre os gennem Programmet i ChrisAn.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tjene mit Christs Anonymous Fællesskab ved at deltage i en møde og dele om mine erfaringer med Programmet i Christs Anonymous.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

02.  Maj: Tolvte Tradition

Princippet i Tolvte Tradition er Frihed.
Slogan: Jeg tager det til hjerte, jeg kan bruge, og lader resten ligge.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

Tolvte Tradition siger, at anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores traditioner, der til stadighed minder os om, at lade principper gå forud for personligheder, og vores Tolvte Tradition giver os således frihed til at åbne vores hjerte ved hjælp af Anonymitetsprincippet.

Når vi deler om vores opfattelse af eksistensen, kan vi have tillid til, at vores navn vil forblive anonymt udenfor møderne, selvom andre muligvis vil ønske at give det guldkorn videre, som vi delte på mødet, fordi de vil gøre det uden navns nævnelse.
 
Anonymitetsprincippet betyder også, at vi ikke lægger vægt på, hvem budbringeren er, men tager imod budskabet ligegyldigt hvem, der deler det guldkorn, vi mangler, for at kunne opnå en bedre forståelse af eksistensen.

Så vi lytter opmærksomt til alle under vores møder, uanset hvad vores personlige mening er om den person, der deler, og dette giver os friheden til at modtage budskaber fra andre mennesker, vi muligvis ikke ville være kommet i kontakt med, hvis det ikke var for vores møder
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte opmærksomt til det, andre har på hjerte under mit ChrisAn møde.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

03.  Maj: Mod

Princippet i Fjerde Trin er Mod.
Slogan:
Jeg accepterer både mine dyder og mine karakterdefekter.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 103

I fortiden blev mod opfattet som modet til at kæmpe mod kræfter udenfor os selv, der gav anledning til smertefulde oplevelser for os selv og/eller andre.
 
I Christs Anonymous opfattede vi mod som modet til at se os selv i øjnene ved at indrømme og acceptere, at vi både rummede dyder og karakterdefekter, og at vores karakterdefekter var de energier, vi tog i brug, når vi påførte os selv eller andre mental eller emotionel smerte.

Vi havde altid og uden undtagelse en kærlig hensigt, når vi påførte os selv eller andre smerte, og fordi vi fokuserede på vores kærlige hensigt, kunne vi have svært ved at indrømme, at vores kærlige hensigt ikke blev opfyldt, når vi tog vores karakterdefekter i brug.

I Trin Fire opbød vi det mod, der skulle til at se ind i os selv for at lære at acceptere både vores dyder, der bringer os selv og andre glæde, og vores karakterdefekter, der bringer os selv og andre smerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg opbyde modet til at stå ved mine dyder og mine karakterdefekter.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

04.  Maj: Ris og ros

Mange af os havde en tilbøjelighed til at rose os selv, når vores kausale krop/mentale krop/tankekrop/Ego var veltilpas og kritisere os selv, når han/hun var utilpas, og dermed bevægede vi os op og ned mellem eufori og depression, og ved at gøre det udløste vi alle smerterne fra Selvcentreringens Ring i vores liv endnu en gang.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 47

Da vi kom til vores Fjerde Trin i Christs Anonymous undersøgte vi den indflydelse, det havde haft på os og vores liv, når vi befandt os i Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros.

Indtil vi undersøgte virkningen af disse energier på vores opfattelse af tilværelsen, havde vi troet, at selvros var det samme som at værdsætte os selv, og at eufori var en tilstand af ren glæde, men nu opdagede vi imidlertid, at selvros og værdsættelse af os selv ikke er det samme.

Ved hjælp af Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed blev det muligt for os at opdage ren glæde, og vi opdagede samtidigt, at eufori føles i hovedet som et for højt toneleje, og glæde føltes i solar plexus som en boble af glæde, der ligefrem kunne få os til at føle os lykkelige.
 
Disse opdagelser viste os, at anvendelsen af Selvcentreringens Ring med dens ris og ros ikke var til vores fordel, og derfor begyndte vi at arbejde med at frigøre os fra at bruge denne Ring ved at bruge Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed i stedet for.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Trinarbejde i Christs Anonymous til at frigøre mig fra at bruge Selvcentreringens Ring, så jeg kan komme til at bruge Gudscentreringens Ring i stedet for.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

05.  Maj: Selvrespekt og respekt for andre

Vi opdagede også, at vi havde opnået en helt ny respekt for andres ret til at være enestående på grund af vores arbejde med den Fjerde Tradition.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 113

Før vi arbejdede med Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre, havde mange af os et modvilligt forhold til ordet respekt.

Det skyldtes, at vi havde fået at vide, at vi skulle udvise respekt for vores overordnede, hvad enten det var vores forældre, vores chefer, landets regering eller religiøse overhoveder, selvom vi ikke mente, at de havde gjort sig fortjent til vores respekt, men nu omformulerede vi imidlertid vores opfattelse af ordet respekt ved hjælp af Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring.

Vi opfattede nu respekt for andre som at respektere deres ret til at være, som de var uden, at vi behøvede at tænke, føle, sige eller gøre det, de syntes, at vi skulle tænke, føle, sige eller gøre, med mindre vi havde lyst til det.

Hvis vi ikke havde lyst til det, brugte vi ikke-tilknytning til at give slip i deres tanker, følelser, ord eller handlinger, og i stedet fandt vi ud af, hvordan vi kunne respektere det, vi selv har lyst til at tænke, føle, sige eller gøre i situationen, og på den måde bevarede vi vores integritet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere min egen og andres ret til at være nøjagtigt, som vi er.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

06.  Maj: Gud-centreringens Ring

Vi valgte også at takke vores Højere Magt for at give os kraften til at udføre den opgave, vi lige havde afsluttet, fordi det fastholdt vores fokus på taknemmelighed i stedet for selvros, og på den måde blev vi i Gud-centreringens Ring i stedet for at blive bytte for Selv-centreringens Ring og dermed sætte alle Smerteringene i vibration.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 93

Trin Seks gav os muligheden for at bruge Gud-centreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed i forbindelse med alle vores indre og ydre handlinger i løbet af vores dag, og dermed fik vi muligheden for at intensivere vores livsglæde.

Vi kunne også bruge Gudscentreringens Ring i forbindelse med vores Elvte Trin, der siger, at vi søgte vi at forbedre vores bevidste kontakt med vores Højere Magt, sådan som vi forstod den magt, idet vi kun bad om kundskab om vores Højere Magts vilje for os og om kraften til at udføre den.

Når vi brugte Gud-centreringens Ring i den forbindelse, lagde vi især vægt på den del af Elvte Trin, der siger, at vi bruger bøn og meditation til at opnå kraften til at udføre vores Højere Magts vilje for os.

I løbet af vores Elvte Trin havde vi opdaget, at vores Højere Magts vilje for os, var det, vi selv ønskede inderst inde, og derfor var det vigtigt for os at åbne vores sind for taknemmeligt for vores Højere Magts vilje for os ved at modtage den kraft-tilførsel, som kontakten med vores udvalgte Højere Magt førte til, og på den måde brugte vi Gudscentreringens Ring i vores Elvte Trin til at forøge vores livsglæde
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Gud-centreringens Ring i mit Elvte Trin til at forøge min livsglæde ved at blive bedre til at gøre det, jeg har lyst til
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

07.  Maj: Umoden og dysfunktionel tænkning

Til tider havde vi brug for begrebsmæssig og analytisk tænkning for at løse en opgave - som for eksempel at arbejde med vores Trin eller bygge en bro - og for at udføre disse opgaver, havde vi brug for give vores tænkende sind, vores Ego, friheden til at tænke i mange forskellige baner ved at tillade nye idéer at blive til, selvom vores tanker måske var umodne og dysfunktionelle.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 44 

I løbet af vores Trinarbejde havde vi opdaget, at umoden og dysfunktionel tænkning gav anledning til eksistentielle smerter, og derfor havde vi arbejdet meget med at forvandle vores umodne og dysfunktionelle tænkning til moden og funktionel tænkning.

Det kommer derfor som en overraskelse for mange af os, at umoden og dysfunktionel tænkning også kan være til vores fordel.

Når vi begynder at tænke tanker om et nyt område, hvad enten det handler om et område i vores indre eller vores ydre Verden, har vi brug for at tillade vores tænkende sind, vores Ego at bevæge sig i mange forskellige retninger, hvoraf nogle senere vil vise sig at være brugbare, og andre vil vise sig at være ubrugelige.

Dette kan vi imidlertid ikke vide, før vi har undersøgt de forskellige muligheder, som vi har tænkt på, og derfor vælger vi at åbne vores tænkende sind, vores Ego for alle muligheder for at finde den bedst mulige måde at løse opgaven på ud over at søge vejledning fra vores udvalgte Højere Magt og et andet menneske i den forbindelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge forskellige løsninger på den nye opgave, jeg har besluttet mig for at begynde på, både fra min udvalgte Højere Magt, mit tænkende sind, mit Ego,  et andet menneske og mit Christs Anonymous Fællesskab.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

08.  Maj: Vores daglige Tiende Trin

Når vi havde identificeret den ene situation, som havde forstyrret os mest i løbet af vores dag, ransagede vi, hvilke fejl vi havde begået i situationen, som havde medført, at vi havde forladt NUET og dermed forladt enheden med vores sande Selv – vores Ånd.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 87

I løbet af de første Ni Trin opdagede vi, at både vores indre og vores ydre liv var blevet langt mere nuanceret, end vi havde forestillet os, at de kunne blive, da vi kom til Christs Anonymous.

Det gav os mange forskellige muligheder at vælge mellem, når vi handlede i vores indre eller vores ydre Verden, og det gav os også mange muligheder for at begå fejl, og vores smerter var den vejledning, der viste os, at vi havde begået en fejl i forhold til vores mål.

Ved hjælp af vores smerter blev vi klar, at vi begik mange fejl i løbet af vores dag, og derfor kunne vi ikke udføre en Tiende Trins ransagelse på alle vores smerter fra dagens forløb, men kun på den smerte, der generede os mest.

Lidt efter lidt opdagede vi også, at det var fordelagtigt for os at skrive vores ransagelse ned, for en skreven ransagelse havde en generaliserende virkning, og det betød, at det vi opdagede kom os til gode i en lignende situation i fremtiden.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udføre en skreven Tiende Trins ransagelse for at opnå en generaliserende virkning af mit arbejde med Tiende Trin.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

09.  Maj: At respektere Anonymitetsprincippet i offentligheden

Som en del af at praktisere vores Tiende Tradition sørger vi også omhyggeligt for at holde os tilbage fra at udtrykke vores mening om udenforstående emner, når vi samspiller med offentlighed som et ChrisAn medlem ved at sørge for, at vi kun deler om vores Fællesskab, Programmet, og hvordan det hjalp os eller kunne gavne menneskeheden efter vores personlige opfattelse.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 120

Det kunne ske, at vi, som medlemmer af Christs Anonymous, blev inviteret til at tale om vores Fællesskab og vores Program i en offentlig sammenhæng.

Det betød, at offentligheden ville blive bekendt med vores ansigt og vores medlemskab af Christs Anonymous, men alligevel var det muligt for os at respektere Anonymitetsprincippet.

Det blev muligt, hvis vi ikke gav udtryk for vores personlige mening om Christs Anonymous eller Programmet, men udelukkende det, vi havde fået til opgave at oplyse offentligheden om, hvis vi havde fået til opgave at tale på vegne af Fællesskabet.

Det blev også muligt for os, hvis vi talte på vores egne vegne i offentlige sammenhænge ved at sørge for, at vi lod andre vide, at vi talte om vores personlige opfattelse af Christs Anonymous og af Programmet, men at det, vi sagde, ikke var et udtryk for Christs Anonymous som helhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere Anonymitetsprincippet i alle de sammenhænge, jeg indgår i.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

10.  Maj: Dyder og karakterdefekter

Gradvist, som vi undersøgte Den Store Ring af Smerte og Den Store Ring af Glæde, forstod vi, at disse Ringe havde fået disse navne, fordi Smertens Ringe indeholdt vores karakterdefekter, der bragte os smerte, og Glædens Ringe indeholdt vores dyder, der bragte os glæde.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 49

I vores Fjerde Trin i Christs Anonymous undersøgte vi den smerte, Den Store Ring af Smerte med dens gerrighed, misundelse, had og hovmod havde bragt os i løbet at vores liv, og vi undersøgte også den glæde, Den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og sandhed havde bragt os i løbet af vores liv.

I vores Sjette Trin undersøgte vi, hvordan vi kunne flytte ud af Den Store Ring af Smerte og dernæst skabemanifestere en sti, der kunne gøre det muligt for os at flytte ind i den Store Ring af Glæde i stedet.

Arbejdet med de to Ringe gjorde det let for os at forstå, hvorfor vores karakterdefekter blev kaldt umodne dyder, og hvorfor vores dyder blev opfattet som fuldt oplyste og modne karakterdefekter.

Vi indså, at enhver ny tanke var umoden, indtil vi havde undersøgt den og afprøvet konsekvensen af at tage den til hjerte i praksis, og at vi var nødt til at fortsætte denne proces, indtil tanken til sidst var blevet fuldt oplyst, hvis vi ønskede at blive i stand til at bruge den til at forøge vores glæde over at være til under alle omstændigheder, uanset hvad de er.


Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere, at jeg skal bruge tid, kræfter og interesse på en karakterdefekt for at kunne belyse den fra så mange forskellige vinkler i teori og praksis, at jeg kan bruge den til at forøge min glæde over at være til.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

11.  Maj: Overbevisninger og trossystemer

Da vi kom til Christs Anonymous, havde vi mange overbevisninger og trossystemer om os selv som mennesker, og vi havde også mange overbevisninger og trossystemer om os selv som Ånd.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 31

Inden vi kom til Christs Anonymous, havde vi opbygget et netværk af overbevisninger og trossystemer, vi opfattede som værende i fuldendt overensstemmelse med Virkeligheden, fordi mange i vores familie og vores samfund havde de samme overbevisninger og trossystemer.

I ChrisAn begyndte vi at undersøge vores overbevisninger og trossystemer i Trin To, og vi blev overraskede over at opdage, at mange af vores overbevisninger og trossystemer i Virkeligheden ikke var sande for os personligt.

Det gav os muligheden for at give slip i overbevisninger og trossystemer, der ikke er sande for os og tage de overbevisninger og trossystemer til hjerte, der var sande for os personligt.

Desuden gav vores arbejde med Trin To os mulighed for at åbne vores sind for nye overbevisninger og trossystemer, der førte til glæde i stedet for smerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at arbejde med at tage overbevisninger og trossystemer til hjerte, der er sande for mig personligt, og som fører til Glæde over at Være til.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

12.  MajTrin Tre

I Trin Tre ønskede vi at overgive vores vilje og vores liv betingelsesløst til vores Højere Magts omsorg.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 39

Vi var blevet kritiseret siden barndommen, og det havde givet os indtryk af, at vi ikke var, som vi burde være, og som voksne fortsatte vi denne praksis ved fortsat at tage andres kritik af os til hjerte, og til dette tilføjede vi at kritisere os selv af mange forskellige grunde.

Derfor blev det svært for os at overgive os til os selv, og dermed blev det svært for os at overgive os til en Højere Magts omsorg for ikke at tale om at overgive os betingelsesløst til noget som helst, som Trin Tre foreslår.

Lidt efter lidt blev vi imidlertid klar over, at betingelsesløs overgivelse til vores udvalgte Højere Magts omsorg betød, at vi overgav os betingelsesløst til os selv og vores liv nøjagtigt som vi er, og som vores liv er, fordi vores allestedsnærværende, alvidende, almægtige og udødelige Ånd fører os frem i eksistensen i overensstemmelse med vores egne ønsker fuldstændigt uden at dømme et eneste af vores ønsker som værende uværdigt at opfylde.

Vi har således brug for at behandle os selv med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed og dermed standse vores opfattelse af os selv som ikke at være, som vi burde være, og at vores ønsker ikke er, som de burde være, og at vores liv ikke er, som det burde være
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at arbejde på at overgive mig betingelsesløst til min udvalgte Højere Magts omsorg ved at elske mig selv og mit liv betingelsesløst og gøre mit bedste for at opfylde alle mine ønsker i løbet af min dag.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

13.  MajVores tænkende sind, vores Ego

Da vi således befriede vores Ego fra at blive anset for at være skurken i vores åndelige Eventyr, blev vi i stand til at se ham/hende, som han/hun er i Virkeligheden - vores hengivne hjælper.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 60

Lidt efter lidt, som vores arbejde med vores ChrisAn Program udviklede sig, lærte vi både vores tænkende sind, vores Ego, vores Sjæl og vores sande Selv, vores Ånd at kende.

Derved fik vores tænkende sind, vores Ego sin rette plads i vores forståelse af vores multidimensionale eksistens.

Vi forstod, at vi, som frit flydende Ånd, først skabtemanifesterede vores Sjæl ved hjælp af en kernespaltning af vores Ånds énhed, så vores Sjæl kunne blive til som en dualitet i form at to Sjælepartnere, en ’han’ og en ’hun’.

Ånd opfyldte Sjælepartnernes ønske om at skille de fire grundlæggende følelser ad – kærlighed, frygt, glæde og smerte – så det kunne blive muligt for os at vælge mellem dem, og som et resultat blev vores kausale krop, vores tænkende sind, vores Ego til.


Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit tænkende sinds, mit Egos hjælp til at fokusere på det, der glæder mig i enhver situation i stedet for at fokusere på det, der smerter mig i situationen.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

14.  Maj: At give genoprejsning til os selv

Vi skrev ned i vores liste til genoprejsning, hvordan vi ønskede give os selv genoprejsning for de skader, vi havde påført os selv med vores Selvcentrering ved at finde ud af, hvordan vi kunne erstatte vores mønster af Selvcentrering med Gud-centreringens mønster.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 68

Før vi kom til Christs Anonymous faldt det os ikke ind, at vi kunne have brug for at give os selv genoprejsning for fejl, vi havde begået mod os selv, indtil vi begyndte at arbejde med at flytte os fra Smerteringene til Glædesringene.

Da vi begyndte at arbejde med at flytte os fra smerten i Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros til glæden Gudcentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed i Trin Seks, opdagede vi, at vi havde skadet os selv på mange forskellige måder.

Da vi undersøgte, hvordan vores brug af selvkritik havde skadet vores åndelige liv, vores sociale liv, vores tankeliv, vores følelsesliv, vores energiliv, vores fysiske liv og vores materielle liv, blev vi overraskede over, hvor meget skade, vi havde påført os selv.
 
Efter at have set det i øjnene, blev vi villige til at give os selv genoprejsning ved at lære at bruge Gudscentreringens Ring i stedet, og dermed begyndte de fleste af vores eksistentielle smerter af formindskes,


Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at give mig selv genoprejsning for min kritik af enten mit materielle liv, mit energi-liv, mit følelsesliv, mit tankeliv, mit sociale liv eller mit åndsliv.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

15.  Maj: Det Syvende Trin

Nu havde vi brug for at vise os selv og vores Højere Magt, at vi virkelig var rede til vores Syvende Trin ved at begynde at samarbejde med vores Højere Magt på daglig basis, lige så mange gange i løbet af en dag, som vi observerede, at en karakterdefekt begyndte at stige til overfladen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 65

Før vi arbejdede med at forvandle vores mentale og emotionelle smerter i Trin Seks, havde vi haft en tilbøjelighed til at benægte vores følelsesmæssige smerte, fordi vi ikke vidste, hvordan vi skulle håndtere den.

Da var blev færdige med Trin Seks havde vi lært, hvad vores anvendelse af vores smertefulde følelser, vores karakterdefekter havde at sige os, så vi frygtede dem ikke længere, men vedkendte os, at de er en del af vores psykologiske landskab, som vi med fordel kan tage til hjerte.

I Syvende Trin lærte vi at vedkende os det øjeblikkeligt, når en følelsesmæssig smerte var ved at stige til overfladen, og vi bad i samme øjeblik vores udvalgte Højere Magt om at befri os fra den.

Ved at vende vores fokus fra smerten til vores Højere Magt, mistede den opstigende karakterdefekt sin magt over os og blev ikke aktiv i situationen, som dermed blev smertefri både for os selv og andre, fordi vi ikke projicerede vores smerte over på dem


Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Syvende Trin til at samarbejde med min Højere Magt om at befri mig fra at tage mine  karakterdefekter i brug.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

16.  Maj: Afholdenhed i ChrisAn

Dette er et Program til fuldstændig afholdenhed fra vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 9

Da vi kom til Christs Anonymous, troede mange af os, at vi var åndelige, fordi vi havde været åndelige aspiranter i meget lang tid, men i ChrisAn opfattede vi imidlertid først et menneske som åndeligt, når han/hun var i stand til at indtræde i sit sande Selvs, sin Ånds energifelt som en viljesakt.

Vores tænkende sind, vores Ego er fyldt med tanker, der er baseret på frygt, så som frygt for det ukendte, frygt for det nye, frygt for andre mennesker, frygt for livet, frygt for døden, frygt for at blive dømt af andre, frygt for éns egne tanker og følelser, frygt for frygt osv.

Disse frygtsomme tanker var forhindringen for, at vi kunne komme i kontakt med den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed i vores sande Selv, vores Ånd, og derfor havde vi brug for at lægge vores frygt bag os for at kunne blive i stand til at blive åndelige, der var vores mål med vores medlemsskab af ChrisAn.
 
Afholdenhed i ChrisAn ville med andre ord sige, at vi afholdt os fra at identificere os med vores tænkende sind, vores Ego for i stedet at lade os føre til identifikation med vores sande Selv, vores Ånd og dermed til glæde over at være til under alle omstændigheder uanset, hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg afholde mig fra et identificere mig med mit tænkende sind, mit Ego, og i stedet vil jeg identificere mig med mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

17.  Maj: Punktet for mødet med vores sande Selv, vores Ånd

Når vi var i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm, kom vores allestedsnærværende, alvidende, almægtige og udødelige Ånd i spil, og fra øjeblik til øjeblik åbenbarede Virkeligheden sig for os uden, at vi behøvede at regne noget ud ved hjælp af tænkning.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 88

Da vi kom til ChrisAn, havde vi været åndeligt søgende i lang tid, og med dette udtryk mente vi, at vi søgte efter en måde, hvorpå vi kunne udvide vores énhed med vores sande Selv, vores Ånd som en viljesakt.

I løbet af vores arbejde med vores Program i Christs Anonymous, blev vi klar over, at de glimt, vi havde oplevet af denne énhed, kunne udvides ved at opgive vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego.
 
Når vi standsede tankestrømmen, så der ikke var en eneste tanke, vi kunne identificere os med, fandt vi ud af, at i samme øjeblik, vi standsede tankestrømmen, blev vi nærværende i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm, og samtidigt blev vi ét med vores sande Selv, vores Ånd, fordi NUET er det punkt, hvor vi møder vores sande Selv, vores Ånd.

Da vi opdagede det, erkendte vi, at formuleringen af vores Andet Trin var meget præcist, når det sagde, at i énhed med vores sande Selv, vores Ånd, ville vi samtidigt opleve Glæden over at Være til under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Christs Anonymous Program til at arbejde på at blive i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm og dermed i min énhed med mit sande Selv, min Ånd og den Glæde over at Være til under alle omstændigheder, uanset hvad de er, som dette giver mig.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

18.  Maj: Karakterdefekternes underskov

I Trin Seks afdækkede vi gradvist vores personlige måde at anvende disse benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer på i vores daglige liv, og i Trin Syv ønskede vi at benytte os af denne viden til at give slip i dem med det samme, når de dukkede op til overfladen, så det kunne blive muligt for os at begynde vores samarbejde med vores Højere Magt på daglig basis med henblik på at blive befriet fra alle vores karakterdefekter og dermed fra vores smerter.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 66

De fleste af os forestillede os, at når vi var blevet bekendt med konsekvenserne af at bruge Smerteringene og Glædesringene i vores arbejde med Trin Seks, ville vi hurtigt blive fuldstændigt rede til at blive befriet fra vores brug af Smerteringene, så vi kunne gå videre til Trin Syv og bede vores udvalgte Højere Magt om at befri os fra alle vores karakterdefekter.

Vi blev forvirrede, da vi opdagede gang på gang, at vi ikke var rede, og da vi undersøgte sagen nærmere, erkendte vi, at vi brugte benægtelse af de smertefulde konsekvenser af vores brug af vores karakterdefekter til at blive ved med at bruge dem, og selv, når vi vedkendte os de smertefulde konsekvenser af at bruge dem, forsvarede vi vores brug af dem med vores kærlige hensigt med at anvende dem.

Vi mente, at vores kærlige hensigt alene retfærdiggjorde vores brug af vores karakterdefekter, selvom smerten ved anvendelsen af dem netop viser, at vores kærlige hensigt ikke blev opfyldt, og derudover rationaliserede vi brugen af smerte ved at mene, at smerte førte til visdom og medfølelse, og det er også sandt, men vi opdagede, at det kun skete, når vi lagde smerten bag os ved at forvandle en smerte-energi til en glædes-energi.

Til sidst stod det os klart, at den ultimative underskov under vores karakterdefekter var vores brug af benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer, fordi vores brug af disse gav vores karakterdefekter en umådelig kraft, som selv vores forvandling af dem til dyder i Trin Seks ikke kunne helbrede, og det hjalp os i sidste ende til at give slip i både dyder og karakterdefekter og overgive os til vores sande Selvs, vores Ånds vidende sind.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage kraften fra mine karakterdefekter ved at give slip i min brug af benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer af min brug af dem ved hjælp af Trin Syv.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

19.  Maj: Vores sårede indre barn

På det tidspunkt i vores dag, som vi havde afsat til at lave vores skrevne Tiende Trins ransagelse, valgte vi den situation fra de sidste 24 timer, som havde været sværest for vores sårede indre barn at komme sig over på trods af, at vi havde anvendt vores Syvende Trin i situationen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 83

Før vi kom til Christs Anonymous føjede vi ofte svie til smerte, når vi oplevede mental-emotionel smerte ved at kritisere os selv for vores smertefulde tanker og følelser, men efter vi kom til Christs Anonymous, opdagede vi, at vi kunne forvandle vores smertefulde tanker og følelse ved hjælp af Smertens og Glædens Ringe i Trin Seks.

Som et resultat af denne forvandling blev vi i stand til at vokse i Buddha bevidsthed/visdom og Kristusbevidsthed/barmhjertighed samtidigt med, at vi erkendte så meget om vores grunde til at bruge vores karakterdefekter i situationen, at vi blev i stand til at bruge Trin Syv næste gang, vi oplevede en lignende situation.

Mange af os valgte at se på vores smertefulde tanker og følelser, vores karakterdefekter som vores sårede indre barn for at gøre det lettere for os at lytte til vores smertefulde tanker og følelser og tage deres budskab til hjerte, så vi kunne vurdere, hvad vi havde brug for at gøre for vores sårede indre barn for at helbrede smerten i stedet for at benægte den.

Det blev også lettere for os at blive et med vores sande Selvs, vores Ånds betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed og den Glæde over at Være til, dette fremkaldte, når vi så på vores karakterdefekter som et såret barn, der skulle behandles med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage mig betingelsesløst kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt af mit sårede indre barn ved hjælp af mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

20.  Maj: Vores sande Selvs, vores Ånds energifelt

Kun når vores tænkende sind, vores Ego er i en neutral tilstand uden domme, kan vi opfatte vores vidende sind og dermed vores énhed med vores sande Selv, vores Ånd, for i en neutral tilstand er vores tænkende sind, vores Ego ikke længere en forhindring for, at vi kan blive i stand til at fornemme vores sande Selvs, vores Ånds tilstedeværelse indeni os og overalt omkring os.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 23

I ChrisAn opfatter vi vores sande Selvs, vores Ånds energifelt som et energifelt, der udelukkende består af betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og at disse energier er betingelsesløse betyder, at de ikke kan være andet uanset omstændighederne.

Vores Sjæls energifelt opfatter vi som et energifelt, der består af betinget kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, fordi vores Sjæl består i frit flydende Ånd i det indre, men er begrænset af krystalliseret Ånd i det ydre, og begrænsningen skabermanifesterer en betingning i den skabtemanifesterede form, vores Sjæl er.

Alle vores ønsker fra tidens begyndelse til i dag bliver opbevaret i vores Sjæl, og vores Sjæl bruger energien fra vores Ånds betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed til at opfylde alle vores ønsker uanset, hvad de er.

Som åndelige aspiranter og deltagere i Christs Anonymous var det eneste, vi virkeligt ønskede nu at give og modtage den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og det betød, at vi nu ønskede at vende hjem til vores sande Selv, vores Ånd og opleve livet fra dette energifelt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Christs Anonymous Program til at opfylde mit ønske om at vende hjem til mit sande Selv, min Ånd og dermed til at give og modtage den betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

21.  Maj: Kampen med vores tænkende sind, vores Ego

Da vi opdagede til vores skræk, at vores Ego blot blev stærkere ved, at vi kæmpede med det, og at det stadigt var der, ligegyldigt hvor meget vi forsøgte at skille os af med det, blev vi endnu mere vrede, og derfor forsøgte vi at benægte, forsvare, retfærdiggøre, rationalisere, ignorere eller undertrykke vores vrede, bekymrede, ængstelige, stressede, deprimerede eller bange tanker.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 19

Som åndelige aspiranter havde vi hørt fra mange åndelige lærere, at vores tænkende sind, vores Ego var et problem for vores mulighed for at vokse åndeligt.

Vi forstod, at åndelig vækst betød, at vi udviklede en større og større evne til at være ét med vores sande Selv, vores Ånd, men hvis vi i stedet for at arbejde på dette mål var optaget af det, der foregik i vores tænkende sind, vores Ego, forhindrede vi os selv i at nå vores mål.

De fleste af os havde brugt meget tid på at kæmpe med vores tænkende sind, vores Ego i vores forsøg på at standse tankestrømmen, men ved at kæmpe med tankestrømmen forstærkede vi den, på samme måde som en bokser bliver stærkere af at have en sparringspartner.

Da det blev tydeligt for os, fandt vi ud af, at vi kunne vælge at give slip i at have vores fokus på vores tankestrøm i stedet for at kæmpe med den, og på den måde opdagede vi, at dette var løsningen, der bragte os i kontakt med NUET og derved med vores sande Selv, vores Ånd i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg at flytte mit fokus fra de tanker, der strømmer gennem mit tænkende sind, mit Ego, og i stedet vil jeg åbne mine sanser for at blive i stand til at blive nærværende i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

22.  Maj: Dimensionerne

Cirklen in centrum af grafen kaldes det Absolutte, det Neutrale Plan, Stilhedens Plan, Åndens plan og planet for betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.
Dette plan kaldes også nul dimensioner, fordi det består af ren og umanifesteret Ånd og derfor har det ikke har nogen udstrækning i tid og rum, selvom Ånden selv er allestedsnærværende og altgennemtrængende.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 21

Krystalliseret Ånd har en materiel eksistens, og ren Ånd har ingen materiel eksistens.

Alt det, der har en materiel eksistens, har et antal dimensioner.

En linje har én dimension, en firkant to dimensioner, fysiske væsener tre dimensioner, tid og rum fire dimensioner, emotionelle følelser fem dimensioner, tanker seks dimensioner og sociale samspil syv dimensioner.

Da ren Ånd ikke har nogen materiel eksistens, har ren Ånd ingen udtrækning i tid og rum, og derfor siges ren Ånd af have nul dimensioner.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde med min forståelse af dimensionerne ved hjælp af Trin Et i mit ChrisAn Program.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

23.  Maj: De skjulte velsignelser

Ligegyldigt hvornår vi blev i stand til at se de skjulte velsignelser bag vores ubehagelige oplevelser, begyndte vi, ved hjælp af vores arbejde i Trin To, at have tillid til, at vores Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt for os VAR der og ER der bag alle vores oplevelser, altid!

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 41

Når vi oplevede noget ubehageligt eller smertefuldt, følte vi os ofte vrede eller kede af det på grund af det, vi oplevede, men i løbet af vores arbejde med Trin To i vores Program i Christs Anonymous fik vi lejlighed til at gå dybere ind i vores tanker og følelser i forbindelse med begivenheder, der smertede os.

På den måde opdagede vi, at selv den mest ubehagelige og smertefulde begivenhed kunne ses i lyset af en Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt i stedet for udelukkende at se begivenheden som ubehagelig og smertefuld.

Jo mere vi arbejdede med at finde den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, jo tydeligere blev det for os, at der lå en gave i begivenheden, som vi kunne finde, hvis vi gav os tid til at undersøge sagen nøjere.

Når vi arbejdede på at få øje på de skjulte velsignelser i ubehagelige og smertefulde situationer, bragte det os endnu nærmere til opfyldelsen af vores ønske om at finde glæde under alle omstændigheder uanset, hvad de er
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Andet Trin til at finde den skjulte velsignelse i en ubehagelig eller smertefuld situation, som jeg har oplevet i dag.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

24.  Maj: Organiseringen af vores Fælleskab

Vores Trin og Traditioner er organiseret i en bestemt rækkefølge og orden, og når vi taler om, at Christs Anonymous aldrig bør organiseres, mener vi, at det aldrig bør organiseres på en sådan måde, at det giver enkeltindivider kontrol over Christs Anonymous på måder, der kunne gøre dem i stand til at styre ChrisAn i en bestemt retning.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 119

VoresFællesskab er organiseret på en sådan måde, at intet enkelt individ kan opnå kontrol over det, og selvom der findes nogle få medlemmer i Christs Anonymous, der stadigt ikke har sluppet deres opfattelse af, at magt er ret i stedet for, at ret er ret, er de fleste af os nu på et sted i vores eksistentielle forståelse, hvor vi mener, at ret er ret.

Derfor afholdt vi os fra at prøve på at overmande andre med vores opfattelse af, hvordan vores Fællesskab skulle styres, og i stedet glædede vi os over, at vores Fællesskab er organiseret på en sådan måde, at det er vores Gruppe-samvittighed, der afgør dette.

På den måde gav vi plads til, at alle overbevisninger og trossystemer kunne få deres stemme hørt uden, at bestemte opfattelser fik en mulighed for at dominere vores Fællesskab, og ved at organisere vores Fællesskab på denne måde undgik vi også, at vores mål kom ud af kurs, fordi medlemmer blev optaget af personligheder i stedet for principper.

Derudover blev det lettere for både oldtimere og nykommere i Christs Anonymous at føle, at deres individualitet blev respekteret på en sådan måde, at deres tanker og følelser om, hvordan de ønskede, at deres Fællesskab skulle styres, blev taget i betragtning i beslutningsprocesser.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg fastholde mit fokus på principperne i Christs Anonymous frem for personlighederne.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

25.  Maj: Selvundertvingelse

Vi indså også, at vi tvang os selv på mange unødvendige måder i vores daglige liv ved at sige ja, når vi mente nej og ved at sige nej, når vi mente ja i mange forskellige sammenhænge.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 77

Vores frygt for andre menneskers reaktion på det, vi havde lyst til, der gav sig udslag i et nej, et ja eller et måske, kunne få os til blive medafhængige, før vi kom til Christs Anonymous og begyndte at arbejde med at flytte os fra Medafhængighedens Ring med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle til Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre.

Når vi blev medafhængige, sendte vi en føler ind i andre mennesker for at vurdere om, de måske ville synes, at vi var for grådige, hvis vi sagde ja til det, de tilbød os, fordi vi havde lært, at vi skulle være beskedne og sige nej, hvis vi gjorde andre ulejlighed ved at sige ja, så vi sagde ofte nej, selvom vi mente ja.

Vi sendte også en føler ind i andre for at vurdere, om de måske ville blive vrede, hvis vi sagde nej, og hvis vi fik indtryk af, at de ville blive meget vrede eller skuffede over, at vi sagde nej, sagde vi ofte ja, selvom vi mente nej, og vi prøvede også på at finde ud af, om andre måske ville miste tålmodigheden med os, hvis vi sagde måske.

Hvis vi fik indtryk af, at det ville ske, sagde vi ja eller nej i overensstemmelse med det, vi troede, at de andre ønskede for at forhindre dem i at blive vrede eller skuffede, og som et resultat af denne praksis tvang vi os selv til at gøre ting, vi ikke ønskede at gøre, og vi afholdt os fra at gøre ting, som vi ønskede at gøre, men i ChrisAn går vi hjertets vej, og det betyder, at vi siger ja, når vi mener ja, nej, når vi mener nej og måske, hvis vi er i tvivl om, hvorvidt vi ønsker at svare ja eller nej.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at ransage situationer, hvor jeg sagde ja, nej eller måske, men mente det modsatte, for at finde ud af, hvordan jeg lære at give mig selv tilladelse til at sige nej, ja og måske i overensstemmelse med det, der er sandt for mig.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

26.  Maj: Hovmodets Lille Ring

Når Hovmodets Lille Ring blev aktiv i os, følte vi os som mere end andre, når vores behov blev opfyldt (Overlegenhed) og som mindre end andre, når vores behov ikke blev opfyldt (Underlegenhed).
Når vi følte os mindre end andre, holdt vi os for os selv for at skjule vores sårbarhed og følelse af værdiløshed (Isolation), og når vi følte os som mere end andre, fyldte vi vores tid og rum op med mennesker og aktiviteter for at udstille vores overlegenhed ved hjælp af det antal mennesker, der var i vores liv og de talrige aktiviteter, som vi påtog os sammen med dem (Overfyldning).

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 50

De fleste af os havde opfattet hovmod som en idé om at være andre overlegen på en måde, der fik os til at se ned på dem.

Det kom som en overraskelse for os, at det også var hovmod at føle sig mindre end andre, og at vores følelse af mindreværd i Virkeligheden var et udtryk for hovmod.

Vi kunne ofte være alene uden at føle os isoleret, fordi følelsen af isolation først træder i forgrunden, når vi forsøgte at skjule vores følelse af mindreværd for andre.

Vores følelse af mindreværd kunne få os til at ønske at vise os, når vi følte os ovenpå, så vi forsøgte at vise os ved at lade som om, at vi altid havde mere overskud end andre ved påtage os at samspille med for mange mennesker eller ved at fylde vores dag med for mange aktiviteter, som vi kunne vise os overfor andre med.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Hovmodets Lille Ring til at identificere områder, hvor jeg har brugt denne Ring i mit sociale liv, så jeg kan begynde at komme mig over smerten, som jeg oplever i denne Ring ved at bruge Sandhedens Lille Ring i stedet
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

27.  Maj: Friheden fra friheden

Hvordan viste jeg tillid til, at frihed fra frihed er min sande frihed?

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

Det, der skabtemanifesterede mest stres for de fleste af os, var vores beslutningsprocesser, der begyndte så snart, vi slog øjnene op om morgenen, for vi skulle med det samme beslutte, om vi skulle stå op eller blive liggende, om vi skulle spise morgenmad først eller tage et bad først, og således fortsatte vi med at skulle tage beslutninger dagen igennem.

Det kunne medføre meget stres for mange af os, som fx frygt for at fortryde det, hvis vi valgte det ene, og frygt for at fortryde det, hvis vi valgte det andet, og vores stres udløste kortisol i vores system, der kunne medføre en addiktion til kortisol, så vi rent faktisk blev addiktede til stress på samme måde, som en narkoman er afhængig af sine foretrukne kemikalier og de sindstilstande, de fremkalder.

For at frigøre os fra stress i forbindelse med vores beslutningsprocesser og den kortisol, det udløser, valgte vi at opgive vores frihed til at vælge hvert øjeblik af vores dag, hvad vi skulle foretage os nu ved at begynde at leve et liv i overgivelse til vores sande Selv, vores Ånd i stedet for at leve et liv i energien fra vores tænkende sinds, vores Egos frygt.

Det betød, at vi overgav os til vores Programs forslag om at bruge den nødvendige tid til gennemføre Trin Ti til at rense vores sind for det, der forhindrede os i at lytte til vores sande Selvs, vores Ånds forslag i Trin Elleve, Trin Tolv til at beholde det, vi har modtaget ved at give det videre, og Trin Tretten til at bruge vores erkendelse i sammenhæng med vores forhold til vores ydre liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Trin Ti, Elleve, Tolv og Tretten i mit ChrisAn Program til at overgive mig betingelsesløst til min Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige vilje for mig

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

28.  Maj: Den fysiske død

Når vores Moder Jord krop/fysiske krop sagdes at være død, havde vi forladt ham/hende, og han/hun befandt sig i dvale for en tid, før han/hun rent faktisk fortsatte sit liv uden os gennem forvandling til nye former.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 26

Inden vi begyndte på vores åndelige vej, havde vi hørt mange forskellige opfattelser af, hvad det indebar, at et menneske døde, og mange mente, at, når vi forlod vores fysiske krop/Moder Jord krop, betød det, at vi sov for evigt, og det var derfor enden på alt.

Denne misforståelse hang sammen med, at vi ikke havde studeret den såkaldt afdøde krop nøjere, men da vi kom til Christs Anonymous og skulle se på, at vi, som mennesker, er begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, begyndte vi at se nærmere på det, der skete med vores fysiske krop/Moder Jord krop, når han/hun sagdes at være død.

Til vores glæde opdagede vi at han/hun på ingen måde var død, men fortsatte sit liv uden os gennem et formskifte, der fandt sted ved, at Moder Jord sendte nogle af sine andre skabningermanifestationer til vores fysiske krop/Moder Jord krop i form af maddiker og insekter, der omdannede vores fysiske krop/Moder Jord krop til muld, hvorfra næring blev suget op og spist af planter, der blev spist af mennesker og dyr, og således fortsatte vores fysiske krop/Moder Jord krop sit liv uden os i nye former.

På grund af denne erkendelse begyndte det at forekomme os sandsynligt, at døden også blot var et formskifte for os på alle områder af vores multidimensionale eksistens, hvad enten det drejede sig om vores fysiske krop, vores æteriske krop, vores emotionelle krop, vores tankekrop eller vores sociale krop, og således formindskedes vores frygt for adskillelsen fra vores fysiske krop/Moder Jord krop.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg studere formskifte på alle de mange måder, det finder sted, og på den måde vil jeg formindske min frygt for adskillelsen fra min fysiske krop/Moder Jord krop
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

29.  Maj: Friheden i Christs Anonymous

Enhver kan slutte sig til os uden hensyn til alder, profession, race, seksuel identitet eller valg, politisk overbevisning, trosretning, religion eller mangel på religion.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 9

I Christs Anonymous havde vi friheden til at være helt og fuldt, nøjagtigt som vi var, fordi vores eneste mål var at give slip i vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego for at blive ført til énhed med vores sande Selv, vores Ånd og dermed til glæde over at være til.

Dette mål havde intet at gøre med et medlems alder, profession, race, seksuel identitet eller valg, politisk overbevisning, trosretning, religion eller mangel på religion, og kun det enkelte medlem selv vidste, om han/hun havde dette ønske, der er den eneste betingelse for medlemskab af Christs Anonymous.

Vi havde tillid til, at et medlem havde dette ønske, hvis han/hun sagde, at han/hun var medlem af Christs Anonymous, og at han/hun ikke længere havde dette ønske, eller ikke ønskede at opfylde sit ønske ved hjælp af Christs Anonymous, hvis han/hun sagde, at han/hun ikke længere var medlem af vores Fællesskab.

Der var intet pres på os om, at vi skulle være medlemmer, og der var heller ikke forsøg på at få os til at fortsætte vores medlemsskab, hvis vi havde fundet ud af, at Christs Anonymous alligevel ikke er noget for os for tiden, hvad enten vi standsede vores medlemsskab for en kort periode eller for resten af vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg glæde mig over den frihed, jeg har til at være helt og fuldt, nøjagtigt som jeg er, som medlem af Christs Anonymous
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

30.  Maj: Én dag ad gangen

BARE FOR I DAG vil jeg bruge mit ChrisAn Program.
Jeg vil følge det, så godt jeg kan.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 17

Det kunne virke overvældende på os at tænke på, at Christs Anonymous Programmet er en livsstil, for det betød, at vi aldrig blev færdige med det.

Når vi formelt havde lavet de Tolv Trin og de Tolv Traditioner havde vi Tretten Værktøjer, vi kunne bruge til at håndtere vores livs smerter med.

Vi gjorde det ved at bruge Trin Ti til at undersøge dagens smerter og Trin Elleve til at lytte til den betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag smerterne.

Vi brugte Trin Tolv til at dele med andre om vores helbredelse for dagens eksistentielle smerter for at cementere vores nye erkendelse af Virkelighedens beskaffenhed for os selv, og vi brugte Trin Tretten til at forstå, hvordan vi kunne bruge vores nyerhvervede forståelse i vores forhold til Verden omkring os
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Trin Ti, Elleve, Tolv og Tretten til at forbedre min eksistentielle forståelse og opnå Glæde over at Være til under alle omstændigheder uanset, hvad de er.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

31.  Maj: Forvandlingen af vores tænkende sind, vores Ego

Ved at arbejde med vores ChrisAn Program lærte vi gradvist, hvordan vi kunne skabemanifestere og opretholde fredelig tænkning og dermed et Ego med sindsro.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 26

Som åndelige aspiranter havde vi gennemlevet kampe med vores tænkende sind, vores Ego, hver gang vi observerede, at ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige tanker passerede igennem.

Vi var ikke opmærksomme på, at vi dermed blev sparringspartnere til vores ukærlige, hensynsløs, hårdhjertede og ubarmhjertige tanker, for hver gang vi forsøgte at bekæmpe én af disse tanker, dukkede der flere og flere grunde op til, hvorfor den tanke var vigtig, så da vi kom til Christs Anonymous var vores tænkende sind, vores Ego fyldt til randen med smertefulde og ubehagelige tanker.

Vi var trætte at smerte, så vi ønskede at forvandle vores tænkende sind, vores Ego til at være fyldt med glade tanker i stedet, og vi gjorde det ved at undersøge Virkeligheden af hver af de tanker, vi ønskede at skille os af med, og samtidigt undersøgte vi, om det modsatte kunne være lige så sandt eller sandere.

Vi opdagede, at det modsatte altid og uden undtagelse kunne være lige så sandt eller sandere og dermed begyndte vi at forvandle indholdet i vores tænkende sind, vores Ego fra at være fyldt med smertefulde og ubehagelige tanker til at være fyldt med glade og behagelige tanker.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at forvandle energien i en smertefuld og ubehagelig tanke til energien i den tilsvarende glade og behagelige tanke.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

DETTE ER EN BOG UNDER TILBLIVELSE.
NYE KONTEMPLATIONER  VIL BLIVE OPLOADED REGELMÆSSIGT, 
EFTERHÅNDEN SOM DE ER KLAR

JUNI

01. Juni Ydmyghed
 
02. Juni At give vores mening til kende
 
03. Juni At dele vores fremskridt
 

04. Juni Vores Sjæl
 

05. Juni Observation af vores tænkende sind, vores Ego
 
06. Juni At tale på andres vegne
 
07. Juni Slaver af vores Ego
 
08. Juni Vores første og sidste fartøj
 
09. Juni Livets bevægelser på alle eksistensplaner
 
10. Juni Egoets malstrøm
 
11. Juni At skabemanifestere nye veje
 
12. Juni Statusopgørselse
 
13. Juni At befri vores indre barn fra smerte
 
14. Juni Bevægelser i solar plexus
 
15. Juni Den lille Hjemkomst
 
16. Juni Kampen mod Virkeligheden
 
17. Juni Den rette handling
 
18. Juni Vores Egos retmæssige plads
 
19. Juni Belysning af vores daglige liv
 
20. Juni Eventyr
 
21. Juni Lidelse og smerte
 
22. Juni Den rette holdning til vores smerter
 
23. Juni Vores magtesløshed over vores tænkende sind, vores Ego
 
24. Juni Det Trettende Trin
 
25. Juni Åndelig opvågnen
 
26. Juni Respekt for andres liv og handlinger
 
27. Juni Blændet af vores kærlige hensigt
 
28. Juni Ros og kritik
 
29. Juni Kontemplation
 
30. Juni Vores egen og andres skyld
 

 

01.  Juni: Ydmyghed

Princippet i Femte Trin er Ydmyghed
Slogan:
Jeg er hverken mere eller mindre end nogen anden skabningmanifestation.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 103

Da vi kom til Christs Anonymous, havde mange af os en opfattelse af, at ydmyghed betød, at vi skulle lade som om, vi var mindre, end vi er, fordi andre ville blive vrede på os, hvis de fik en fornemmelse af, at vi mente, vi var mere end dem, og så ville de måske ønske at ydmyge os.

Ydmygelse var en smertefuld følelse, vi oplevede, når vi befandt os i Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation, fordi vi kunne føle os ydmygede, hvis et andet menneske ikke accepterede vores følelse af overlegenhed eller pegede på vores følelse af underlegenhed.

Da vi arbejdede med Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation i Christs Anonymous, opdagede vi imidlertid, at det både er hovmod at gøre os større end andre og at gøre os mindre end andre.

I vores arbejde med at flytte os fra smerten i Hovmodets Lille Ring til glæden i Sandhedens Lille Ring med dens ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab, blev vi bedre og bedre til at give slip i den smerte, vi oplevede, når vi befandt os i Hovmodets Lille Ring, og vi gjorde dette ved at flytte os over i glæden fra Sandhedens Lille Ring

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge glæden i Sandhedens Lille Ring og dermed bruge ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab
i mine sociale samspil.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

02.  Juni: At give vores mening til kende

Vi valgte også at have tillid til, at det var vigtigt, at vores stemme blev hørt, og at vi ved at udtrykke vores individuelle samvittighed bidrog til at skabemanifestere et grundlag, der gjorde det muligt for vores gruppesamvittighed at komme til udtryk fuldt ud, hvad enten udfaldet var i tråd med vores ønsker eller ej, så vi sagde vores mening, når det var vores tur i vores gruppe service møder.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 109

Mange af os mente, at det ikke er ulejligheden værd at udtrykke vores mening om det, der foregik i forskellige sammenhænge, vi indgik i, med mindre det betød, at andre deltagere tog vores opfattelse til hjerte og brugte den i praksis.

I løbet at vores deltagelse i ChrisAn møder og møder med vores sponsor eller helbredelsespartner opdagede vi imidlertid, at det var vigtigt, at vi ikke udtrykte vores mening for at gøre indtryk eller for at overbevise andre om vores menings fortræffelighed, men af hensyn til os selv.

Når vi blot tænkte over vores opfattelse af et bestemt emne, kunne vores opfattelse let fortone sig igen, når vores næste tanke dukkede op, men når vi udtalte vores mening i forskellige sammenhænge, blev det lettere for os at huske den og dermed at gøre os vores mening klar for os selv i alle detaljer.

For de fleste af os var det endnu bedre at skrive vores mening ned om de områder, vi ønskede at udveksle synspunkter om med andre, og dermed blev disse møder en gave, der gav os mulighed at opbygge vores psykologiske landskab på et gennemtænkt grundlag.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udelukkende udtrykke min mening om de sammenhænge, jeg indgår i, fordi jeg ønsker at udvide mit perspektiv ved at give udtryk for det uden at forsøge på at overmande andre med mit perspektiv
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

03.  Juni: At dele vores fremskridt

Hovedformålet for hver enkelt af os i Christs Anonymous er at blive ét med vores sande Selv, vores Ånd, og dermed opnå Glæde over at Være til, og i ChrisAn grupper deler enhver af os i vores helbredelsesmøder, hvor langt vi hver især er kommet i dette arbejde ved at arbejde med ChrisAn Programmet.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 114

Selvom vi alle havde brug for at dele om de problemer, vi havde med vores tænkende sind, vores Ego, kunne det være svært for os at bruge Trin Et og indrømme overfor os selv, at vi har et problem, der gjorde vores liv uhåndterligt.

Når vi først havde taget Trin Et på det, der generede os, begyndte vores helbredelse i Trin To, hvor vi valgte at åbne os for den kærlige hensigt bag problemet, og i Trin Tre overgav vi os til den kærlige hensigt, vi fandt i Trin To.

I Trin Fire undersøgte vi det, der forhindrede os i at overgive os helhjertet, som vi ønskede at gøre det i Trin Tre, og vi undersøgte også det, der gjorde det lettere for os at overgive os helhjertet, som vi ønskede at gøre det i Trin Tre.

I Trin Fem delte vi det, vi havde opdaget med vores Højere Magt, dernæst med vores sponsor eller helbredelsespartner, til sidst i et ChrisAn møde, og dermed var vi rede til at møde Verden med vores nyvundne visdom.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele til et ChrisAn møde om det, jeg er kommet mig over i dag ved hjælp af mit Christs Anonymous Program
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

04.  Juni: Vores Sjæl

I vores eksistens er vores Sjæl/Super Ego/sociale krop forbundet med og arbejder gennem vores sociale liv, og i vores Moder Jord krop/fysiske krop er han/hun forbundet med og handler gennem vores blodstrøm.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 22

Mange mennesker opfatter vores Sjæl og vores Ånd som det samme energifelt, men i ChrisAn opfatter vi vores Sjæl som Åndens første manifestation af form, og vores opfattelse af Sjælen som en skabningmanifestation betyder, at Sjælen er begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig/foranderlig som enhver anden skabningmanifestation, og derfor taler vi om en ung Sjæl og en gammel Sjæl.

Forskellen på de to er, at en ung Sjæl har meget begrænsede erfaringer med mangfoldigheden, og derfor begår en ung Sjæl mange fejl i sit sociale liv, hvorimod en gammel Sjæl har mange erfaringer med mangfoldigheden, og derfor begår en gammel Sjæl færre fejl i sit sociale liv.

De fejl en ung Sjæl begår, skyldes hans/hendes manglende evne til at opfylde sin kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt både overfor sig selv og andre, hvad enten det handler om hans/hendes eller andres Moder Jord krop, æteriske krop, astrale krop, kausale krop eller sociale krop, og af den grund bliver en ung Sjæls måde at være i Verden på meget let opfattet som ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig.

En gammel Sjæl har lettere ved at opfylde sin kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt både overfor sig selv og andre, hvad enten det drejer sig om hans/hendes eller andres Moder Jord krop, æteriske krop, astrale krop, kausale krop eller sociale krop, og af den grund bliver en gammel Sjæls måde at være i Verden på meget let opfattet som kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, selvom både en ung og en gammel Sjæl har samme hensigt.

Dagens kontemplation: I dag vil jeg vælge at behandle alle mine egne og andres kroppe med betingelesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed i mit sociale liv, mit Sjæleliv.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

05.  Juni: Observation af vores tænkende sind, vores Ego

Fra denne observation stod det os klart, at hvis vi ønskede, at blive befriet fra egenskaberne i Hadets Miniring med dens irritation, utålmodighed, vrangvilje og uvenlighed for eksempel og bad vores Højere Magt om at befri os fra dem i vores Syvende Trin, når vi fik øje på dem, så blev vores karakterdefekt stoppet, medens den endnu var i vækst.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 68

Inden vi kom til Christs Anonymous og begyndte at observere vores tænkende sind, vores Ego havde mange af os den opfattelse, at irritation eller utålmodighed var bagateller, vi ikke behøvede at tage os af.

Da vi begyndte at observere vores tænkende sind, vores Ego ved hjælp af Ringene i ChrisAn, opdagede vi, at irritation og utålmodighed hører til Hadets Miniring med dens, vrangvilje, uvenlighed, irritation og utålmodighed.

Dette var det en stor opdagelse for os, fordi vi kunne bruge vores observationer til at lære at håndtere vores mentale-emotionelle smerter ved at observere, hvilken Smertering vi befandt os i, og at kunne lære at bruge den tilsvarende Glædesring til at forvandle vores eksistentielle smerter til glæde i Trin Seks.

Desuden opdagede vi, at når vi brugte energierne i bare en Smertering som for eksempel Hadets Miniring, begyndte alle Smerteringene at vibrere, og dermed oplevede vi mental-emotionel smerte efter smerte i den situation, vi befandt os i, men, at vi kunne standse de fleste mentale-emotionelle smerter i deres opstart ved at bruge Trin Syv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg observere mit tænkende sind, mit Ego, så jeg kan tage mig af det, der foregår i mine tanker, inden de udvikler sig til smertefulde emotionelle følelser eller fysiske sygdomme
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

06.  Juni: At tale på andres vegne

I vores individuelle arbejde med den Tiende Tradition undersøgte vi, om vi kunne tale på  vegne af nogen som helst af de grupper, vi var en del af, hvad enten det var vores parforhold, familie, arbejdsplads, kommune eller samfundet som helhed, og vi indså, at det ikke var muligt for os, med mindre et sådant ansvar var betroet os af gruppen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 120

Mange af os forestillede os, at vi vidste, hvad andre tænkte og følte i forskellige situationer, og derfor troede vi, at vi kunne tale på deres vegne, men ved at foretage et Virkeligheds-check af vores opfattelse, opdagede vi, at somme tider havde vi ret, men det meste af tiden havde vi det ikke.

Vi foretog et Virkeligheds-check ved at spørge den person, vi forestillede os, at vi kendte så godt, at vi vidste, hvad han/hun tænkte og følte, hvad han/hun rent faktisk tænker og føler i situationen lige nu og her.

Derved opdagede vi ikke alene, af vi ofte tog fejl, og samtidigt opdagede vi også, at andre følte, at det var en overskridelse af deres personlige grænser, at vi ikke var i stand til at overlade til dem at tale på deres egne vegne, hvad enten det drejede sig om vores ægtefælle, vores børn, vores familie, vores venner, vores kollegaer eller andre, vi kom i kontakt med.

Somme tider kunne det ske, at vi blev betroet at tale på andres vegne, og under sådanne omstændigheder, var vi omhyggelige med at lytte til det, Gruppesamvittigheden ønskede, at vi sagde, og når vi talte ud fra Gruppesamvittighedens ønsker, sørgede vi for at være omhyggeligt med at videregive det, vi havde fået til opgave at give videre, hvad enten det var i overensstemmelse med vores personlige mening eller ej.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge kun at udtrykke mig om mine egne tanker og følelser, men hvis jeg har fået til opgave at tale på en af mine gruppers vegne, vil jeg vælge først at tage kontakt med Gruppesamvittigheden for at finde ud af, hvad jeg skal sige på gruppens vegne.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

07.  Juni: Slaver af vores Ego

Vi er ikke interesseret i, hvordan eller hvorfor vi blev slaver af vores tænkende sind, vores Ego, hvad vi har gjort i fortiden, hvor meget eller hvor lidt vi ejer, men kun i det vi ønsker at gøre for at befri os fra de lidelser, der udspringer fra vores addiktion til vores tænkende sind, vores Ego, og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at identificere os med vores sande Selv, vores Ånd i stedet for.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 9

Store dele af menneskeheden opfatter alle de tanker, der passerer igennem deres sind som den eneste sande opfattelse af Virkeligheden, og derfor handler de i overensstemmelse med deres tanker, og på den måde bliver de slaver af deres tænkende sind, deres Ego.

Som medlemmer af Christs Anonymous havde vi imidlertid opdaget, at de tanker, der passerede gennem vores tænkende sind, vores Ego var et udtryk for, hvilket energifelt vi befandt os i, når vi bevægede os rundt i vores psykologiske landskab.

Denne opdagelse gjorde det muligt for os at flytte os ud af ét energifelt og ind i et andet, og når vi gjorde det, oplevede vi, at vores tanker om Virkeligheden ændrede sig, og dermed ændrede vores emotionelle følelser om Virkeligheden sig også.

Dermed stod det klart for os, at Virkeligheden er, som den er, uanset det vi tænker om den, men at det var til vores fordel at tænke tanker, der gav os glæde frem for at tænke tanker, der gav os smerte, og dermed blev vi bedre og bedre til at frigøre os fra at være slaver at vores tænkende sind, vores Ego.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at frigøre mig fra at være slave af mit tænkende sind, mit Ego
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

08.  Juni: Vores første fartøj

Vores Sjæl/Super Ego/sociale krop udvider sig gradvist fra at være en lille, ung og nøgen Sjæl, som er uvidende om mangfoldigheden, fordi han/hun er nyfødt og derfor hviler i enhed, til at blive en stor, gammel, opfyldt og vidende Sjæl/Super Ego/social krop efterhånden, som vi oplever mere og mere i vores liv som skabningermanifestationer og samler disse erfaringer i vores Sjæls/Super Egos/sociale krops bevidsthed.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 36

I vores Første Trin i Christs Anonymous blev vi bekendt med vores Sjæl/Super Ego/sociale krop, der var den første krop, vi skabtemanifesterede som vores sande Selv, vores Ånd, og det var fra Sjælsplanet, der også kaldes det Guddommelige plan, at guddommelig indgriben fandt sted, når vi var kommet ud af trit med vores sande selv, vores Ånd.

Det første signal vi modtog fra vores Sjæl/Super Ego/sociale krop, når vi var kommet ud af trit med vores sande Selv, vores Ånd var en vibration, der gav sig udtryk i mental-emotionel smerte, og smerten sagde os, at vi havde taget en Smertering i brug og havde brug for at finde en måde, hvorpå vi kunne bruge en Glædesring i situationen i stedet for.

Jo mere følsomme vi blev, jo hurtigere blev vi til at skifte retning, når vi havde adskilt os fra glæden i vores sande Selv, vores Ånd, og jo bedre blev vi til at flytte os ud af en Smertering og ind i en Glædesring, og dermed blev det lettere for os at være i énhed med vores sande Selv, vores Ånd og glæden over at være til.
 
Når vi valgte ikke at skifte retning, kunne vores mentale-emotionelle smerte blive mere og mere intens, indtil vores fysiske krop/Moder Jord krop blev så påvirket af det, at også han/hun begyndte at smerte, og når smerten i vores fysiske krop/Moder Jord krop voksede, blev smerten til den form for lidelse, vi kalder fysiske sygdomme.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Program til at lære at blive bedre og bedre til at være i énhed med mit sande Selv, min Ånd og således med glæden over at være til.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

09.  Juni: Livets bevægelser på alle eksistensplaner

Princippet i Fjerde Tradition er Sindsro.
Slogan:
At mødes og skilles og mødes igen er livets betingelse for alle skabningermanifestationer.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 126

De fleste af os i Christs Anonymous havde et inderligt ønske om være ét med Kærlighedens Lys i vores sande Selv, vores Ånd, og vi havde en dyb indre viden om, at Kærlighedens Lys brændte klart og ubesværet, når vi samspillede med vores Sjælepartner.

Derfor havde mange af os forestillet sig, at mødet med vores Sjælepartner ville løse alle vores eksistentielle problemer, så det kom helt bag på os, at mødet med vores Sjælepartner fremkaldte utrolig smerte, fordi smerten i frygten for at miste kontakten med ham/hende aktiverede alle vores karakterdefekter mere end nogensinde før.

Vi opdagede imidlertid, at det i Virkeligheden var en livsbetingelse for alle skabningermanifestationer at sætte følelserne i svingninger ved, at vi mødtes og skiltes og mødtes igen, ligesom vi gjorde i Kærlighedsakten, men hvis vi i stedet frygtede adskillelsen, gav det sig udtryk i smertefulde bevægelser på alle vores eksistensplaner.

Derfor var det vigtigt for os, at vi havde vores ChrisAn Program til at tage os af alle vores karakterdefekter, for på den måde kunne vi opretholde vores sindsro i stedet for at blive grebet af frygt, når vi troede, at vi var ved at miste kontakten med vores Sjælepartner eller på anden måde var ved at miste noget, der var os kært.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overgive mig til mit Christs Anonymous Program ved at udføre et Tiende Trin, når jeg bliver dysfunktionel på grund af frygten for at miste noget, der er mig kært, så jeg kan vende tilbage til mit sande Selv, min Ånd.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

10.  Juni: Egoet malstrøm

For mange af os var det en livslang opgave at arbejde med vores tænkende sind, vores Ego, for at blive i stand til at give os selv genoprejsning for vores lidelser ved at lære at opholde os i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm i stedet for at forlade os selv og vores liv ved at blive suget ind i vores tænkende sind, vores Ego.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 76

Før vi kom til Christs Anonymous havde vores tænkende sind, vores Ego manglet bevidst vejledning, fordi vi ikke havde været i stand til at træde tilbage fra identifikationen med vores tænkende sind, vores Ego, så malstrømmen af tanker, der passerede igennem vores sind rev os med sig, hvad enten det var til vores fordel eller ej.

Efter vi kom til Christs Anonymous og begyndte at frigøre os fra at blive revet med af malstrømmen af tanker, der passerede igennem vores tænkende sind, vores Ego, blev vi i stand til at komme i kontakt med vores næste Højere Eksistensplan, vores Sjælsplan.

Vores Sjæl er kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, og fra dette plan i vores bevidsthed, tog vi stilling til vores tanker og udvalgte med omhu de tanker, der bragte os glæde, når vi tænkte dem, når som helst det var muligt for os at gøre det.

Fra vores Sjæl tog vi os også kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt af de tanker, der bragte os smerte ved at forvandle dem til visdom/Buddha bevidsthed og barmhjertighedKristusbevidsthed ved hjælp af vores ChrisAn Program, og således blev vi i stand til at opleve glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Tiende Trin til at forvandle min mentale-emotionelle smerter til visdom/Buddha bevidsthed og barmhjertighed/Kristusbevidsthed i stedet for at lade mig rive med af malstrømmen af tanker i mit tænkende sind, mit Ego
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

11.  Juni: At skabemanifestere nye veje

I begyndelsen af vores arbejde i Trin Seks var vi nødt til at skabemanifestere ukendte stier for at kunne flytte os fra vores karakterdefekter i Smerteringene til vores dyder i Glædesringene, men jo flere gange vi berejste vores stier, jo lettere blev det for os både at kalde vores karakterdefekter og de tilsvarende dyder ved navn og at rejse fra vores smerte til vores glæde igennem disse stier.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 60

I Trin Seks blev vi helt rede til at lade vores Højere Magt befri os fra alle vores karakterdefekter ved at undersøge deres indvirkning på vores liv ved hjælp af Smerteringene.

Samtidigt undersøgte vi også, hvordan vi troede, at den situation, vi beskrev, ville have udfoldet sig, hvis vi i stedet havde brugt en af Glædesringene.

Ved hjælp af disse undersøgelser af vores psykologiske landskab, blev vi lidt efter lidt helt rede til at lade vores Højere Magt befri os fra alle vores karakterdefekter i Trin Syv.

Vi kunne begynde at samarbejde med vores Højere Magt om at blive befriet fra vores karakterdefekter i Trin Syv ved at bruge Den Korte Syvende Trins Bøn, når vi oplevede, at en af vores karakterdefekter havde overtaget vores tanker og følelser.

Dagens kontemplation
I dag vil bruge mit Sjette Trin til at skabemanifestere nye veje i min oplevelse af mit psykologiske landskab og mit Syvende Trin til at færdes sikkert på disse veje.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

12.  Juni: Statusopgørelse

Desuden beskrev vi, hvordan Trin Tre havde ændret vores syn på os selv, andre og Verden som helhed, og på hvilke måder vi handlede anderledes i dag sammenlignet med det tidspunkt, hvor vi begyndte vores arbejde med Trin Tre.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 57

Da vi nåede til vores arbejde med Trin Fem i Christs Anonymous, gjorde vi status over det, vi havde opnået ved at udføre arbejdet med vores ChrisAn Program indtil nu.

I Trin Fem undersøgte vi, hvordan vi så på Trin Et til Fire i dag sammenlignet med, hvordan vi så på disse fire Trin på det tidspunkt, hvor vi udførte vores formelle arbejde med at tilegne os principperne i disse Trin.

Det kom som en overraskelse for mange af os, at vi har gjort store fremskidt i vores eksistentielle forståelse, og at disse fremskridt var langt mere end, vi havde forventet, da vi begyndte vores Trinarbejde.

Disse fremskridt var faldet på plads i vores liv så naturligt, at vi næsten følte, at vi altid havde vidst det, vi nu ved, og derfor var det vigtigt for vores motivation til at gå videre med vores Trinarbejde at gøre status over alt det, vi havde opnået ved hjælp af vores Trinarbejde.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at gøre status over mindst fire områder i min eksistentielle forståelse, som jeg har opnået ved hjælp af mit Trinarbejde
.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

13.  Juni: At befri vores indre barn fra smerte

I vores Syvende Trin havde vi undersøgt vores benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer af vores brug af vores karakterdefekter, og nu hjalp vores indre fader/moder vores sårede indre barn med at befri sig fra sin maske af ´godhed og artighed´ved at hjælpe ham/hende til at give slip i hans/hendes benægtelser, forsvar, retfærdiggørelser og rationaliseringer.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 86

Under vores opvækst fik de fleste af os et klart billede af, at vores forældre og andre vigtige personer i vores omgivelser mente, at det var den rette handling for os at følge deres anvisninger om, hvordan vi skulle tænke og føle.

Somme tider var det, vi tænkte og følte i overensstemmelse med, hvordan vores forældre og andre vigtige personer i vores liv syntes, at vi skulle tænke og føle, men ofte var vores tanker og følelser i modstrid med deres opfattelse af det rette, og det kunne få dem til at forsøge at få os til at skamme os over vores tanker og følelser, og derfor begyndte vi at undertrykke de tanker og følelser, som vi havde indtryk af, at vi ikke burde have.

Når nogen så igennem vores benægtelser af vores tanker og følelser, forsvarede vi dem, retfærdiggjorde vi dem eller vi rationaliserede dem, men dette forstærkede vores følelse af, at vores tanker og følelser ikke var, som de burde være, og vi skammede os over alle vores smertefulde tanker og følelser, og derfor forsøgte vi at skjule dem, benægte dem, forsvare dem, retfærdiggøre dem eller rationalisere dem.

I Trin Syv er vi imidlertid kommet så langt i vores arbejde med at tage os af vores smertefulde tanker og følelser, at vi bliver i stand til at blive vores egne kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige forælder og dermed til at støtte vores indre barns ret til hele spektret af tanker og følelser, både de glædelige og de smertelige.

Dagens kontemplation
I dag vil bruge mit Første Trin lade mit indre barn komme til orde om sine smertefulde tanker og følelser, og jeg vil bruge mit Syvende Trin til at bede min Højere Magt om at befri mit indre barn fra hans/hendes smertefulde tanker og følelser, så han/hun ikke længere behøver at skjule, benægte, forsvare, retfærdiggøre eller rationalisere dem.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

14.  Juni: Bevægelser i solar plexus

En svag sammentrækning af ubehag eller varme i vores Solar Plexus advarede os om en karakterdefekt, der spirede til overfladen.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 68

I vores Syvende Trin i ChrisAn videreudviklede vi vores bevidsthed om de finere nuancer i vores psykologiske landskab for at blive i stand til at bruge dette Trin.

Vi videreudviklede vores bevidsthed ved at være opmærksomme på bevægelser i vores solar plexus center for at finde ud af, om det føltes lidt tungt eller lettere ubehageligt i det område af vores Moder Jord krop.

Hvis det var tilfældet, brugte vi Den Korte Syvende Trins bøn eller Den Lange Syvende Trins bøn til at identificere hvilken karakterdefekt, der var ved at stige til overfladen, og så bad vi vores Højere om at befri os fra den.

Når vi havde gjort det, havde vi gjort vores del og brugte Syvende Trins slogan til at give slip og lade vores udvalgte Højere Magt tage sig af resten.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Syvende Trin til at blive befriet fra mine karakterdefekters indflydelse på min dag ved at samarbejde med min udvalgte Højere Magt om at blive befriet fra dem, én situation ad gangen.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

15.  Juni: Den Lille Hjemkomst

Da vi kom til Christs Anonymous indså vi, at vores lange søgen var forbi.
Vi var kommet hjem omsider – til vores sande Selv, vores Ånd, hvorfra Glæde over at Være til dukker frem under alle de omstændigheder, livet som menneske præsenterer os for.

Christs Anonymous – Det Trettende Trin, side 10

Mange af os kom til Christs Anonymous fra andre Tolv Trins Fællesskaber, og hver gang vi begyndte vores deltagelse i et nyt Tolv Trin Fællesskab, følte vi, at vi var kommet hjem.

Denne oplevelse udsprang fra den kendsgerning, at vi nu havde opnået et Fællesskab med åndsfæller om at hjælpe hinanden med at finde en løsning på et eksistentielt problem, vi havde brug for at komme os over, og vi følte os hjemme blandt vores åndsfæller.

Den hjemkomst, vi oplevede i Christs Anonymous, var en hjemkomst til vores sande Selv, vores Ånd, som fik os til at føle, at vi omsider var nået til selve oprindelsen af alle vores eksistensplaner, og at vores sande Selv, vores Ånd er vores sande hjem.

Når vi alligevel valgte at kalde denne hjemkomst for Den Lille Hjemkomst, skyldes det, at vi kalder vores tilbagevenden til umanifesteret Ånd, hvor vi har trukket alle vores projektioner tilbage fra skabelsenmanifestationen, for Den Store Hjemkomst.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit ChrisAn Fællesskab til at opnå at vende hjem til mit sande Selv, min Ånd og dermed til at finde glæde under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL